logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-177/07-3/BM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-30/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 01.06.2007 roku (data wpływu 26.06.2007 r.) o udzielenie pis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-36/07-2/AJ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-5307/2/IN/IS/07/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-17/AG/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 24 kwietnia 2007r. o pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/406-28/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415-12/07/AK

  Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy w rozliczeniu za 2006 rok może odliczyć od dochodu koszt pobytu swojej córki na turnusie rehabilitacyjnym?Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Podatnik jest osobą niepełnosprawną z trzecią grupą inwalidztwa. W 2006r. poni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-16/07

  Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. W dniu 08.07.1999 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pile wydał dla córki strony orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w stopniu trwałym. Orzeczenie wydano z uwagi na obustronny głęboki niedosłu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-55/07/RL

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, póz. 60 z 2005 roku ze zm.) postanawia wydać Pani X pisemną interpretację,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/17/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim dokonując – na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm) interpretacji art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-III-415/10/07

  W dniu 23.04.2007r. wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie pismo Podatnika, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-22/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) - Nacz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-6/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4, art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 25.01.2007r. w zakresie odliczeni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-6A/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4, art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 25.01.2007r. w zakresie odliczenia w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-14/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr. 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 6, ust. 7a pkt 3, ust. 7b, 7c i 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 13.12.2006 r. (data wpływu do tut. Organu 15.01.2007 r.) uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/27/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 26 ust. 7a pkt 1 i ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-10/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2007 r. (data wpływu: 22.02.2007 r.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-15/07

  Podatniczka jest matką dziecka urodzonego w 2005r., posiadającego orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych od urodzenia. Ponadto syn jest na diecie bezglutenowej. Uczęszcza na pływalnie na odpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W sierpniu 2006r. przebywał na turnusie rehabilit... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-12/07

  W dniu 29.12.2006 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Pani xxx, z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pani xxx jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Strona wniosła zapytani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE.443/2/07

  W dniu xx grudnia 200x r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, nacz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-42/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19.12.2006 r. /data wpływu 19.12.2006 r./ w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCR.I./423-0004/07

  Postanowienie Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 listopada 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/215/2006/PD II/415-76/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2006 r. (data wpływu – 08.12.2006 r.) w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/07

  Z opisanego w piśmie z dnia 19 stycznia 2007r. stanu faktycznego wynika, że (...) w Rawiczu dokonuje inwestycji polegającej na budowie dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych. Dźwig ten będzie wykorzystywany wyłącznie przez (...) w celu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF2/415-4/06-IT

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.11.2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 01.12.2006 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-54-06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2006 r. (data wpływu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/5/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-29/BJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2006 r. - w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/412/4111-163/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60z późn.zn.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2006r. uzupełnionego w dniu 27.12.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-62/06/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Pana Z. wnioskiem z dnia 14.11.2006r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/11/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2, art. 216 § 1, art. 218 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 5, art. 15, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-34/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 23 us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-72/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), art. 9 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/9/2006

  Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4, art.14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-16/DA/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443/33/06

  Działając na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku powiatu w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/124/2006/MM

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/125/2006/MM

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po roz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-100/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 sierpnia 2006 r. (data wpływu do urzędu: 17 sierpnia2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-29/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do Urzędu 18.09.2006... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1397/05

  Wyrokiem z dnia 25 maja 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako ppsa) oddalił skargę Stanisławy J i Wojciecha J na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/32/2006/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x ( data wpływu do urzędu skarbowego x ) złożonym przez Urząd Gminy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/14/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Powiatu z dnia 11.10.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/17/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Powiatu o interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/06/HM

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 20 wrze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/41/IW/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .............................................................................................. Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-55/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par. 1, art. 14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r, Nr 8 poz.60 ze zmianami/, po rozpatr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150-101/06

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani K. z dnia 26 czerwca 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli z dnia 20 czerwca 2006, w przedmiocie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/06/O/IR

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-21/PD/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. Ustaw z 2005r. Nr 8, poz.60ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 29.05 2006 r. nr ................. Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47-1-GK/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/40/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 7 i 14 oraz ust. 7c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-56/06/BZ

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu NR PDF II/415-26/06 z dnia 12.052006 ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-55/06/BZ

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu NR PDF II/415-27/06 z dnia 12.052006 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-29/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) art. 9 ust. 1, art. 21 pkt 79 i 117 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późn. zm.) NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO w PRZEM... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/07/NO16/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.07.2006r. w sprawie u... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-24/06/Z

  Wnioskiem z dnia 27.02.2006r. podatniczka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24-2/GW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku numer L.dz.. 29/VI/06z dnia 7 czerwca 2006 r. (data doręczenia - dnia 8 czerwca 2006 r.), uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-6/06

  Spółka, która nie jest zakładem pracy chronionej, na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) otrzymuje z PFRON i budżetu państwa dofinansowanie do sk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 25.04.2006 r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-33/US/2006/AA

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 maja 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/15/06/MJ

  W dniu 16.05.2006r. złożył Pan wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 14 / 2006

  Wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2006 roku, uzupełnionym dnia 20 kwietnia 2006 roku, podatnik zwrócił się z zapytaniem do tutejszego organu podatkowego w sprawie możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty w wysokości nie przekraczającej 2.280,00zł z tytułu używania własnego s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-11/06/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 02.02.2006 r.) o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm/ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2006 r. uzupełnionego w dniu 13.03.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-11/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta, złożonego w dniu 03.03.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/23/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),#61485; po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. zam. Pionki, ul. C z dnia 13.02.2006r. (data wpływu 01.03.2006r.) o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/41/PDII/415-24/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 13-02-2006r., uzupełnionego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB-415/6/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 29.03.2006 r.- data wpływu do Urzędu 29.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/22/06

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3, ust. 7b, ust. 7c, ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/BJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2006 r. - ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2005r. (uzupełnionym w dniu 30.01.2006r.) w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-2/06/DW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, iż stanowisko Pana C., zamieszkałego w S. przy ul. M., przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2006 r. (... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-19/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie.art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) orazart. 9 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-1/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią postanawia uznać, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 05.01.2006r. jest nie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-18/IB/06

  Pismem z dnia 21 listopada 2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.11.2005r.) uzupełnionym w dniu 14.02.2006r i w dniu 20.02.2006r., Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-483/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.11.2005 r.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/1/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 30.01.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/8-1/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/BJ/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20.12.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-68-05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2005 r. (data wpływu: 22.11.2005 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-51/BJ/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2005r. /data... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3117/2/p/2006

  POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Biłgoraj działając na podstawie art. 13 § 1 pkt 1, art. 14a § 1 i § 4, art. 216 oraz art. 253 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j-t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 póz. 60 z późn. zmian.) - po rozpoznaniu zażalenia od p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/54-1/05/06/DD

  W rozpatrywanym wniosku z dnia 28 listopada 2005r., który wpłynął do tut. Urzędu dnia 01 grudnia 2005r., zapytujący - Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając nas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-45/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późń.zm.) Naczelnik Urzędu skarbowego w Giżycku, po rozpatrzeniu wniosku Pana Ireneusza Ż. zam. G., ...... ./.., zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że przedstawione we ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-50/415-I/48/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 6 grudnia 2005r. (wpływ dnia 09 grudnia 2005r) w sprawie interpretacji przep... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/3/06/MJ

  W dniu 10.01.2006r. złożyła Pani wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/1/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Gminy Z z dnia 28.12.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 60 / 306a/61 / 05 / KSz

  Stan faktyczny Z pism podatniczki wynika, że jest ona matką niepełnosprawnego dziecka (posiadajacego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). Podatniczka wskazuje, iż w zeszłym roku córka rozpoczęła naukę w integracyjnej klasie w Szkole Podstawowej w Białymstoku. Szkoła ta mieści si... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415-20/05

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Gmina na podstawie art. 14 a i art. 17 ustawy o systemie oświaty oraz zawartych umów zwraca koszty przejazdu opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do szkoły środkami komunikacji miejskiej. Zwracane koszty są obliczone na podstawie równowartości dwó... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-70/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. O. z dnia 05.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 26.09... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-86/13/05

  Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, który jest inwalidą II grupy, w 2005 r. poniósł wydatki w wysokości 2.100,00 zł na operację usunięcia zaćmy oka. Przeprowadzenie odpłatnego zabiegu było konieczne, ponieważ wnioskodawc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/53/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-31/05

  Pismem z dnia 25.10.2005 r. (data wpływu), uzupełnionym dnia 03.11.2005 r. podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/38/3/05

  Ze złożonego wniosku z dnia 11.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 12.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. Jest Pani osobą, wobec której w związku z mastektomią piersi orzeczono ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pd.1.406/9/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ust. 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r., uzupełnionego dnia 04.08.2005 r. (data wpływu 09.08.2005 r. w sp... Czytaj więcej >