logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415-25/Int 64/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/PIA/06

  Wnioskodawca – prowadzący działalność w zakresie handlu – został okradziony przez własnego pracownika, co zostało potwierdzone w trakcie prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę i orzeczone wyrokiem właściwego Sądu. Wnioskodawca wskazał, iż proceder kradzieży miał wieloraki cha... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/15/2007

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie inte... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 95/06

  Wyrokiem z dnia 28 września 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 22/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mariusza B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PP.2-4407/148/04/BPL w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 850/05

  Wyrokiem z dnia 15 lutego 2005 r. o sygn. akt ISA/Bd 716/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę wniesioną przez Mariannę K. i Ryszarda K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 204 r. o nr PB2/4117-158/04 w przedmiocie podatku dochodowego od... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2585/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie rozpoznając skargę Renaty B-M uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2002 r. określającą wysokość straty z działalności gospodarczej prowa... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 573/04

  Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Elżbiety \"T\" od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej nr PP/4400-18/04 z dnia 30.06.2004 r. określającej zobowią... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US9-14/PDG/413-54/04

  Zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Ze złożonego pisma wynika, że zawarła Pani umowę z Panem X na wykonanie prac remontowych w budynku jednorodzinnym w Warszawie przy ul. XYZ wynajmowanym w r... Czytaj więcej >
 • wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: P. 6/00

  I 1. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie postanowieniem z 28 października 1999 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne czy art. 27 ust. 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz... Czytaj więcej >