logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/07-2/KG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-51/07-2/BM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-62/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/443-6/06

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana G., zawarte we wniosku z dn. 10 lutego 2006r. (wpływ do tut. Urzędu: 17 ma... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-37/JS/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 kwietnia 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-II-443/33/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r Dz. U nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/394/266/2005/EŻ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 31.10.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/394/AK/05

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 5 sierpnia 2005 r., nr PP/443-69-1-GK/05, któ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/395/AK/05

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 5 sierpnia 2005 r., nr PP/443-68-1-GK/05, któr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/43/2005/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia XXX złożonym przez Pana XXX w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443- 224/05/RB

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje produkt od Spółki ni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-200/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/4/05/BJ

  W dniu 13.01.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w sprawie stosowania stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży soli potasowej 60% (PKWiU 24.15.50-30.20).Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż przedmiotem działalności gospodarc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-3/1387/BW/05

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie złożonym w dniu 19.01.2005 r. oraz piśmie uzupełniającym złożonym w dniu 26.01.2005 r., Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1583/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/125/2004/IW

  Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w powiązaniu z załącznikiem nr 6 poz. 54 cyt. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57/04

  W odpowiedzi na pismo nr L. Dz. PFF 384/04 z dnia 03.11.2003r. dotyczące stawki podatku VAT przy sprzedaży soli potasowej i śruty rzepakowej Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż:- zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/04

  W związku z pismem Spółki z dnia 01.10.2004 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 07.10.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając n... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/04

  Pismem z dnia 16.09.2004 r. Pani ... zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20. Podatnik w przedmiotowym zapytaniu wskazał, że sól potasowa przeznaczona jako nawóz, j... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-106/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-06-VAT-443/520/04/MW

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.08.2004r. w sprawie właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową granulowaną K2O o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ord... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-114/04

  Pismem z dnia 04.08.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży nawozów potasowych. Spółka podała, że prowadzi na terenie kraju sprzedaż nawozu potasowego o nazwie sól potasowa granulowana workowana min. 60 % K20 certyfikat BP/... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/04/MD

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w związku z pisemnym zapytaniem Stowarzyszenia Rolników „...” z dnia 30 lipca 2004 roku (data wpływu do tutejszego organu 3 sierpnia 2004 roku) w zakresie udziele... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/112/2004

  Zgodnie z art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443- 17 /04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, działając na podstawie art. 14 a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137, poz. 926 – z późn. zm. ) informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 534)... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US1416/PP/443-7/04

  W złożonym zapytaniu Podatnik przedstawia problem stosowania stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży soli potasowej o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20. Jednocześnie wskazuje, że w załączniku Nr 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/67/04

  Informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym, dotyczącym stawki podatku VAT do sprzedaży na terenie kraju nawozów o następujących symbolach PKWiU:- 24.15.30-30.00 – saletra amonowa, nawóz azotowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu,- 24.15.30-13.00 – mocznik zawierają... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/22/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2004 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-336/04/CIP/03

  Stan faktyczny: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży Nawozów organiczno-mineralnych, które Urząd Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował do grupowania PKWiU 24.15.80-10.00 „Nawozy z pozycji 24.15.80 w opakowaniach o masie brutto mniejszej lub równej 10... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/597/03

  dotyczy: zapytania z dnia 07.03.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków-Przedmieście w sprawie stawki podatku dla sprzedaży chlorku potasu. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP III/443-4/HS/03

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie stosowania właściwej stawki podatku VAT tj. 0% na produkowany nawóz o nazwie handlowej \"Siarczan ma... Czytaj więcej >