logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-2/07

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.: Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 12.01.2007 r. (data wpływu 15.01.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-6/07

  Postanowienie Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 roku w sprawie wydania pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXIII-415/29/115/06

  Wnioskiem z dnia 30.10.2006 r. znak : PWSZ .../06, uzupełnionym następnie pismem z dnia 14.11.2006 r. ( wpływ 16.11.2006 r.) oraz pismem z dnia 28.11.2006 r. (wpływ 30.11.2006 r.) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/59/06/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27 sierpnia 2006 r. (data wpływu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/40/06/AR

  W dniu 23.06.2006 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że płatnik , zatrudnił na podstawie um... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-52/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Instytutu zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-85/AS/05

  W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 01/12/2004r. oraz informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dn. 31/01/2005 Nr 1472/RPŁ/423-143/MM/05, udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż stos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG/4150/25/MWO/04

  Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, że podatnik od 13 lat pracuje i mieszka w Szwecji, gdzie opodatkowuje swoje dochody. Podatnik, profesor matematyki zatrudnionym na Uniwersytecie w Szwecji, dostał propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu w Wyższej Szkole w Polsce od stycznia 2005r. Z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/72/04/BW

  Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od d... Czytaj więcej >