logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–122/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 marca 2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS/PP/443/44/2006/ASz

  Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej VAT jak i zwolnionej z tego podatku. Do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług należy zakwalifikować wynajem lokal... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/16/06/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie: art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu: stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.02.2006r. przez ...... s.c. d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113-2-GK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie nr KE/4433/2005 w sprawie s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-114-1-GK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie nr KE/4433/2005 w sprawie s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-18/2005

  Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, pła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/NP/443/3/05/MZ

  Spółka zwróciła się z zapytaniem jaką stawką podatkową powinny być opodatkowane urządzenia ogródków dziecięcych SWW 1749 -2 .W odpowiedzi na zapytanie jednostki zawarte w w pismie działając na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy - Ordynacja podatkowa wyjaśniamy: Zgodnie z art 4... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/443-39/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 04 sierpnia 2004r., uzupełnione pismem z dnia 20 sierpnia 2004r. i 24 września 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/G/423/3/2004

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Brzmienie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II - 443 - 22 - 2004

  W piśmie z dnia 08.04.2004r. Podatnik poinformował, że świadczona przez niego usługa polega na wykonaniu placu zabaw i zaznaczył, że będzie wykonana w kwietniu 2004 r. W okresie od 1 stycznia 2004r. do 30 kwietnia 2004r. obowiązywały przepisy § 66 ust. 1 pkt 6 rozpo-rządzenia Ministra F... Czytaj więcej >