logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-3/07/Z/ARY

  Podatniczka wnioskiem z dnia 28.12.2006r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności pieniężnej w wysokości 19.905,60 zł, za... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-27/06/Z

  Wnioskiem z dnia 28.02.2006r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/5/2005

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 - § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/5/05

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g i pkt 95, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2364/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik ze środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) chciałby udzielić pracownikowi pożyczki zwrotnej, oprocentowanej w wysokości 2% w skali roku. Ponadto w ramach działalności socjalnej Podatnik chciałby zakupić usługi gastrono... Czytaj więcej >