logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-32/07/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPp1/443-34/07/BIK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2007r. (data wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-155/06/JK/AT

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 15.11.2006r. (wpł... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-568/06/1133/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie nr 442000- AP-9104... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-569/06/1134/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.10.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie nr 442000- AP-9104... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-9102-00001/2007/JS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 14 b § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku firmy XX z dnia 16.10.2006 r. (wpływ ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-15/06/DŁo-6

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy odnośnie pytania przedstawionego w punkcie 6 w zakresie dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-037/2005/CJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika nr ES-200/09/2005 z dnia 13.09.2005 r. (wpływ do Urzędu Celnego w Gliwicach dnia 16.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 335000-RPA-055-0034/06/DG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-14A/2006/ZK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 25 lipca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31.07.2006 r.). postanawiam udzielając interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-17/06/WS/DW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/47/2006/PS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 02.08.2006r, który wpłynął w dniu 04.08.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-19/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 10.08.2006r. (data wpływu do Urzędu Celnego w K... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-67/06-2/ES

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 czerwca 2006 roku Spółki XX na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15a/06/WS

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15b/06/WS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-15c/06/WS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. z późn. zm.), art. 62, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-58/06/ES

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1 czerwca 2005 roku... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-215/06/446/GK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.04.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nr 441000-PAI-91001... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-15/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a,14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XX z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-15/06/TS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 rozporządz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-23/06/IK-2

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 05.04.2006r. (wpływ 07.04.2006r.) - jako prawidłowe. U ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-14/06/IK/BL-4

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.),oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku nr P-1/S-12/03/2006/JP z dnia 07.03.2006r. uzupełnionym w dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-33/06/ES

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28 października 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-010/2006/PF

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 21.11.2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-16/05/ES

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-109/05/IK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 26.09.2005r.(wpływ 10.10.2005r.) - jak... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 310000-PA-9116-107/05/EL

  Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia z dnia 12.10.2005r. złożonego przez podatnika XXXXXX działającego za pośrednictwem Doradcy podatkowego Y... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-108/05/IK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 05.10.2005r. uzupełnionym w dniu 27.10.2005r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/74b/05

  W dniu 12 listopada 2002r. zawarto umowę leasingu na samochód ciężarowy Seat Leon 1.9 TDI, który podatnik użytkuje dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupionego oleju ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-18/05/ES

  P O ST A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 września 2005 roku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-31/05/TS

  Postanowienie Na podstawie art. 216,217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1883/04

  Wyrokiem z 12 maja 2004 r., sygn. akt SA/Sz 1638/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi O Sp. z o.o., stwierdził nieważność decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie z 19 czerwca 2002 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 7 m... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.06.2005 r. (data wpływu dotut. Urzędu 27.06.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-911-14/05/AW

  Zgodnie z opisanym stanem faktycznym firma wykorzystuje, w ramach procesu technologicznego przy produkcji asfaltów, olej napędowy oznaczony symbolem PKWiU 23.20.15, zakupiony od podmiotu prowadzącego skład podatkowy na terytorium kraju.Olej ten wykorzystywany jest jako medium, które trafia do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-11/05/ES

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 lipca 2005 roku Dy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-17/05/ES

  Niniejszym zmieniam informację o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-42/04/TS z dnia 23 września 2004 roku w sposób następujący. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-SN-ZH-9110-64/05/ET

  P O ST A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zmianami), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 17.06.2005r. - jako nieprawidłowe. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-63/05/ET/IK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-13/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku dnia 10 maja 2005 roku w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-12/05/BB

  Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 16.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-62/05/IK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 13.06.2005r. - jako nieprawidłowe. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-9/05/BB

  Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 12.05.2005r. ( data wpływu do UC 16.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-2/05/KM/49101

  POSTANOWIENIE Naczelnik Malopolskiego Urzedu Skarbowego w Krakowie, dzialajac na podstawie art. 14a ? 1 oraz ? 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17maja 2005 r. (doreczony w dniu 20 maja 2005 r.) w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-82/PD/05/GS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-43/05/IK

  Postanowienie Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r.(Dz. U. nr 8,poz.60) - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 07.04.2005r. uzupełnionym w dniu 25.04.2005r. i 10.05.2005r.) - jako prawid... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-27/05/ES

  W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że oleje napędowe lub opałowe przeznaczone do celów żeglugi, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-10/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60). postanawiam uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawionego we wniosku z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-68/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2005 r.) o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-69/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2005 r.) o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/464/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art. 86 ust. 3 i ust. 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.53... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/3/05

  Przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest sprzedaż, wynajem i sewis nagrzewnic. Do ogrzewania pomieszczeń, warsztatu oraz uruchomienia nagrzewnic podatnik używa, oleju napędowego i opałowego.Podatnik uważa, że ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikaj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego, sygnatura: PB4/005-1-52/04

  Dyrektor Izby Skarbowej, dzialajac na podstawie art. 14b ? 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemna informacje z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PDI/415-9/04 udzielona Panu przez Naczelnika Urzedu Skarbowego w Swieciu. Z tresci zlozon... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-71/04/TS

  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.10.2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego działalności polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych przez inny podmiot informuję, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 30 us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III?443/49/04/BJ

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2004r. (data wpływu 06.08.2004r.) uzupełnione w dniu 19.08.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421-PA-9102-54/04/TS

  Kwestię zwolnienia od podatku akcyzowego paliwa stosowanego do celów żeglugi regulują przepisy § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 97, poz. 966 wraz z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. ust. 1 zwalnia się od akcyzy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/2004

  Zgodnie z art.88 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54 poz.535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych,oleju napędowego oraz gazu,wykorzystywanych do napędu samochodów o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/87/2004

  Zgodnie z art.88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu sam... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-910-387/04/TS

  Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 w/w rozporządzenia zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 , ma zastosowanie między innymi pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający oleje napędowe lub oleje opałowe ze składu podatkowego , d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-14/2004

  Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu – wykorzystywanych do... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-34/04/JS

  Zgodnie z art. 39 ust. 1 w/w ustawy zarejestrowany handlowiec nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W myśl art. 39 ust. 3 cyt. ustawy obowiązek podatkowy dla zarejestrowanego handlowca powstaje z dniem nabyci... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-39/04/WK

  Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966), zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, ma zastosowanie między innymi pod warunkiem, że podmiot uprawniony do z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/345-1/AS/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 13 lipca 2004r. nr PP/443/IN/58/BT/04, dotyczącej us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/77/04

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie sformułowane w piśmie z dnia 27.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.07.2004 r.) informuję: Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/BO/04

  Pismem z dnia 07 lipca 2004r., Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Nabywając w miesiącu czerwcu 2004r. samochód ciężarowy do wywozu śmieci, Spółka nie otrzy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/37/04

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/04

  W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14.05.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 25.05.2004 r., dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do n... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/7/04

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/443/504/24/BŚ/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1i3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-2/04/ES

  Zgodnie z § 16 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz. 269 z późniejszymi zmianami), podatnicy sprzedający olej silnikowy mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 19... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/840/2004

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) dopuszczalna ładowność pojazdów (samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych) określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniaj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-32/PP/443-44/04/KC

  Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykor... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-20/04

  Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 11.05.2004r. podatnik zakupił ciągnik siodłowy marki RENAULT R-340, który nie ma homologacji fabrycznej. Podatnik prowadzi działalność w zakresie: transport ciężarowy, konkretnie na bazie tego ciągnika transport naczepy – po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/701/40/IM/04

  Zgodnie z § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221 poz. 2196), które to rozporządzenie uchyliło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) w sprawie podatku akcyzowego zmienione m... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/50,51/03

  Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pisma z dnia 27.08.2003 r. dotyczące zapytania z zakresu podatku akcyzowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z wymienionego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-443/29/03

  Dotyczy: odpowiedzi na pismo nr EG/3/07/03 z dnia 29.07.2003 r. w sprawie momentu powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Gorlicach wyjaśnia: Zgodnie... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 33/02

  Urząd Skarbowy w N. decyzją z dnia 30 czerwca 2000 r. określił Spółce cywilnej W. - Maciej J., Leszek S, Krzysztof S., Waldemar S. Romuald M. z siedzibą w M. (nazywanej nadal Spółką) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 1999 r. w kwocie 94.651,00 zł oraz zaleg... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/448/148/2003

  W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, ... Czytaj więcej >