logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-41/07-4/ES

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-212/07-2/MT

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/07-2/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-56/07

  W dniu 27.06.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z jego treści wynika następujący stan faktyczny. Podatnik będąc wspólnikiem spółki jaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/Df/I-2358/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-Z/415-3/07

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnicy w 2007 r. sprzedali nieruchomość, którą nabyli również w 2007 roku. W związku z rozbieżnymi informacjami wywołanymi zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2007, proszą o informację do kiedy i w jaki sposób mają się roz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/24/07/TA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2007r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/POI/423/JK/6/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 czerwca 2007 r. przez Spółdzielnię Miesz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-20/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 22.06.2007 r.wniosku w sprawie interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/07

  I. Stan faktyczny. Pismem z dnia 24.05.2007 roku (wpływ do US 25.05.2007 roku), uzupełnionym dwoma pismami: z dnia 20.07.2007 roku oraz 26.07.2007 roku, zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/ 415- 26/ 2007

  Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje możliwość rozliczenia się za 2006 rok na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku uzyskania rozwodu w ciągu roku podatkowego.Zdaniem Wnioskodawcy spełnione zostały warunki określone w art. 6 ust. 4,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-423/10/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art 216, art. 217 i art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7, art. 17 ust. 1 pkt 44, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-78/07/BCz

  DECYZJA Na podstawie art. 14b§5 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek) na postanowienie Naczelnika Urzędu... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-33/07/ŁL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w któ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/63/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) w związku art. 4 ust. 1 ustawy z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/P-39/07/CM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-2/07

  W dniu 30.05.2007 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sprawie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez szkoły funkcjonujące w ramach Stowarzyszenia. Z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB -II-423/6/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 216, art. 217 i art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 18 ust. 1 u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/13/2007/AM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... dnia 30.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/8/2007

  W dniu 29.05.2007 r. zwróciła się Pani z zapytaniem dotyczącym zasad opodatkowania przychodu wynikającego z umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą zięcia. Posiada Pani lokal, który na podstawie umowy najmu udostępnia zięciowi na prowadzenie działalności gospodarczej (przy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DFK/P-32/07/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/07

  W dniu 16.04.2007 r. podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik do października 2006 roku był kawalerem. W październiku 2006 roku zawarł związek małżeński z matką dwójki swoich dzieci. Żona... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-21/07

  Podatnik podał następujący stan faktyczny:W lutym 2007r. matka podarowała Podatnikowi 2 ha ziemi rolniczej i 2 ha ziemi o statusie aktywizacji gospodarczej. Obydwa grunty uprawiane są rolniczo i za obydwa opłacany jest podatek rolny. Powyższe grunty weszły w skład gospodarstwa rolnego, b... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-07/07

  I. Stan faktyczny Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2007 roku, zwróciła się Pani do tutejszego Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/64/07

  Na podstawie art. 14a § 1, §3 i §4, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.415/4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) , NIP (...) z dnia (...).2007r., który wpłynął w dniu (...).2007r., o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-25/07/3/LSH

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 05.06.2007 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że podatnik jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/18/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/2007

  W dniu .... zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Prowadzi Pan działalność gospodarczą, między innymi w zakresie najmu lokali. Jako współwłaściciel budynku oddal Pan w najem część tego budynku. W zwi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 26.03.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 02.04.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 16.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 26.03.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.03.2007 r. (uzupełnionego pisme... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-19/07/MZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko Wspólnoty jest ni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-8/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście działając na podstawie art. 226 § 1, art. 239, art. 216 § 1 i 2, art. 14a § 1 i 4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/2007

  W dniu .....2007r zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: prowadzi Pani działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi solarium i handel kosmetykami. Na potrzeby tej działalności wynajmuje Pani l... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/363/07/MS

  UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 19.03.2007r. (wpływ do Urzędu 03.04.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2415-64/07

  Spółkę jawną tworzy trzech udziałowców. Wspólnicy rozliczają się wg udziału procentowego z dochodów osiąganych przez spółkę wg stawki liniowej 19% . We wrześniu 2005r. spółka zainwestowała pieniądze na giełdzie papierów wartościowych wpłacając pieniądze do domu maklerskie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-10A/07/MZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko Wspólnoty jest praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-39/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2007 r. (uzupełnionego 17.04.2007 r.) w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-8/07/RB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-7/BJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-4/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2006 r. w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-8/07

  W dniu 01.03.2007 r. do tut. organu wpłynął wniosek XXX z siedzibą w XXX, uzupełniony pismem z dnia 26.03.2007 r., z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fiz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/16/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z siedzibą w Niemczech, z dnia 04.01.2007r. (data wpływu do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śród... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-16/07/MP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną interpretację, co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-16/07/PD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działajac na podstawie art. 14 a par.1, par. 3 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07

  W złożonym w dniu 14 lutego 2007r. wniosku (uzupełnionym 23.04.2007 r.) Pani ... zwróciła się o udzielenie odpowiedzi, czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega opodatkowaniu , a jeśli ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/429/51/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz.60 ze zm. ),Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 26.03.2007r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-122/110/BDŚ/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2007r. stwierdza, że przyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-20/07/MP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać pisemną interpretację, co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-11/07

  Pismem z dnia 12.03.2007r. Podatnik wystąpił z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.08.1992r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/33/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 06.03.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.03.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4110-16/BR/07

  Na podstawie art.216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa /jednolity tekst : Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005 z późn. zm. / w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-II/415-25/06/BA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r.,poz.60./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2006r. o udzielenie interpretacji w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie opodatkowania podatkiem dochodo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/6A/Z/K/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku nr ZGM/K/59/06 z dnia 28.12.2006r. w częś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/13/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie doty... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-6/07/INTERPRETACJA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 stycznia 2007r. (uzupełnione dnia 17 stycznia 2007r.) - Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/50a/06/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/1/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2007 r., uzupełnione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/13/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 6 ust. 4, 5 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15.01.2007 r. (data wpływu 17.01.2007 r.) o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/9/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 6 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-179/06/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu 27.12.2006 r.) w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-52/06

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: w dniu 24 listopada 2001 r. podpisał umowę dot. zakupu lokalu mieszkalnego z Firmą S.A., działającą w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z umową, mieszkanie powinno zostać przekazane najpóźniej do 20 grudnia 2001 r. Dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-4/07

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy. Podatnik w dniu 27 stycznia 2003 roku zawarł umowę z firmą NIAA Sp. z o.o.,której przedmiotem było zobowiązanie się w/w firmy wobec Beneficjenta do wypłaty świadczenia pieniężnego związanego ze sprzedażą udziałów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-4/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja oodatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dn. 16.01.2007r. uzupełnione w dniu 06.02.2007r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/13/07

  Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 11.12.2006 roku, uzupełnionego w dniu 28.12.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-20/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/4180-0022/06/KK

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 29 marca 2006 r. nr PD-415/INT/16/EB/06 w sprawie i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-1/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 04.01.2007r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDFD-415-71-06

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 18.12.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 11.01.2007 r. wynika, iż jest Pani rolnikiem i prowadzi Pani działalność rolniczą polegającą na prowadzeniu szkółki drzew iglastych ozdobnych z własnej uprawy ( z własnych sadzonek ). W zw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/4/15/art.14a-82/06/EW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 13.12.2006r. (uzupełnionym pismem z dnia 08.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/32/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem Jednostki złożonym w dniu 25.10.2006r., uzupełnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-86/06

  W złożonym w dniu ..... 2006r.( data wpływu do Urzędu Skarbowego) wniosku Pani ..... zwróciła się o udzielenie odpowiedzi, czy środki pieniężne otrzymane w ramach projektu – działanie 2.5 ZPORR w części finansowanego z budżetu Wspólnot Europejskich podlegają opodatkowaniu podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-2/06/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.216§1 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) , w związku z wnioskiem Stowarzyszenia z dnia 09.10.2006r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego - 12.10.2006r.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150/IN – 284/06/US Piotrków Tryb./AS

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.11.2006r. Nr US I/1-415/16d/2006. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-638/06/FW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26.06.2006 roku (data wpływu - 28.06.2006 rok) uzupełnionym pismem z dnia 07.08.2006 roku, o udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/1/2007

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 grudnia 2006 r. (data wpływu 22 grudnia 2006 r.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-37/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-40/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25.09.2006 r. uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-96/TP

  Uzasadnienie We wniosku strona przedstawiła następujący stan faktyczny: w 2006 r. zmarł współmałżonek, z którym prowadzione było wspólne gospodarstwo domowe oraz wspólnie rozliczany podatek dochodowy od osób fizycznych w latach ubiegłych. Pytanie dotyczy możliwości łącznego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb / IB / 415 - 70 / 241c/66 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, iż płatnik nabył za wynagrodzeniem od kilku swoich wspólników (osób fizycznych) udziały w celu ich umorzenia. Spółka jako płatnik odprowadziła na rachunek właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zryczałtowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDPG2/415/428/117/121/2006

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-175a/283/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2006r. (data wpływudo tut. organu podatkowego 10.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-171/276/06/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 02.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-58-2/2006

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25 września 2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-413/18/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie:art. 14 a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-38/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2006r.(data wpływu do tutejszego organu podatkowego 08.08.2006r.) Pani Anny B. wspólnika spółki jawnej \"S.\"... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-91/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-30-06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2006 r. uzupełnionego w dniu 21.08.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-135/06/EK

  Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60 z późn.zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów postanawia stanowisko Pani w sprawie zawartej we wniosku z dnia 17.08.2006r. o udzielenie pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-31/06/JS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a par. 1, par. 3 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie orzeka Zgadzam się Pana stanowiskiem, iz uzyskane z tytułu pracy przychody powinien Pan wykaz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-28/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 10.07.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 11.07.2006r.) uzupełnionego w dniu 25.08.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/245/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 10.08.2006r., który został uzupełniony w dniu 26.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/06/EW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 §1 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 28.06.2006r w sprawie udzielenia pisemnej i... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1155/05

  Wyrokiem z 4 maja 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (WSA) oddalił skargę Ryszarda Z (skarżącego) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 17 listopada 2003 r. (nr PB 4.38-4117/823-23/2003) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 19... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1317/05

  Wyrokiem z 4 maja 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (WSA) oddalił skargę Reginy Z (skarżącej) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z 17 listopada 2003 r., którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z 9 lipca 2003 r. ustalającą dla skarż... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-637/06/FW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005roku Dz. U. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 21.07.2006r. /data wpływu do tutejszego organu podatkowego 24.07.2006r./ o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-41180/INT/10/KK/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 20 września 2005 r. Nr PDF-III/415(21)05 w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-56/2006

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par. 1 oraz art. 14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zmianami/, po rozpat... Czytaj więcej >