logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/50/07

  W dniu 29.06.2007r złożyła Pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie: opodatkowania środków finansowych, otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-35/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217 po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/443-19/07/AA

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym przez Panią ... wnioskiem z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/8/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 9, art.20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 121, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-02/07/BJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko jednostki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2007r. w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406/12/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 ,poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywid... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1-4151/6/2007

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 121, art. 22 ust. 1 i 8, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.199... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-16/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku doch... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-53/2006

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21 grudnia 2006 roku sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-113/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2006... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/07

  W dniu 29.12.2006 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem: czy jednorazowa pomoc finansowa (dotacja) z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-14/BJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko jednostki przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 kwietnia 2006... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4117/2/1/06/EL

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 27.02.200... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-125/USŁ-P/2006/MK

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z dnia 24 lutego 2006 r. Nr IB - 415/2/06, podzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-5/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 23.01.2006 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-8/2006

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatniczka, jako osoba bezrobotna, ubiega się o przyznanie przez Powiatowy Urząd Pracy jednorazowych środków finansowych na podjęcie własnej działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/63/06/MP/1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/45/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/JSZ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. nr 8, poz. 60 z pózn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-151/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-143/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 02.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-37-2/PD/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-1A/29/120/KR/05

  Zgodnie z wnioskiem, podatniczka w dniu 30.11.2005 r. zawarła ze Starostą Kłodzkim z upoważnienia którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, umowę o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jak wynika z załączonej do wniosku z dnia 23-12-2005 r.,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/30/05

  Dnia 07.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Powiatowego Urzędu Pracy, uzupełniony pismem z dnia 16.12.2005 r.(do wniosku załączono kserokopią wyroku Sądu Rejonowego z dnia 06.04.2005 r.), z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy zaległa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/51/ACH/05

  P O S T A N OW I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 07.12.2005r dotyczące zwolnie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-17/05

  W dniu 20.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pani ( ... ) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości towarów , których zakup został sfinansow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-18/05/RN

  Ze złożonego w dn. 22 sierpnia 2005r. zapytania wynika, iż Pani X otrzymała, jako osoba bezrobotna środki z Funduszu Pracy w wysokości 10.000zł na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższą kwotę otrzymała w gotówce w kasie banku. Z otrzymanych środków może jedynie zakupić konk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013_POS_208_227_328

  W dniu 12. 08. 2005 r. został skierowany wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie. Złożony wniosek uzupełniony został o kserokopię umowy za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-89/05/AM

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/4411/16/2005

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i 2, oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535), Naczelnik Pierw... Czytaj więcej >