logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-47a/07

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/06

    Starostwo pobiera opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Termin płatności corocznej opłaty przypada na 31 marca każdego roku. Wątpliwość podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku odprowadzenia podatku VAT, w sytuacji gdy użytkownik nie zapłaci w terminie w/w opła... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR2/443- 126/04/MJ

    Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że w myśl przepisów art 8 ust 1 pkt 3 ustawy z... Czytaj więcej >