logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/43/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-3/4430-560/VAT/06/TK

  W złożonym w dniu 14 lutego 2006 r. wniosku (uzupełnionym w dniu 9 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym opo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-48/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/443-18/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), posta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06

  UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z dzianin. W ramach tej działalności produkowane są między innymi: czapeczki niemowlęce (PKWiU 18.24.42-70.00), szaliki niemowlęce (PKWiU 18.24.11-00.00) i kom... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/06

  UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z dzianin. W ramach tej działalności produkowane są między innymi: czapeczki niemowlęce (PKWiU 18.24.42-70.00), szaliki niemowlęce (PKWiU 18.24.14-30.00) i ko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/19/2006/kk

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/9/06/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 25.01.2006r. przez s.c. ..... dotycząc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-130/130/05

  W dniu 14 grudnia 2005r. podatnik wystąpił do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT produkowanych przez firmę wyrobów: \"odzież i dodatki do odzieży, włączając ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/pp/443/26/05/06/JŁ

  Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2005r., uzupełnionym w dniu 3 stycznia 2006r. podatnik zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego : czy na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może stosować stawkę VAT 7... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-62/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż zgodnie z poz. 45 zał. nr 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt - bez względu na symbol PKWiU - ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/57/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art.14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/20/2005/ER

  Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie tut. organ ma na uwadze zapis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/443-42/05

  W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik jest producentem tzw. \"becików\" i \"śpiworków - rożków\" dla niemowląt. Wyroby te zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 18.24.21-00.20 - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z tkanin bawełnianych. Zdaniem podatnika od ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/78/05

  Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09. 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/80/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.09. 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-44/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, ze zm.) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku Pani Z N ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/58/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0087/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2005r. (data wpływu do urzędu 19.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.06.2005r, którego wpływ odnotowano dnia 10.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/443-29/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIV/443-70/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowiskoPodatnika, przedstawione we wniosku ... Czytaj więcej >