logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-51/07/BS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. III-415/24/05

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/42/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ? 1 i ? 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzedu Skarbowego w Warszawie, udzielajac pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/2/443-69/AJK/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 21.10.2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 13... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-197/04/CIP/03

  Podatnik zarządza stacją paliw na podstawie kontraktu menedżerskiego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego tytułu do 31 grudnia 2003r. wystawiał faktury VAT z 22% stawką podatku i składał miesięczne deklaracje VAT-7. Pytający oprócz usług zarządzania stacją paliw w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-5/04

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma zajmuje się sprzedażą gazu płynnego wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem. Z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 37h ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustaw... Czytaj więcej >