logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-46/07

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca świadczy usługi budowlano – montażowe na terenie Danii, polegające na budowie linii energetycznych i światłowodowych. W związku z powyższym podatnik dokonał rejestracji dla ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-60/07

  03.07.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony 30.08.2007r. W roku 1997 Podatnik objął 2 700 udziałów Wnioskodawcy (dalej: Spółka lub Płatnik).... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-127/07-2/KG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/43/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. art. 27 ust. 8 w związku z art. 3 ust. 1 u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-19/07

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż pytający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu torfem oraz opakowaniami foliowymi, natomiast planuje rozszerzenie działalności o wynajem środków trwałych. W związku z powyższym, Spółka zamierza nabyć sa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.03.2007 r. Pana ..., właściciela przedsiębiorstwa „...”, ..., o udzielenie pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-8/07

  Działając na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku T. Sp.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-28/07

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko firmy X w Lublinie przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-6/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póź. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca 2007 r., - postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASAD... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/542/33/2007ZK

  Na podstawie: art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 21 marca 2007 r. (21.03.2007 r. data wpływu do tut. organ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-147/115/JB/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2007 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/6

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 09.02.2007 (wpływ w dniu 12.02.2007 roku – uzupełniono wniosek w dniu 28.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-138/07/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-11/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2007 r. (data wpływu 22.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/2/AG/07

  Odpowiedź: Stan Faktyczny:Gmina zamierza realizować inwestycję pod nazwą „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami dla msc. xxx. Kanalizacja sanitarna osiedli Podtatarza w Kadzidle ”. Podatnik ubiega się o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji ze środków ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13-1-GK/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 20 grudnia 2006 r. w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-2/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 12.06.2006r. (data wpływu 15.01.2007r.) jest nie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415-1/07

  Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 stycznia 2007r. (data wpływu: 09.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 09.11.2006r. (data wpływu kompletn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-3/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 09.11.2006r. (data wpływu kompletn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-1/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.01.2007 r. (data złożenia do tutejszego organu podatkowego - 11.01.2007 r.) o udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-117/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka udzieliła pracownikom firmy zewnętrznej – doradcom podatkowym, pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w zakresie m.in.: dokonywania w imieniu Spółki płatności zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych reprezent... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-214/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-72-340/07/ZDB

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-601/06/KUP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 14 września 2006 ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-88/06/TP

  Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 i art. 14a § 1-5 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dn, uzupełnionym w dniu ., o interpretację przepisó... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-92/06/KO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w związku z 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/232/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w miesiącu kwietniu 2006r. uzyskał przychód z tytułu sprzedaży praw autorskich (do rysunków) firmie mającej siedzibę w Niemczech. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zatrudniony na umowę o pracę w i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO –XV/443/VAT-390/495RF/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2006 r. stwierdza, iż:w zakresie w jakim to... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/4/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2006 r. (data wpływu 24 kwietnia 2006 r.) uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0022/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 roku Dz.U.Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 sierpnia 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-107/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Związku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj. kiedy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/2/06/KL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu - 18.08.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-173/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/47/TB/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216§ 1, art. 14a§1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity -Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w pismie z dnia 21... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06

  Naczelnik Urzedu Skarbowego w Ilawie dzialajac na podstawie art. 216 ? 1, art. 14a ? 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pozniej. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006 r., udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-5/06/MSM/MA

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika złożonego dnia 22.05.2006 r. i uzupełnionego pisme... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-82/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/066/06

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 09.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-486/06/FW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-77-154/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/443-41-22/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego wniosku przez ... - ... Spółkę z o. o. z siedzibą w ...... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-6/CIT/06

  W dniu 16.01.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 7.03.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 9.03.2006r.). Z przedstawionego stan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/11/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),po rozpatrzeniu wniosku Pana A. B. zam. Radom, ul. ... z dnia 20.01.2006r. (data wpływu 20.01.2006r.) o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 335000-RPA-055-0005/06/RC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ), w związku z Waszym wnioskiem z dnia 12.01.2006r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-01/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-207/05/AG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r.(data wpływu do Urzędu 29.12.2005r.), uzupełnionego w dniu 16.02.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-44/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wars... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/6/2006/AJ

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-113/2006/PS

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 21 listopada 2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-025/2006/CJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 15.11.2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w G... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-9/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 07.11.2005r.(data wpływu do tut. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-8/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 07.11.2005r.(data wpływu do tut.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-8010B/05/448/208/123/mk

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 12.12.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-44/2005

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pani wraz z mężem prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków, na podstawie dwóch wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, bez zawierania umowy spółki cywilnej. W 2005 r. prowadzili Państwo jedną ewi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/436-20/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 7.12.2005 r. uzupełnionego nast... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-19/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ustawy Dz. U. nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 7.12.2005 r. uzupełnionego nast... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-213/CIT/05

  W dniu 12.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka uzyskuje przychód zarówno z działalności gospod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-28/3/05/KL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu - 10.11.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-28/2/05/KL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu - 10.11.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/246/05/MJS

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_62_63_92 (III/443/44/05/AO)

  W dniu 19 października Spółka z o.o. \"T...\" złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. Firma \"T...\" prowadzi od 1999 r. działalność gospodarczą określoną w Polskiej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-36/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005r. poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, który wpłynął do tutejszego Urzędu dnia 12.10.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 26.10.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-37/2005

  Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956 ze zm.), wydatki poniesione w latach 2004 i 2005 na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zajm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-26/05

  W dniu 17 października 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, z zakresu norm prawa podatkowego określających zasady opodatkowania przychodów z najmu współwłasności. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż przychody z tytu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/24-1/05

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 września br., uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-138/2005

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 26.07.2005 roku uzupełnionym w dniu 10.08.2005r. oraz w dniu 30.09.2005r. i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/197/05

  Od lutego 2003r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług oświatowych . Od września 2003 roku działalność ta polega przede wszystkim na prowadzeniu niepublicznych szkół dla dorosłych .Na dochody podatniczki składają się czesne płaco... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/16/2005

  Pismem z dnia 15.07.2005 r. uzupełnionym pismami z dnia 04.08.05 r. i 23.08.05 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że: jest rozwiedzio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/1/05/KG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/2/05/KG

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/201/232/US/05

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka użytkuje pojazdy samochodowe, zakupione przed 1 czerwca 2005 r. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony takie jak: Mercedes 308, który spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 ustawy. Dokon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-423/5/4211/P/i/4/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2005 r. (doręczono ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/74/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Strony- przedstawione we wniosku z dnia 19.0... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/005-SIP-170/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie z dnia 9 maja 2005 r. Nr PDIO-443/203/4/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-8/05/KH/51326

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony nr GK/26/2005 z dnia 17.05.2005 r. (doręczonego do tut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego, iż zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm. ) czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/32/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/2/05/KL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1-3, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2005r. (data wpływu do Urzędu - 16.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/25/05/PM

  Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 kwietnia 2005 r., uzupełnionego dnia 5 maja 2005 r., dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/6/05

  Podatnik był wspólnikiem spółki jawnej, która w dniu 1 sierpnia 2001r., na mocy uchwały wspólników, została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jednak nie wyraził woli uczestnictwa w spółce przekształconej. W związku z tym, powołując się na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-27/PIT/05

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jako płatnik podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń pobiera, oblicza i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%. Natomiast za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP-III-443/123-96/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie wniosku złożonego przez ... S.A. z siedzibą w ... w dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111-415/0040/I/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2005r. (uzupełnionego dnia: 27.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-169b/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-32b/05/KRJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z pismem z dnia 29.04.2005 r. złożonym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) dotyczącym udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/104/101i/05

  W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez import towarów rozumie się przywó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-14a/05/KMP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-39/05/32/05/37821

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Jednostka w ramach wykonywanej działalności gospodarczej prowadzi sklep spożywczy. Spółka jest w trakcie przekształcania spółdzielczego prawa do dzierżawionego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Spłaca r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-16/JB/05

  Postanowienie Podatnik w 2005r. osiągnie dochody z tytułu umowy o pracę i umów zlecenia, z których podstawą do obliczenia podatku będzie kwota 800.000,00zł. Wątpliwość podatnika dotyczy kwestii zastosowania skali podatkowej podatku dochodowego na 2005r. od dochodu ponad kwotę 600.000,00... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-27/05/KAR

  P O S T A N A W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII-443-36/05

  Na podstawie art. 14a – 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIO-443/203/4/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji w zakresie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII443-28/05

  Na podstawie art. 14a – 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – w dniu 05.04.2005 r. złożono prośbę o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie sposobu postępowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-16/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2005 r. (wpływ 1.03.05 r.) w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 10.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-3/29637/2005/DK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe - z uwagi na, to iż :Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) W przypadku transpo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/112/KO/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek p o s t a n a w i a - uznać stanowisko wnioskodawcy przeds... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/6/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 06.01.2005 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-4/05/TS

  Postanowienie Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14 a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. N... Czytaj więcej >