logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-120/06

    Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie z dnia 08.05.2006 r. znak: Pd.1.406/1/2006 w sprawie u... Czytaj więcej >
  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4218Z-11/06/EL

    D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 1 w związku z art.14b § 5, art.20a pkt 2 ), art.3 pkt 10-12 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60), art. 11.ust. 3a. ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz... Czytaj więcej >