logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-12/07/JK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-98/07/KP

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-12/07-2/TW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-28/07-4/GD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-286/07/474/JB

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2a w związku z art. 145 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 kwietnia 2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-32/07/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/155/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2007r. (data wpływu 15.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9116-27/07

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.02.2007., wniesionego na posta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-16/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 31.03.2007r. (data wpływu do Urzędu Celnego II w Warszawie dnia 04.04.2007r.) w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-08/07

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz.60 ze zm.),- art. 5 ust.1, art. 15 ust. 1, 2 i ust. 6, art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004r. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-6/07/AD

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 233 §1 pkt 1 lit.a w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-6a/07/DW

  POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) obowiązek po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-7/07/DW

  POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zali... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-56/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-4/07/KL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu - 26.04.2007r.) o udzielenie pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/443-60-16/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie wniosku z dnia 26 lutego 2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-18/07/743/EU

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 22.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 01.03.2007r.) uzupełnionym ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-010/2007/CJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, § 2, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2007 roku (wpływ do Urzędu Celnego w Gliwicach w dniu 12.01.2007 roku), uzupeł... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 719/06

  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę XXXXXX, zwanego dalej: skarżącym na decyzję Dyrektora izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 1 lutego 2005 r. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do listopada 2003 r. W uzasadnieniu wyroku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-8/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPp1/443-34/07/BIK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2007r. (data wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-1/443-14-6/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego w dniu 18 stycznia 2007r. wniosku, w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/44653-16/07

  W przedmiotowym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Firma jest producentem jadalnego oleju rzepakowego zaklasyfikowanego do grupy PKWiU 15.41.12-60.11. Produkt ten jest sprzedawany różnym odbiorcom, między innymi takim, którzy wykorzystują olej do produkcji biopal... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-69/06/187/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 27.12.2006r.), w ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-770/06/1407/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.11.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie nr 445000-PA-9104-58... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-22/MSu

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60, z późn. zm.) – po rozpoznaniu wniosku z dnia 11.12.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego I w Łodzi – 18.12.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9119-6/07/1796/AF

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 03.01.2007 r. (data wpływu 04.01.2007 r.), dotyczący stosowania przepisów ustawy z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-1/2007/AL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 15 listopada 2006r. - postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-155/06/JK/AT

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 15.11.2006r. (wpł... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-506/06/1037/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.09.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie nr 445000- PA-9104-4... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-568/06/1133/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie nr 442000- AP-9104... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-569/06/1134/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie nr 442000- AP-9104... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-9102-00001/2007/JS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 14 b § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku firmy XX z dnia 16.10.2006 r. (wpływ ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/415-9/MW/06/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Pana X, zam. ... o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-11/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 oraz art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA1-0550-17/06/DO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 oraz 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie postanawia uznać stanowisko Podatnika przedstawione w niniejszym uzasadnieniu, w poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-37/06

  Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z 1 września 2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 1 w zakresie dotyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-2

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 2 w zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-3

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaję za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 3 w zakresie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-4

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 4 w zakresie dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-5

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 5 w zakresie dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-6

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 6 w zakresie dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-037/2005/CJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika nr ES-200/09/2005 z dnia 13.09.2005 r. (wpływ do Urzędu Celnego w Gliwicach dnia 16.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-33/06/WN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1, §2 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) p o s t a n a w i a m odmówić udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 335000-RPA-055-0034/06/DG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-72/06-4/ES

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1 czerwca 2005 roku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-16/06/AW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-17/06/AW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-10/06/DJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.08.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 24.08.2006r.), uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-14/06DŁo

  Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tj. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) zwalnia od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego w elektrociepłowniach, przez indywid... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-11/06/EK/2

  DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Gdyni działając na podstawie: art. 14b § 2, § 3 i § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-14A/2006/ZK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25 lipca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31.07.2006 r.). postanawiam udzielając interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-17/06/WS/DW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/47/2006/PS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 02.08.2006r, który wpłynął w dniu 04.08.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-14/06

  Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16 maja 2005 roku oraz jego uzupełnienia z dnia 9 cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA1-0550-14/06/DO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par.1 i par. 4 oraz art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie postanawia uznać stanowisko Podatnika przedstawione w niniejszym uzasadnieniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-19/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 10.08.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w K... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-67/06-2/ES

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 czerwca 2006 roku Spółki XX na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-13/06/KM

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 12.07.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi postanawia, udzielając interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-12/06/KM

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 12.07.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi postanawia, udzielając interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 335000-RPA-055-0033/06PD

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 24.07.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-SPA-9118-7/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami) zmienia z urzędu postanowienie Nr 341000-RPA-911-9/06 wydane w dniu 07.07.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/06

  W dniu 25 sierpnia 2006r. wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinien opodatkować sprzedaż oleju rzepakowego zakwalifikowanego w PKWiU do symbolu 15.41.12-60.11 - olej rzepakowy niskoerukowy wraz z frakcjami, surowy, jadalny. Z przedstawio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15a/06/WS

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15b/06/WS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15c/06/WS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-58/06/ES

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1 czerwca 2005 roku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-14/06/ZB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.08.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowegouznaje stan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-20/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 217 w związku z art. 14a, 14b § 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.), oraz art. 63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) w związku z wnioskiem z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-10/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1,§ 2, § 3, § 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - \"Ordynacja Podatkowa\" (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. nr 8 poz.60/05 z późn. zmianami) - po rozpoznaniu wniosku Podatnika z dnia 07.06.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 331000-RPA-9103-26/06/BK

  Postanowienie Na podstawie art. 216 § 1, § 2, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku nr L.dz.1167/2006 z dnia 21.04.2006r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 26.04.2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-12/06/ZB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku, na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.05.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-6/2006/PJ

  Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 28.06.2006r ( data wpływu do UC 30.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-215/06/446/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.04.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nr 441000-PAI-91001... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-11/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 10.04.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-10/06

  Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 5 kwietnia 2006 roku (wpływ do tut. Urzędu 10 kw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-28/06/42/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr OIL/154/2006 z dnia 2006-03-29 (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2006-0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-27/06/41/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr OIL/154/2006 z dnia 2006-03-29 (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-29/06/43/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr OIL/154/2006 z dnia 2006-03-29 (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-15/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a,14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XX z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-3/06

  Na podstawie art.14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z 14 kwietnia 2006roku (data wpływu do tut. Urzędu: 14 kwietnia 2006 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-15/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 rozporządz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-23/06/IK-2

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 05.04.2006r. (wpływ 07.04.2006r.) - jako prawidłowe. U ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-19-2/06/29/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006-03-20 (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2006-03-21) w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-20/06/30/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006-03-20 (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2006-03-21) w sprawie... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 40-PA-911/I/7/3/2006

  Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie Nr 402000-PA-911-7/2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-3/2006/ZK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-11/06/KL

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1 -3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r.. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu - 12.05.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 05.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-16/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2006r. uzupełnionego pismem z dnia 25 maja 2006r.: postanawiam - uznać stanowisko S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-07/06/MZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku, działając na podstawie: - art. 216 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-6/06/AW

  Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-138/06/282/TK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 lutego 2006r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie Nr 445000-PA... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-14/06/IK/BL-4

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.),oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku nr P-1/S-12/03/2006/JP z dnia 07.03.2006r. uzupełnionym w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 335000-RPA-055-0023/05/DG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13.04.2006r. uzupełnionego pismem z 26.04.2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-34/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXXXXX z dnia 27.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-1/2006/PK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 11 stycznia 2006 roku, postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9012-4/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-3/06/AW

  Zgodnie z opisanym we wniosku stanem: 1. firma zamierza nabyć 20 litrów oleju przekładniowego, z zamiarem zużycia go do skrzyni przekładniowej samochodu ciężarowego. Olej ten na służyć do smarowania kół zębatych, wałków i innych elementów znajdujących się w skrzyni biegów, 2. fi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-82-2/05/223/KN

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06-12-2005r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2005-12-19), uzupełn... Czytaj więcej >