logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/40/2007/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/115/2007/PD II/415-13/07

  We wniosku z dnia 12.06.2007 r. (data wpływu – 15.06.2007 r.) Podatniczka prosi o określenie i podanie podstawy prawnej do potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych do art. 20 Karty Nauczyciela, tj. odprawy z tytułu likwidacji etatu nauczyciela. Z dołączonej do wniosku kserokopii p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/415-0003/07/Z

  Wnioskiem z dnia 28 grudnia 2006 roku, podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-320/DEC/KW/07

  W dniu 03.01.2007 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 29.12.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów podatku od towarów i usług w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego Pani w związku z niewykonywaniem usług na p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/06/AN

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego przez Jednostkę wniosku w dniu 27.12.2... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1309/06/GT

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 listopada 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-90/06

  W dniu 20 października 2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Płatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 16 listopada 2006r. oraz w dniu 24 listop... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PODF-416/512/BDŚ/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2006r. stwierdza, że wypł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/245/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 10.08.2006r., który został uzupełniony w dniu 26.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/176/DF/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U.z 2005r.Nr. 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/07/NO-10/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1, § 2 i art 216 i art 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/3/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006r. (data wpływu 15.02.2006r.) w sprawie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-46a/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że  stanowisko Pani .............. przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2005 r., który wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-46/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że  stanowisko Pani .................. przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2005 r., kt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-07/06

  Z pisma skierowanego do tut. Organu dnia 24-01-2006 roku, uzupełnionego pismem z dnia 07.02.2006 roku wynika, że z dniem 31. 12. 2005 roku rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę, z tytułu grupowego zwolnienia, z przyczyn niedotyczących pracownika. Z tego tytułu pracownikowi przysługiw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-57/05/BL

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 08 września 2005 roku (data wpływu do US 15.09.2005 r.) na postanowienie Naczelnik... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-62/USB/2005/PSz

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie Nr USI... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0076/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/007/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 1a, art. 12, art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-4117/57/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 08.03.2005 r. znak: US/415/2/05 w zakresie in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II/Pł/415-11/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że na skutek wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, płatnik wypłacił Pani w 2004 r. odprawę i odszkodowanie za naruszające przepisy wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Od wypłaconych należno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-04/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3, § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/143/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym przez Państwa wniosku nr 151/2005 z dnia 15.03.2005r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-12/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 25.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/1/2005

  Z wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że jednostka Państwowej Straży Pożarnej wypłaca odchodzącym ze służby strażakom świadczenia pieniężne z tytułu: odprawy, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy, zryczałtowanego ekwiwalentu p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-111/2004

  W podaniu płatnik porusza kwestię opodatkowania wypłaconych byłemu pracownikowi odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-15/04

  W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym opodatkowania 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych należności z tytułu przejścia na emeryturę żołnierza zawodowego w służbie stałej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POII-415/9/04

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 r., wolne od podatku dochodowego sa odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjne... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-104/04

  Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: 1. Przy zakupie sprzętu komputerowego Spółka zakupiła także nośnik danych za kwotę 1 zł, który zawierał oprogramowanie Linux. W konsekwencji sprzedający nośnik Linux, udostępnił Stronie oprogramowanie Linux, nie żądając za to doda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/8/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. dotyczące opodatkowania odprawy pieniężnej i odszkodowania z tytułu zwolni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-415/11/04

  W odpowiedzi na zapytania otrzymane w dniu 11 i 26 maja 2004 r.w sprawie sposobu opodatkowania wypłat należnych świadczeń pieniężnych wynikających z art. 78 i 98 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U Nr 88 poz. 400 z późn. zm.) Na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/422/6/04

  Urząd Skarbowy w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących informacji czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415-28/04

  Zgodnie z art. 21 ust. pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania niezawodowej służby wojskowej lub jej form zastępczych i równorzędnych, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/1/415/24/04

  Z pisma podatnika, załączonych dokumentów i z ewidencji działalności gospodarczej tut. Urzędu wynika, iż: w okresie od czerwca 2000 r. do września 2002 r. podatnik był wspólnikiem spółki cywilnej (trzyosobowej), która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, Sąd, wyroki... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB II /415-7/06

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że na skutek wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, płatnik wypłacił Pani w 2004 r. - 12.000,00 zł tytułem odprawy,- 38.303,00 zł tytułem odszkodowania za naruszające przepisy wypowiedzenie warunkó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/9/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2004 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD-005/4/2004

  W myśl przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Ustawodawca w art. 15 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-25/03

  Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku – Kamiennej w odpowiedzi na pismo Nr EP/243/2003 z dnia 30.10.2003 r. dot. naliczania kosztów uzyskania przychodów od wypłat należnych odp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/2/51/2003

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktyczne... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.A-415/43/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy, Urząd Skarbowy w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia co następuje: Odprawa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/INT/27/KH/03

  Działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące ... Czytaj więcej >