logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3620/06

    Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z 12 września 2006 r., nr 1461/DCi-I/415/Z/19b/06/DS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z... Czytaj więcej >
  • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3619/06

    Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z 11 września 2006 r., nr 1461/DCi-I/415/Z/19a/06/DS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 162 § 1, art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r.... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/57/15/18/2006

    Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny wraz z gruntem od firmy developerskiej. W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji zostało złożone oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki określone ustawą do skorzystania z od... Czytaj więcej >