logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0040/07

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. – w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz z... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-56/07

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r.) oraz stosownie do postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ust... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0025/07

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 14 marca 2007r. Nr PI/415-0013/07 w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-16/07

  Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. W dniu 08.07.1999 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pile wydał dla córki strony orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w stopniu trwałym. Orzeczenie wydano z uwagi na obustronny głęboki niedosłu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DL/415-14/HH/07

  Pismem z dnia 26.04.2007r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny:Orzeczeniem Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/17/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim dokonując – na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm) interpretacji art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/32/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.1 pkt 6,ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-43/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko P. przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r., który wpłynął do tutejszego urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-29/BJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2006 r. - w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/412-24/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 06.11.2006 r. (data wpływu 08 listopada 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-1/07/BL

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. po analizie wniosku z dnia 12.10.2006r. o interpretację ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/49/06/DD

  W przedmiotowym wniosku zapytująca przedstawiła następujący stan faktyczny:Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 6 kwietnia 2005r. stwierdzono u wnioskodawczyni okresową – od 25 grudnia 2004r. do kwietnia 2006r.– całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzyst... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/15/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-16/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ... z dnia 6 października 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-100/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 sierpnia 2006 r. (data wpływu do urzędu: 17 sierpnia2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0071/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFN/415/12/2006/AS

  Z przedstawionego stanu faktycznego w dniu sporządzenia wniosku tj. 23.07.2006 roku (data wpływu 27.07.2006 r.) oraz w dniu złożenia wniosku uzupełniającego tj. 16.08.2006 roku ( pismo z dn. 15.08.2006 r.) wynika, że podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do pierwszej grupy inwali... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/75/JG/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warsz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/13/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-123/I/06/ES

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /jed. tekst Dz. U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 z późn. zmian./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2006r. /uzupełnionego w dniu 05.07.2006r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-46/VII/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/217/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 03.07.2006r. W dniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/183/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 31.05.2006r. (uzupełnionym w dniu 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO/DP.0551-4/06

  Prezydent Miasta Świnoujścia, działając na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielić, na wniosek podatnika Korporacji A Andrzej S z siedzibą w M, interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustaw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0051/2006

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.04.2006r. wniesionego przez J. D. zam. B., ul. xx nr xx/xx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-30-06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0502/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 30 maja 2005r. Nr DF/415-412/05/FW dotyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDF-II/415-25/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2006 r. (data wpływu 03.04.2006 r.) o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-IS/4151/4/EŻ/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. )... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/39/06/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-67/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03.03.2006 r. (uzupełnionego pismem dn. 17.03.2006 r.) w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-76/I/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późń. zmian ) po rozpatrzeniu wniosku Pani XXX złożonego w tutejszym urzędzie w dniu 13.03.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/108/06

  Wnioskodawca pragnie zatrudnić od miesiąca maja 2006 dwie osoby niepełnosprawne na 1/2 etatu. W związku z powyższym uzyska pomoc z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 300zł miesięcznie, z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową , społeczną i leczniczą osób nie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-11/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, z 2005r., poz. 60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej odliczenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 14 / 2006

  Wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2006 roku, uzupełnionym dnia 20 kwietnia 2006 roku, podatnik zwrócił się z zapytaniem do tutejszego organu podatkowego w sprawie możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty w wysokości nie przekraczającej 2.280,00zł z tytułu używania własnego s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-11/06/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 02.02.2006 r.) o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/23/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),#61485; po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. zam. Pionki, ul. C z dnia 13.02.2006r. (data wpływu 01.03.2006r.) o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB-415/6/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 29.03.2006 r.- data wpływu do Urzędu 29.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/8/06/MJ

  W dniu 24.02.2006r. złożył Pan wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2005r. (uzupełnionym w dniu 30.01.2006r.) w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415–0014/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2006r. (data stempla pocztowego) wpływ do tut. Urzędu w dniu 30.01.2006r., uzupełnionego dnia 21.02... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-7/EG/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że: Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2006 r. i uzupełnione pismem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/005-2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjni-Usługowego xxx Sp. z o. o. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-51/BJ/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2005r. /data... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6.1 -214/06/ZDB

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6-214/06/ZDB

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3-2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6,ust. 7a pkt 14, ust. 7c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-1/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 12, ust. 7c i ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6,ust. 7a pkt 14, ust. 7c i ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-3/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 7, ust. 7c i ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/466/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 15.12.2005r. W dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-2/I/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /jedn. tekst Dz. U. z 2005r Nr.8, poz.60 z późn. zmian./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2005r (uzupełnionego w dniu 13.01.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/461/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 12.12.2005r. W dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-168/369/05/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 27.10.2005r. i 06.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/191/2005/PDII/415-62/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatniczki z dnia 28.10.2005 r. uzupełnionego dnia 28.11.2005 r. w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/36/05

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3, ust. 7b, ust. 7c, ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-86/13/05

  Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, który jest inwalidą II grupy, w 2005 r. poniósł wydatki w wysokości 2.100,00 zł na operację usunięcia zaćmy oka. Przeprowadzenie odpłatnego zabiegu było konieczne, ponieważ wnioskodawc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/23/05

  Dnia 25.10.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek podatnika, uzupełniony pismem z dnia 08.11.2005 r., z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej pomocy finansowej - umorzonej pożyczki z zakładowego f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Państwa ................................................, za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/53/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób f... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/38/3/05

  Ze złożonego wniosku z dnia 11.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 12.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. Jest Pani osobą, wobec której w związku z mastektomią piersi orzeczono ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415/1-24/A/97/05

  Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/38/05/JL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 §1 , art. 14a §1, § 3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 września 2005 roku, (uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/9/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/7/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.05.2005 r. (znak: L.IUS.XVII/41... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-29/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a, ust. 7c, ust. 7d, ust. 7f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze z... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/5/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7a pkt 6, art. 26 ust. 7b - 7e i ust. 7g ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-2-5/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 18.02.2004 r. znak: PDF/005-2-1/04, dokonującej czę... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/37/05

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3, ust. 7b, ust. 7c i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Dyrektor Iz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-30/PIT/05

  W dniu 5 maja 2005r. Jednostka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jako zakład pracy chronionej, przyznała pracownikowi bezzwrotną pożyczkę finans... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/120/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 21.06.2005 r. (znak: PB5/AŁ-033-62-94... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117i-14/BR/05

  Decyzja Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku nr PB II... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII 436/ 1 /05

  Stan faktyczny wynikający z wniosku: Dziecko podatniczki urodziło się ....2000r w C. W trakcie porodu uszkodzono dziecku splot barkowy prawej ręki w wyniku czego prawa ręka została bezwładna. Po wstępnej diagnozie dziecku nie rokowano poprawy. W obawie o dalsze zdrowie dziecka podatniczka z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0036/I/23222/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-12/05

  W dniu 12.05.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pani (...) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie czy zakup fotela do masażu podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. An... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I415/6/05

  Z zapytania wynika, że jest Pan osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa artystycznego opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zatrudnia Pan osoby niepełnosprawne i zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-12/05/HP

  Postanowienie Podatniczka w zeznaniu podatkowym za 2004r. chce skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na rehabilitację, będącego na jej utrzymaniu męża. Małżonek orzeczeniem z dnia 26.04.2002r. uznany został przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-12-05-AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 03.03.2005 r. (data wpływu: 04.03.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-19/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 14, ust. 7d, ust. 7e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415-40/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par.1, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60/ o rozpatrzeniu pisma z dnia 10 kwietnia 2005r.,które złożono w tut. orga... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/18/2005

  Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.03.2005 roku (uzupełnionego o własne stanowisko w sprawie dnia 05.04.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-47-VI/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 jednolity tekst), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 10.03.2005 r. w sprawie int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/12/3/05

  Z treści pisma wynika, iż jest Pani matką niepełnosprawnego syna. Ze względu na wiek syna (4 lata) na turnusy rehabilitacyjne jeździ Pani wraz z nim. Rachunek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym Pani oraz syna wystawiony został na Panią. Na dodatkowe płatne zabiegi hipoterapii d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-28/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego, stwierdza że stanowisko przedstawione w piśmie z 16.03.2005 r. uzu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0012/I/6296/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od dochodu 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-13/05

  1. Opis stanu faktycznego Z treści złożonego dnia 02.03.2005 roku wniosku, uzupełnionego pismem z dnia 11.03.2005 roku, oraz dołączonego do pisma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że dnia 12.10.2000 roku Powiatowy Zespół do Spraw orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-8/415-I/8/05

  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Pana we wniosku jest pan osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dzierżawi Pan działkę ( ogródek działkowy), na której stoi altanka. Działkę i altankę dostosował Pan do potrzeb wynikających z niepełnosprawno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/05

  Wnioskodawca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i w jej ramach wystawia gminie rachunki za świadczenie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci. Rehabilitacja dzieci jest zadaniem statutowym Wnioskodawcy. Uzyskane ś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/9/05/Sza

  W dniu 21.02.2005r. złożył Pan w tut. Urzędzie Skarbowym pisemne zapytanie dotyczące możliwości odliczenia od dochodu wydatku na zakup komputera w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podatnik jest mieszkańcem Domu Weterana, jest inwalidą pierwszej grupy z uszkodzeniem narządów kończyn dolny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/100/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożony... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/117/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-5/05

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 i 4, ust. 7b, ust. 7c, ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.), ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-27/05

  Stan faktyczny wynikający z wniosku: Podatniczka, jako osoba fizyczna, wraz z mężem ma na utrzymaniu niepełnosprawnego syna, ucznia maturalnej klasy liceum, który posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności na okres 03.12.2002 r. do 30.04.2007 r. W ramach funkcjonującego programu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD-415-2/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2005 r.(wpływ –18 styczeń 2005 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/58/Z/K/05

  POSTANOWIENIE o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowestanowisk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-3/05

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 i 4, ust. 7b, ust. 7c, ust. 7d ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-9/05/AG

  Na utrzymaniu macie Państwo ojca żony, który jest osobą niepełnosprawną i w 2004 roku nie osiągnął żadnych dochodów. W tym czasie finansowaliście jego codzienne utrzymanie, jak również wydatki wynikające z faktu jego niepełnosprawności (zakupy leków, wizyty lekarskie, przejazdy na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/5/2005/II/JM

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Pani mąż posiada II grupę inwalidzką (całkowita niezdolność do pracy), w 2004 roku przebywał na turnusie rehabilitacyjnym. Podatniczka stoi na stanowisku, że we wspólnym zeznaniu podatkowym za 2004 rok mąż będzie mógł odliczyć sobie od ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/5A/2005/II/JM

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Pani mąż posiada II grupę inwalidzką (całkowita niezdolność do pracy) i jest współwłaścicielem samochodu osobowego, którego ze względu na stan zdrowia nie może sam prowadzić. W 2004 roku przebywał na turnusie rehabilitacyjnym, na kt... Czytaj więcej >