logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-11/07/AFK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 , §3, §4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60, z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie p o s t a n a w i azgodzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/15/2007/IW

  POSTĘPOWANIEW dniu 27.04.2007r. Pani Anna ...... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postęp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-39/2007/LŚ

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/OP/423-1/SZE/07

  Pismem z dnia 19.02.2007 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki środki finansowe otrzymane w 2006 r. przeznaczone na pokrycie utraconych w latach 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-5/MO/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-454/06/GW

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie kolejo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-67-2-GK/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie e... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-91/05/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/07/NO16/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.07.2006r. w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-148/06/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.05.2006 r., uzupełnionego pismem l.dz. 824/II/05/06 z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-17/06/RK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/13/35/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 01 marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/39/2006

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/478/13/2006/EŻ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/BP/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 18 stycznia 2006r. (doręczonego 20 stycznia 2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0063/05/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczeń od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-483/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.11.2005 r.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-14/MW/06

  Pismem z dnia 21 listopada 2005r. Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/45/2005

  Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 20.10.2005 r. (doręczonego w dniu 17.11.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.11.2005 r. (doręczonym w dniu 29.11... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-17/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania Pana stanowiska dotyczącego interpretacji zawartego we wniosku z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/25/KA

  Zgodnie z art. 14a §1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP4/443/08/05/KASY/TJ

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w związku z pismem Podatnika z dnia 18.10.05... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/41/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2005 r. znak SFK/2054/2005 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-278/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-12/05/DW

  Podatnik zwrócił się z wnioskiem, o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania §14 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434//PV/443-96/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 czerwca 2005r. uzupełnionego w dniu 22.07.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-PE/005/39/PP/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, dokonując – na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – interpretacji art. 111 ust. 1, art. 106 ust. 1 i art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-83/05/MZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2005r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80/05/JK-34119

  Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny w następujący sposób: Przedsiębiorstwo, jako uprawniony przewoźnik wykonujący publiczny transport zbiorowy osób, otrzymuje dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg dla pasażeró... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-SIP-20/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu z dnia 14 marca 2005 r. Nr PDP/423-1/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/2005

  Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób samochodem Ford Transit. Usługi przewozu osób wykonywane są na rzecz polskich firm - podatników VAT w kraju i na rzecz tych podmiotów wystawiane są faktury VAT. Dla usług przewozu osób w kraju stosowana jest stawka podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-58/05

  Podatnik świadczy usługi sklasyfikowane jako \"pozostały pasażerski transport lądowy\" (PKD 6023Z). Usługi te wykonywane są w ramach prowadzonej przez niego działalności w sposób nieregularny zarówno na terytorium kraju jak i na terytorium krajów Wspólnoty. Zdanie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-9/05/DW

  Podatnik złożył w dniu 07.04.2005 r. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych – art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku otrzymanych dopłat z tytułu wykonywania przewozów ustawowo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/0090/1/17/05

  Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego podatnik - osoba fizyczna zajmuje się przewozem osób na regularnych liniach komunikacyjnych na terenie Dolnego Śląska. W dniu 8.02.2005 r. podatnik podpisał umowę z Urzędem Mar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/1/15-10/PP/12/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r., uzupełniony... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-04/BO/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 i art. 217 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Spółki przed... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63-1/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-8/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Od 1 maja 2004r.- u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-7/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.01.2005r. (data wpływu 25.01.2005r.) znak Ldz.P.PKS-F-50/01/01/205 uzupełnionego dnia 07.03.2005r. o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/05

  Postanowienie Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo ... Spółka z o.o w ... z dnia 24.01.2005r wraz z pismem uzup... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IPD/415-9/05

  Postanowienie Działając na podstawie art 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, iż stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2005 r., który wpłynął do tut.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/4/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2005 r. znak PPKS – 1/3/5/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/3/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu zapytania z dnia 13.01.2005r., które złożono w tut. Urzędzie w dn. 14.01.2005r. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-1/147/05

  Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Przedsiębiorstwo X otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego, na mocy odrębnych przepisów, dopłatę do ulg w przewozach pasażerskich w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością sprzedaży biletów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-75/2004

  Wnioskodawca pismem z dnia 08.12.2004r. wnosi o wyjaśnienie, czy w świetle art. 19 ust.21 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasaże... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-103/05/CIP/01

  Stan faktyczny: Wnioskodawca – Gmina realizuje projekt, którego celem jest likwidacja barier transportowych w dostępie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do edukacji szkolnej. W ramach projektu, Wnioskodawca zamierza nabyć samochód „mikrobus” z przeznaczeniem dla osób niepełnospraw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-381/04/I

  Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie dpowiedzi zawartej w piśmie nr PP/443-50/04 z dnia 10.09.2004 r., wyjaśniam: Pytanie dotyczy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/57/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. / - w związku z wystąpieniem z dnia 22.11.2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/112/2004

  W odpowiedzi na pismo nr NK-093/81/XII/2004 z dnia 10.12.2004 r., data wpływu do US Łuków 10.12.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-2035/04/MF

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2004r. (uzupełnione pismem z dnia 02.11.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego opodatkowania usług transportu osób realizowanych środkami transportu drogowego na terenie Unii Europejskie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/92/2004/VAT

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 08.11.2004 r., L.dz. F/2621/04, które wpłynęło 09.11.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 199... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-13/04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo Pani z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu typu bus, Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-14/04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo Pana z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu Mercedes-Benz 207D, Naczelnik Urzędu Sk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/1027/2004/RD

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przewidziano stawkę 0% dla usług transportu międzynarodowego. Przez usług... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-225-1/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1722/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Podatnik na zamówienie stacji dializ, przy pomocy samochodów specjalnych świadczy usługi transportu sanitarnego dializowanych osób. Ponadto na zamówienie podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczy usługi tzw. „karetki pogotowia”, przy czym j... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-144/5352/BW/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie złożonym w dniu 08 września 2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-212/04/PN

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 06.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 08.07.2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/41/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na zapytanie podatnika z dnia 08.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 2... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/III/443-76/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2004 r . (data wpływu 22.07.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym podatnik ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/279/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w trybie art. 14 a par 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr. 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) prostuje odpowiedź w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego do zapytań złożonych w dniach 06-08-2003 r. oraz 30... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/77/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku w piśmie z dnia 14.06.2004 r. (znak: US.II-PP-446/57/2004) na zapytan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1446/129/IK/04

  ad. 1)Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez usługi transportu międzynarodowego należy rozumieć takie usługi transportowe, które odbywają się pomiędzy Polską a krajami spoza Wspólnoty. Jest to transport, który rozpoczyna się w Polsc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/69/2004

  Od dnia 01 maja 2004-07-28 roku stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z przepisów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/9/04

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku uprzejmi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/13/04

  Zgodnie z obowiązującymi od 01.05.2004 r. przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy). Z kolei w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/90/2004/MZ

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przewozie osób,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPI-1/443-17/04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/27/04

  Z przytoczonego przez pomiot stanu faktycznego wynika, iż jednostka dokonuje wynajmu autobusów z kierowcą kontrahentom krajowym na przewóz osób m.in. poza granice kraju. Przewóz rozpoczyna się i ostatecznie kończy na terytorium Polski i ma charakter zorganizowany. Zgodnie z art. 41 ust. 2... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-32/PP/443-36/04/BP

  Strona zwróciła się z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów, usługi w zakresie przewozu osób /wyłącznie gości hotelowych/ podlegają obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przedstawionym zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym regon - rodzaj prow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/992/V/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61-1/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynac... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/13/04

  Ad. 1 Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), w okresie do 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do usług związany... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443-2/2004/WD

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze. zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 03.03.2004 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących stawki podatku od towarów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-X-443/9/04/JJJ

  W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29-01-2004 r. (data wpływu 30-01-2004 r.) uzupełnione w dniu 17-02-2004 r. - na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach z dnia 6-02-2004 r. - o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie – Naczelnik tut. Urzędu działając na podstawie art. 14 a ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/4430/5/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.01.2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania sprzedaży usług przy użyciu kasy fiskalnej na r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-4-2/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/599/1/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.12.2003r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie w oparciu o art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanej przez Pana... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pd.1.4110/13/03

  W związku z pismem z dnia 20.06.2003 r. Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dot. podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/7/2004

  Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działal... Czytaj więcej >