logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-40/07/KS

    D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.04.2007 r. wni... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/77/06

    We wniosku skierowanym do tut. Organu Strona prosi o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem VAT :1.opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin wpłacanej na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/I/38/05

    Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko x przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do za... Czytaj więcej >