logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-88/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/0003/07/Z

  DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PUE/443-10/07/AP

  W dniu 28.06.2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej zwolnienia z podatku VAT czynnośc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-144/05/07

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia W H, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 24.10.2005 r., znak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–88/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 12 marca 2007 r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB1-4407/21/07/I

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 lutego 2007r. złożonego przez pana x, ul. x, Dąbrowa Górnicza na postanowienie Nac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/86/Z/K/07

  Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza co następuje: Jak wynika z w/w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w świetle ustalonego stanu faktycznego wynika, iż świadczy Pani usługi biegłego sądowego na rzecz sądu, w wyniku czego uzys... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-11/07/AS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać Prokuraturze (...)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/06

  Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że podatnik jako biegły sądowy wykonuje na zlecenie sądów, prokuratury i policji opracowania opinii w dziedzinie technicznej i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki samochodowej i ruchu drogowego. Z tego tytułu osiąga p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11-1/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2007r. – w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/005-5/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4088/06

  1. Pismem z 11 października 2005 r. Jerzy W. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z prośbą o udzielenie odpowiedzi, na podstawie art. 14 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - dalej jako Ordynacja - na pytanie o opodatkowanie po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64/06

  Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że jako biegły sądowy Sądu Okręgowego dokonuje Pan na zlecenie sądów, prokuratury i policji opracowania opinii w dziedzinie budownictwa. Ponadto podano „Jestem w wieku emerytalnym i osiągane zarobki z wyżej wymienionych zleceń stanowią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/51/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2006 r. bez znaku w sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07/TE

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2007 r. złożonego dnia 0... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4172/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z 4 stycznia 2006 r. Nr 1401/VO/4407/14-114/05/MC, na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako „Ordynacja\", odmówił zmiany pos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-1/07

  POSTANOWIENIE======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/21/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 15.12.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/2007/20

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2007r. ( data wpływu 03.01.2007r. ) o ud... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/4407-005-11/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt I SA/Ol ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-67/06

  Podatnik przedstawiając stan faktyczny sprawy wskazał, iż jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym uniwersytetu i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednocześnie w czerwcu 2006r. został powołany przez Sędziego Sądu Rejonowego na biegłego, w toczącej się przed ww. Sądem sprawie. W z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-85/06/AS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 r., uzupełnionego w dniu 08.12.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 25-10-2006r. Podatnik jest biegłym sądowym powołanym przez sądy, prokuraturę oraz policję jako biegły. Za wykonanie zlecenia otrzymuje wynagrodzenie, łączna wysokość przychodów za wykonanie określonych czynności na zl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-42/06/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.11.2006 r. (data wpływu: 4.12.2006 r.) w sprawie udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-199/06/ABS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 08.11.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125-1-2/06

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2006r. o udzielenie pisemnej ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-42/06/Z/08

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 11 października 2006r. na postanowienie Naczelnika Pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-15/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.11.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-132/2006/LŚ

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/405/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-1/AZ/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31 października 2006r. (doręczonego dnia 7 listopada 2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-44/06/3

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 września 2006 r. wniesionego przez ......na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Częstochowie z dnia 24 ... Czytaj więcej >
 • wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PT3/PP3-812-112/2006/LW/823

  W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisu § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415–32-34/06/MDK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana, z dnia 16 sierpnia 2006r.,o udzielenie pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-156/85629/06/123880/147/CzW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.09.2006 r. w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/118/BG/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniaz urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z dnia 13 kwietnia 2006 r. Nr PO III-4... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/167/IM/06

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 1 czerwca 2006 r. Nr P... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0005/06/IS

  Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu odwołania ... od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr BI/415-1023/05 zmieniającej z urz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/124/IM/06

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr PP/4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-64/06/SG

  Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą podatnikami są osoby prawne , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne , wykonujące samodzielnie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/47/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 22 ust. 9 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-37/HD/06

  Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3,art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 3, art. 41 ust. 1, art. 113 ust. 1, ust. 13 pkt 2, ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-83/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 lipca 2006 r. (data wpływu do urzędu: 05 lipca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/66/WŁ/20/06

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu 02.08.2006 r.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-188/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Wnioskodawca jest lekarzem medycyny, biegłym psychiatrą. Wykonuje usługi polegające na ocenie stanu zdrowia psychicznego i wydawaniu związanych z tym badaniem opinii sądowo - psychiatrycznych na zlecenie Sądu i Prokuratury. Przed wydaniem każdej opinii przeprowadzane są ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-28/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 pkt 6, art. 14 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-154/242/06/AZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 27.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/26/IW/06

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 28 cz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/25/IW/06

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 cze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-149/223/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 07.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-103-2/06

  POSTANOWIENIE======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2006r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107-1/06

  POSTANOWIENIE======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2006r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/42/ACH/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 30.06.2006r w sprawie ustalen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/221/AB/06

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z dnia 14 lipca 2006r., Nr PO III-443/KP/16/06, ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/21/IW/06

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 28 kw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1023/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek ... postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2005r. Nr DF/415-819/05/... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/32a/BT/2006

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 03.05.2006r. nr ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/0002/06/Z

  DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z dnia 28.04.2006r. Nr PP/443-4/06 zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-6/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-11/06/AK

  DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24 maja 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z dnia 18 maja 2006 r., znak TP/443-25/06... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-10/06/AK

  DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 maja 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z dnia 18 maja 2006 r., znak TP/443-24/06... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55-2/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28 marca 2006r., uzu... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/49/2006

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez podatnika od postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju znak: PP/443-1/2006 z dnia 06 kwietnia 2006 r. w sprawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/80/2006/PP/443/49/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2006 r. złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia pisem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-486/06/FW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405UPP-443/11/2006/OG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005.8.60 ze zm.), w związku z wnioskiem Pana w sprawie interpretacji z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-38/2006

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par.1, art. 14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu w części pisma z dnia 30 marca 2006 roku w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-47/2006

  P O S T A N O W I N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/29/443/AG/06

  Odpowiedź: Stan faktyczny:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług tłumaczeń. Jednocześnie pełni rolę tłumacza przysięgłego dokonując tłumaczeń na zlecenie organów sprawiedliwości.Podatnik informuje, że dla usług tłumacza przysięgłego na zlecenie tych org... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-37/06

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik uzyskuje przychody z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie Policji, Sądu lub Prokuratury jako biegły - lekarz specjalista medycyny sądowej. Zgodnie z oświadczeniem strony przedmiotowe czynności lekarza specjali... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/443/VAT/332/40/2006/BD

  Na podstawie przepisów: art. 14a par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 i art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 16 marca 2006r. (data wpływu do tut. Organu - 20.03.2006r.) w sprawie inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-66/63a/34/06/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 8 grudnia 2003 roku Pan wspólnie z żoną nabył w drodze umowy sprzedaży, sporządzonej przez notariusza, do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, lokal mieszkalny położony w ... , ze śr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/40/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 14 kwietn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/4/2006 PDI-415/9/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika złożonego w dniu 13.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-12/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10-02-2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 16-02-2006r.), uzupełnionego pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 33 / 74a/22 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Z pism podatnika wynika, że jest on biegłym sądowym i występuje w tym charakterze jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Podatnik wskazuje, że od października w 2005 roku nastąpił w jego przypadku obowiązek naliczania podatku VAT od otrzymanego wynag... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpb/IA/1/415-51/29a/16/06/bb

  STAN FAKTYCZNYZ przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż buduje Pan nowy zakład, na budowę którego zaciągnął Pan kredyt inwestycyjny. Zakład wg planu zagospodarowania składa się z dwóch budynków oraz ogrodzenia. Jeden budynek w najbliższym czasie będzie oddany do użyt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/26/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48-2/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2006r. - o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-01/BO/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 i art.217 oraz art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U Nr 8, poz.60 ze zm. ), po przeanalizowaniu wniosku Ldz.KF-311-05/06 z dnia 20 stycznia 2006r., uzupełnionego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-1/JC/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 oraz 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 23.02.2006 ( data wpływu 24.02.2006) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/06/O/WP

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/18/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr.8 poz.60z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 10.01.2006r/wpływ 16.01.2006r./ uzupełnione pismem z dnia 28.02.2006r /wpływ 023... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/38/06

  Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje opinie na \"Postanowienie organów wymiaru sprawiedliwości (Sąd, Prokuratura, Policja). Powyższe instytucje wypłacają wynagrodzenie według aktualnie obowiązujących stawek za godzinę pracy oraz zwracają ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowaniaprawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. W dniu 11 stycznia 2006 roku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/20/06/int

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-54/06

  Wnioskiem z dnia 06.03.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych na zlecenie sądów przez biegłych sądowych. Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-4/06/RS/3

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-4/06/RS/4

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-3/06/SG

  Zgodnie z przepisem art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą podatnikami są osoby prawne , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne , wykonujące samodzielnie d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407-14-11/06/WD

  D e c y z j a Na podstawie art.14b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa / t. j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz.60ze zm. / po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.01.2006r. wniesionego przez Pana Eugeniusza G. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warsza... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/8/EŚ/2006

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 § I, art.14a § I i §4 ustawy z dnia 29.08. I 997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-85/05

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym dnia 22.12.2005r. uzupełnionym w dniu 23.02.2006r. przez lekarza medycyny Pana wnioskiem w sp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.-IX/3-443/2/06

  Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 113 ust. 1 ust. 13 pkt 2 i ust. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/112/2005

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia Pana \"X\" z dnia 6 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-IIa-005/20/2005

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po rozpatrzen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-149/05/EK

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia14.10.05 r. wniesionego przez Stronę na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie nr:1421AW443/293... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-59/05

  W złożonym wniosku podatnik podatnik prosi o wyjaśnienie, czy zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem na wizje lokalne i pomiary terenowe, stanowiących część należności za opinie, a nie objętych taryfikatorem za czynności biegłych sądowych z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/211/19/06

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Strona jako biegły sądowy na zlecenie sporządza opinie w zakresie geodezji. Zgłoszone wątpliwości dotyczą tego, czy przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem towarów i usług, a jeżeli tak to po przekroczeniu jakiej kwoty pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-136/05/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrz... Czytaj więcej >