logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-344/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1110/2006/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust 7, art. 88 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 335000-RPA-055-0022/06/RC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1, §3, §4, art. 216 §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ), w związku z Waszym wnioskiem z dnia 04.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa, uzu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-84/2/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, na wniosek z dnia 27.12.2005 r. (data wpływu) złożony przez Pana Zenona K... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/65/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 25 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/117/1/2005/IW

  POSTANOWIENIE W dniu 27.10.2005r. spółka .... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-PP/443-107/O/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03.11.2005r. przez podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-1-179/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 04.05.2005r., znak: US IV/II/443-24/05, dotyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/415/186/05

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik osiąga przychód z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i w związku z powyższym raz w tygodniu celem \"zapoznania się z jego stanem fizycznym i wyglądem\", korzystając z własnego samochodu, pokonuje odległość 15 km w jed... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-47/P/49/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 06.07... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-93A/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.06.2005r.) uzupełnionym 16.06.2005r. (data wpływu 22.06.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-93/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.06.2005r.) uzupełnionym 16.06.2005r. (data wpływu 22.06.2... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: zp2-449/I/1/05

  Na podstawie art.14b par.5 pkt5 ustawy z dnia29 sierpnia ordynacja podatkowa /t.j. z 2005r nr 8 , poz. 60/ zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. nr PP/443 -20/05 z dn.22.03.05r. orzekam , że stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 9 marca 2005r. jes... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/121/05

  Podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej samochody ciężarowe . Volkswagen LT 35A SDI , rok produkcji – 1999r. , ładowność – 1.245 kg , liczbie siedzeń – 6 , . Volkswagen LT 31D , rok produkcji – 1997r. , ładowność – 1.700 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP. 406/5/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 169 § 1 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/1/05

  Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60; tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 10 stycznia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-7/14a/05/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako prawidłowe U Z A S A... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/69/DJW/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/14a/440-03/05/KC

  W dniu 27.01.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie motocykla i paliwa do niego... Art. 86 ust. 3 ustawy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/142/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/142/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-422/04/KP

  Zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 / obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-419/04/AG

  Według stanu faktycznego przedstawionego przez podatnik wynika, że w październiku i listopadzie 2004 r. nabył trzy samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności wyższej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w/w pojazdy zostały zakupione jako samochody... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-443/77/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/129/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 18.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/2/443-69/AJK/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 21.10.2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 13... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/20/04/JŁ

  W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił następujący stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie:Podatnik dokonuje zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym– ŻUK izoterma, ładowność 800 kg, liczba miejsc 2,– ROBUR, ładowność 2525 kg, l... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/345-1/AS/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 13 lipca 2004r. nr PP/443/IN/58/BT/04, dotyczącej us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/49/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 25.06.2004r., znak Ldz. 12219 informuję:1. w myśl art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usł... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/04

  Stosownie do przepisu 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tutejszym organie podatkowym w dniu 23 czerwca 2004 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US06-443/303/04/EG

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2004r w sprawie możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych do samochodu ciężarowego marki Volkswagen LT 35 o ładowności1360 kg, liczby siedzeń 3 przy braku posiadania św... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/23/04

  Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535). Zgodnie z przepisem art. 88 ust.1 pkt 3 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/04/WŚ

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w związku z Pana pisemnym zapytaniem z dnia 10 maja 2004 r. (data wpływu do tut. organu 11 maja 2004 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 maja br. w zakresie udzielenia in... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/12/04

  Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr `54, poz.535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: - paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/04

  W dniu 27.02.2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania § 35 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443-62/04/BK

  Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju n... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/47/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2003 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 13.08.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sier... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-443/29/03

  Dotyczy: odpowiedzi na pismo nr EG/3/07/03 z dnia 29.07.2003 r. w sprawie momentu powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Gorlicach wyjaśnia: Zgodnie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/55/03/TZ

  Urząd Skarbowy Kraków-Srodmieście stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 03.06.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 04.06.2003 r.) wyjaśnia co następuje: Stosownie do treś... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443/26/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie s... Czytaj więcej >