logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-279/07/MM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawan... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-184/07/MM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpre... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-98/07/KP

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-58/07-3/BD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/436-6/07

  #61485; art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. Nr 68 z 2007 r. poz. 450), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-65/07/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Agencji z dnia 17.05.2007r. (data wpływu 17.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-73/07-2/JF

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-64/07/199-71/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dot... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-43/07/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 06.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 06.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-5/07

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z póżn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własności... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/443-28/07/SG

  Wnioskiem z dnia 15.03.2007 r Wspólnota Mieszkaniowa zwana dalej Wspólnotą zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej wskazania tych czynności wykonywanych przez Wspólnotę , które podlegają opodatkowaniu podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/6/19/07

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego w X przedstawione we wniosku z dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/40/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a, art. 14 b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr. 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 13.03.2007 roku (data wpływu 14.03.2007 r.) znak K/11/2007 w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-4/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/33/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a, art. 14 b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr. 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 06.03.2007 roku (data wpływu 09.03.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-7/BJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07

  W dniu 05 marca 2007r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436/1/50/3/07

  W dniu 07-02-2007 r. do tut. urzędu skarbowego wpłynęło pismo wnioskodawcy z zapytaniem czy wnuk będzie płacił podatek od spadków i darowizn według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r.? Jeżeli tak to od 4/6 wartości nieruchomości, czy od 4/6 pomniejszonych o połowę (50% na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4/90/2007

  Postanowienie Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) w związku z wnioskiem Pani Żurawskiej Teresy, zam. 21-400 Łuków, ul. Niemcewicza 9, z dnia 26.03.2007 r. (data wpływu do US Łuk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-132/07/BIK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.01.2007r. (data w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-3/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-2/19050/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.01.2007r (data wpływu do tutejszego Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/24/07

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu do tut. Urzędu 08.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WA/415-02/2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zamieszkałej w Gdańsku przy ul. ... z dnia 02 stycznia 2007 roku o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-122/06/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/34/06/07/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 grudnia 2006r., w sprawie udzielenia pisemnej. interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-3/07/EN

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-434/25/07/BA/EL

  Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą”, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/012/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak:... z dnia 07.11.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.11.2006 r.) o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-200/6/06/MAS

  P o s t a n o w e n i e Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-3/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.01.2007 r. (data wpływu do urzędu skarbowego 16.01.2007 r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/508/2951/06

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, w myśl przepisów Minister Edukacji i Nauki po rozpatrzeniu ofert złożonych w ramach konkursu na realizację projektu badawczego zamawianego podejmuje decyzję, w której wskazuje jednostki badawcze realizujące poszczególne tematy projektu, jednostkę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-113/06/EN

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-1/06

  Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r . Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-10/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z a... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/49/177/2006

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Strona - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) - organizuje przetargi na zakup nieruchomości. Osoby, które chcą stanąć do przetargu zgodnie z art. 40 – 41 cyt. ustawy wpła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-100/06/RK/1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/433/73771/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...)Sp. z o. o. – przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2006 r., któ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-143-76089/07

  W dniu 27 września 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony przez Stronę pismem z dnia 8 listopada 2006 r., a następnie pismem z 23... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-675/06/SAPI

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 05 września 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 08 września 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/700/141/2006/AN

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16 sierpnia 2006r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.I.0550/6b/06

  Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-35/3/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-243/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.07.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.07.2006r.), o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443/92/06/RK

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-91/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/4430-11/06

  Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem kto powinien odprowadzać podatek VAT od czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, płaconego przez koła łowieckie na konto wydzierżawiających, którymi są Starostwo Powiatowe dla obwodów polnych i Nadleśnictwo Lasów Państwowych dla obwodów leśnych.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-637/06/FW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005roku Dz. U. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 21.07.2006r. /data wpływu do tutejszego organu podatkowego 24.07.2006r./ o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/283/511/06

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymało od Województwa Dolnośląskiego nieruchomości, w tym działkę Nr 14/3 w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony z jednoczesnym obowiązkiem:- pono... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-7/06MM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.)), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 19.06.2006 r. (data wpływu 22.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-149/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 03.07.2006 r. - uzupełnionego w dniu 08.08.2006 r. o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/06

  Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Miasto X, jako osoba prawna (podatnik od towarów i usług) wykonuje swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzial... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/Cz/450/2195/06

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/54/06

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi na gruncie prawa krajowego tj. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), wskazującymi zakres przedmiotowy objęty ustawą - art. 5 ust. 1 pkt 1 - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpła... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-43610/2/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania państwa Lucyny i Adama K. z dnia „5.04.2006 r. ” uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2006 r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/110/PP2/443/25/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 - 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podatnika z dnia 09.05.2006 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-9/96

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez pełnomocnika - doradcę podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-10/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki stwierdza, że stanowisko Podatnika reprezentowanego przez pełnomocnika - doradcę po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-354/06/KS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 05.05.2006 r. (da... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/18/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Podatnika w dniu 23 marca 2006 roku wniosku o udzielenie pisemnej int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-34/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.03.2006 r. (data wpływu 28.03.2006 r.) w sprawie udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/12/06

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 23.03.2006r, uzupełnionego w dniu 17.05.2006r, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/117/89/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-11/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani, przestawione we wniosku z dnia 20.03.2006 r., który wpłyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-487Dec/DL/06

  Jak wynika z treści wniosku złożonego do tut. Organu podatkowego, świadczy Pan dodatkowe usługi firmie, w której jest Pan zatrudniony jako pracownik. Do 1 maja 2004r. był Pan zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i dokumentował Pan wykonanie świadczonych usług faktur... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-43610/1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16.03.2006 r., znak: IS.I/2-4361-1/06, zmie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/436/521/10/06/JK/1

  Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2006 r. (data wpływu: 6 marca 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/116/305/06

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, w związku z prowadzoną działalnością deweloperską Spółka zawiera umowy, których przedmiotem jest podłączenie wykonanych budynków do mediów. Umowy tego rodzaju zawierane są m. in. ze spółką zajmującą się dostawą energii elektrycznej. W ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-281/2006/PS

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 20 lutego 2006 r. (data wpływu do Urzędu 23 lutego 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-272/06/AW

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki nr DRP-2-216-614/06/MP z dnia 15 lutego 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2006 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w War... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-6/06/MP(Nr 2)

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.VIII.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.02.2006 r. (data wpływu 28.02.2006 r.) uzupełnionego pismem z d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/006/14-290/05/BT

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24 maja 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 09.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 roku P.H.-U. L. H., A. H. spółka jawna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-22/06/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) w związku z art.233 i 239 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art.2 ust.1 pkt 1 i art.7 ust.3 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/62-28/2006/AO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 08.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/06

  Pismem z dnia 24 lutego 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 27.02.2006r.) Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej braku podstaw do opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług, np. nieodpłatnego udostępniania hali... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-8/06/DD

  Pismem z dnia 26.01.2006r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 30.01.2006r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie. W dniu 19.04.2006r. na wezwanie tut. org... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/1/5-3/PP/5/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2006 r. o udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06
  PP/443-48/06

  Pismem z dnia 23 stycznia 2006r. Pani X będąca byłym wspólnikiem Spółki cywilnej zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej braku obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług na dzień rozwiązania Spółki czynności wynikających z zaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-33/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1003/9/06

  Podatnik, w związku z przystąpieniem do Sektorowego Programu Operacyjnego ? działanie 2.4 ?Różnicowanie działalności rolniczej?, w ramach prowadzonego indywidualnie gospodarstwa rolnego, zobowiązany będzie do świadczenia usług rolniczych. Będą to usługi świadczone sprzętem rolniczym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-270/05/IK-19127

  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Wnioskodawca jest wierzycielem wobec innego podmiotu gospodarczego z tytułu dokonanej sprzedaży towarów. Kontrahent będący stałym klientem dla wierzyciela nie uregulował należności w terminie i z tego tytuł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436/1/1/1/06

  W dniu 12.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna wpłynął wniosek Podatnika z dnia 10.01.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 20.01.2006 r. organ podatkowy wezwał Podatnika do uzupełnienia braków formal... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-161/06/KS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 09.12.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443 -15/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8 , poz. 60 ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2005 roku /data wpływu 25 grudnia 2005/ M.Z.G.M. Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Os... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-104a/05/JS

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniuzażalenia z dnia 11 sierpnia 2005 roku (data stempla pocztowego) na postanowienieNaczelnika Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-516/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.12.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.12.2005 r.), ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/5/06/RCH

  Odpowiedź: Stan faktyczny :Stowarzyszenie................... w dniu 02 listopada 2005r. zawarło z miastem ....... umowę dzierżawy Hali Targowej , w której usytuowane zostały stoiska handlowe. Dysponentami stoisk są wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, którzy wyłonieni zostali przez Pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-52/05/13321

  Stan faktyczny: Wnioskodawca w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów, chce zorganizować konkurs, w którym zostaną wyłonione zespoły w największym stopniu przyczyniające się do rozwoju dystrybucji bezpośredniej wyrobów produkowanych przez pytającego oraz tych zespołów, które w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/3/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Podatnika w dniu 14 listopada 2005 roku wniosku o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/2/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Podatnika wniosku z dnia 27.10.2005 r. (data wpływu do tut. Organu 25.11... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-79/63705/05/PJ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidual... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Podatnika w dniu 21 października 2005 roku wniosku o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w dniu 18 października 2005 roku wniosku o udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/295/05/BM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4321-1/05

  Pytanie podatnika:Czy wykreślenie jednego ze współmałżonków z ewidencji działalności gospodarczej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 41, poz. 399 z 2005 r. ze zm.) Stanowi... Czytaj więcej >