logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-26/070-2/GZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/415-36/07/AD

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez E. wnioskiem z dnia 27.06.2007r., uzupełnionym dnia 28.06.2007r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-406/01/NO-07/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa /j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60/, Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia; uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-38/07/KB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym w dniu 28.06.2007r. przez Pana Z., wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/17/A/07/W738

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr.8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-106/06

  W dniu 28.11.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Płatnika o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym otwartym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/77/AN/06

  Wnioskiem z 17.11.2006 r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka planuje zawarcie umowy o leasing finansowy zwrotny z fir... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-28/06/AD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006 r. (wpływ do tut. Organu 27.11.2006 r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/25/1/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2006 r. (data wpływu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/36/BT/2006

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 23.05.2006r. nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-41/06/SG/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2006r.), uzupełnionego o opłatę skarbową ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/27/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23a pkt 1, art. 23b ust. 1, art. 23f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4150-10/05

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 07.11.2005r, kt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-13/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 września 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 05.10. 2005 roku, o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-30/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – po przeanalizowaniu interpretacji przepisów zawartej w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 16 maja 2005 roku, N... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB 1 / 421 -51 /05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia E. Z. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Podatnika przedstawione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-71/05/110927/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko......................... przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2005r., który wpł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-31/158a/32/05/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14 czerwca 2004r. zawarta została umowa leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2462/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik wynajmuje mieszkania na cele mieszkalne. Wynajem lokali objęty jest regulaminem składania wniosków według określonego wzoru celem ustawienia kolejności na liście przydziału lokali przez specjalnie powołaną komisję. Przy składaniu wniosków pobierana je... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/35/2004

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 04.11.2004 roku uzupełniony dnia 22.11.2004 roku o brakującą opłatę skarbową, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1817/04/CIP

  Stan faktyczny: Podatnik jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego za wystawienie biletu lotniczego pobiera opłatę manipulacyjną bezpośrednio od klienta (usługobiorcy) na podstawie faktury VAT. Opłata ta nie jest ujęta w wartości biletu lotniczego. Ocena prawna stanu faktyczneg... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1010/03

  W dniu 30 września 2003r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingową z firmą leasingową przedmiotem, której przedmiotem jest linia technologiczna do przecierania drewna o wartości po-czątkowej 750.000 EUR (netto). Przedmiot leasingu spółka będzie użytkowała przez określony czas. Zawart... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/413/45/04/BB

  STAN FAKTYCZNY: Ad.1/ Firma Pana dokonała w miesiącu kwietniu 2004r. importu towaru z Holandii. W oparciu o zgłoszenie celne dokonano wpłaty VAT należnego do Urzędu Celnego z tytułu importu towaru. W trakcie przyjmowania towaru do magazynu stwierdzono braki ilościowe. Do odliczenia przyję... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.46.PDP.423/2/04/BB

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych cyt.: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).” Opodatkowanie umów leasingu zostało wpros... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-4115/18/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.03.2004r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób f... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/12/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu 03.03.2004 r.) informuje, że w przypadku uszkodzenia towaru będącego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. III-415/8/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 3.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4.03.2004 r.) w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ustalonych w umowie leasingu operacyjnego (czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe) ponos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/16/04

  Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem Spółki z dnia 12. 02. 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu):- czy podatek VAT naliczony na fakturze zakupu wystawi... Czytaj więcej >