logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-75/07/AJ

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0121/04

    Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży części oraz serwisu samochodów. W związku z prowadzoną działalnością Podatnik zobligowany jest do poboru przy sprzedaży akumulatora ołowiowego opłaty depozytowej w wysokości 30,00 zł w przypadk... Czytaj więcej >