logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2022/04

  Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1743/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 12.07.2002 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie uchyliła d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/20/05/BC

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 par. 1 oraz art. 14 a par. 1- 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ) w związku z Pani wnioskiem dotyczącym udzielenia pisem... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-122/04

  Na wstępie należy wyjaśnić, iż używane przez Podatnika określenie „eksport wewnątrzwspólnotowy” jest nieprawidłowe, gdyż obowiązujące od 1 maja 2004 r. przepisy dotyczące podatku VAT wprowadziły nową definicję eksportu, która nie dotyczy wymiany z państwami członkowskimi UE.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/685/349/04

  Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzieleniu pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem, organ podatkowy udzielając odpowie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-5/415-68/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na pismo Pana z dnia 05.11.2003 r. (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy ... Czytaj więcej >