logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/2-443/19/167/56/S/2006

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Gminę wynika, że w dniu 01.12.1997 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Gminy XXX a P.P.U.P \"Poczta Polska\" Rejonowy Urząd Pocztowy w XXX, której przedmiotem jest określenie wysokości udziałów i związanych z tym kosztów w utrzymaniu ni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-289/06/MS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.09.2006 r.) o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-33/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/423-89/006/Int./DP

  Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-103/163a/78/06/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wspólnicy spółki cywilnej \"...\" są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przy prowadzeniu działalności wspólnicy spółki wykorzystują nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowym w Bia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/10/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-10/06

  W dniu 12.07.2006 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącego przychodów wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali na poczet kosz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/2/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, §3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/29/05

  Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8, poz. 60 z 2005r.z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Urzędu Skarbowego dnia 30.08.2005r. uzupełnionego w dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-8/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.06.2005 r. (…) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - w którym państwie, tj. w Polsce czy we Francji, należy podatkowo rozliczyć kosz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/12/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1, art. 22g ust. 3, art. 23 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-92/05/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2005 r. (data wpływu do Urzędu 30.05.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/5/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.... Czytaj więcej >