logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/07-4/AJ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-66/07-2/GZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-30/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-32/07-4/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/07-2/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-76/07/AT

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-16/07-2/ES

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/07/MR

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-86/07/MR

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/07-2/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-42/07/MR

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-9/07/CJS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-70/07/MN

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-12/07/MK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-20/07/MK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435DEW/4000/2/07/ENO

  Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-55/07

  27.06.2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 16.08.2007r. Wnioskująca informuje, iż dokonała zakupu znaków towarowych od osoby fizycznej (dalej zwanej Zbywcą) posi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-77/07/PK

  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Towarzystwo) wystąpił przedmiotowym wnioskiem działając jako organ zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej jako Fundusze). W dniu 07.12.2006r. jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo otrzymał żądanie zwrotu wydatków zwią... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-21/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością dokonuje nabycia usług frachtowych, których wykonawcami są różne podmioty zagraniczne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z tytułu nabycia usług frachtu Sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449-2CF/413/IP-44/2007/EB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2007r. (wpływ do urzędu 22.06.2007r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-52/07

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/32/07/AG

  Działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. zmianie ustawy Ordynacji podatkowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) Nac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-60/07

  03.07.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony 30.08.2007r. W roku 1997 Podatnik objął 2 700 udziałów Wnioskodawcy (dalej: Spółka lub Płatnik).... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-79/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza przekształcić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Na dzień przekształcenia Spółka może wykazywać w pasywach zysk netto, a także kwoty niepodzielonych zysków z lat ubieg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-37/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2007 r. (data wpły... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-42/07-4/AP

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-85/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że większościowy akcjonariusz Spółka wprowadza długoterminowy plan motywacyjny w ramach którego pracownicy Spółki otrzymają opcje na akcje lub prawa do akcji. Spółka ponosi na rzecz udziałowca koszty organizacji i uczestnictwa jej ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-57/07/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-125/07

  15.06.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca przedstawiła co następuje: Spółka jest w trakcie procedury nabycia w celu umorzenia części udziału w kapitale z... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/07-4/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art.14b §1 i §6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podat... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-59/07-2/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka Sp. z o.o. (dalej Spółka) zawarła umowę o zorganizowanie imprezy integracyjnej dla jej pracowników przez podmiot zewnętrzny. Celem imprezy było zintegrowanie pracowników Spółki oraz promowanie wzorców zachowań określa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-74/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach swojej działalności deleguje swoich pracowników do realizacji projektów za granicę w ramach kontraktów o dzieło zawieranych ze swoimi kontrahentami. Do tej pory firma oddelegowała pracowników głównie do Niemiec,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/10/3/2007/GW

  W dniu ........Spółka z o.o. z ............NIP ............złożyła wniosek o interpretację przepisów podatkowych w następującym stanie faktycznym: W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/4/2007

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmian... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/56/EF/07

  Pismem z dnia 20.04.2007 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.08.2007 r.) uzupełnionego pismem z 04.06.2007 r. Bank zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do następującego sta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/44/07/MJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-50/07

  04.06.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono 29.06.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka, jako zakład pracy zleca osobom fizycznym pracę na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-27/07 i ZD/415-25/07

  Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2007r. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w następującej kwestii: Czy w związku z istnieniem niepodzielonyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-69/07

  W dniu 14.06.2007r. do Naczelnika w Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został przesłany został tutejszemu organowi podatkowemu. Pismami z 30.07.2007r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-49/07

  4 czerwca 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 13 sierpnia 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący płatnikiem, zatrudnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/36/2007/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Banku \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/40/2007/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/20a/07/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 165a w związku z art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), na wniosek z dnia 10.05.2007r. (wpływ do tut. organu 23.05.2007r.), odmawia wszczęcia postępowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/22/07/SŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2007r. (wpływ do tut. organu 30.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-646/D/KW/07

  W dniu 10.05.2007 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 10.05.2007 r. o dokonanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie nałożonego na komornika sądowego obowiązku płatnika podatku od towarów i usług w przypadku egzekucyjnej sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/131/07/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-46/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.) stwierdzam, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-52/07/MN

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-49/07/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem płatnika z dnia 04.06.2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 08.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/34/2007/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/99/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/415-19/07/MP

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.05... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-20/07/Z/MCY

  Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 07.02.2007r. (uzupełnionym w dniu 27.02.2007r.) wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-DPB-415/11/07

  W dniu 16 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu wpłynął wniosek płatnika, zawierający zapytanie o stosowanie przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że płatnik umorzyła udział po zmarłym udziałowcu. Wy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-27/07/WŁ

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 01.06.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/15/07

  POSTANOWIENIENa podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-38/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007 r. (data wpływu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-25/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 21... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/33/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-36/07

  W dniu 25 kwietnia 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 23 maja 2007r. oraz w dniu 12 lipca 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-24/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 12.06.2007 r., jako nieprawidłowe. Z przedstawionych okolic... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-27/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2007 r. w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1402/ND/005-11/MR/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4, art. 14 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 czerwca 2007 r. złożonego przez podatnika,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VII/423-2/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26, 26a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ro-xv/415/pdof/309-233/BD/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U . Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-34/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-21/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-85/07

  W dniu 25.04.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W związku z wezwaniem tutejszego organu podatkowego, wystosowanym do Jednostki w dniu 9.05.2007r., złożyła Ona w dniu 17.05.2007r. uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-6/07

  Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) czynności syndyka dokonywane są w jego imieniu własnym, lecz na rachunek upadłego.We wszelkich postępowaniach, stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły, który j... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/923/13/07/JK

  Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Szpitala Specjaslistycznego z dnia 28 marca 2007 r. (data wpływu: 4 kwietnia 2007r.) żądającego udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2007 r. skierowanego do Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przekazanego następ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-73/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Uczelnia zleca na podstawie umów zleceń prowadzenie zajęć dydaktycznych i lektoratów językowych, osobom fizycznym które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Umowy zawier... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-71/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki uczestniczą w różnych formach kształcenia, w tym także w formach takich jak sympozja, konferencje. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku iż każde spotkanie w celu uzyskania wiedzy na określony temat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza rozpocząć dystrybucję tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z siedzibą na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga (dalej: Fundusz). Na podstawie umowy zawartej z Funduszem, Bank będzie pełnił funkcję agenta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-43/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2007 r. (wpływ: 10.04.2007 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-30/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-36/07/UK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 17.04.2007r. (wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-83/07

  W dniu 20.04.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskująca informuje, iż jako przedsiębiorstwo państwowe, w związku z kryzysem finansowym w stoczniach w latach 1992-19... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-OF-12/2007

  Pismem z dnia 27.04.2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.05.2007r.) uzupełnionym w dniu 22.05.2007r. Pan ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W roku 2006 pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia na umowy o pracę korespondentów będących obywatelami polskimi, bądź posiadających podwójne obywatelstwo. Centrum ich życia społecznego i gospodarczego znajduje się poza granicami Polski, gdyż wykonują swoją ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-69/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zorganizowała nabór kandydatów na pracowników których miejscem pracy będzie Kraków. W ramach tego naboru zaprosiła ww. osoby na dni próbne w sklepach znajdujących się w Warszawie. Kandydatom mieszkającym w Krakowie i ok... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Płatnik składa się z kilkunastu przychodni. Płatnik zatrudnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, do których obowiązków należą wizyty w domach pacjentów. Ze względu na rozległy teren korzystają one ze środków komunikacji mi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-17/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2007r. będzie wypłacać dywidendę z zysku osiągniętego w 2006r. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, posiadającym siedzibę oraz zarząd na terytorium RP. Podmiotem uzyskującym dywidendę jest T. Sp. z o.o. (dale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-61/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki uczestniczą w szkoleniach, których celem jest podniesienie ich kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną przez nich pracą. Szkolenia, na które kierowani sa pracownicy są różnor... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest spółką zależną spółki X (dalej: Akcjonariusz). Obydwie spółki są rezydentami polskimi oraz podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariusz posiada 91,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki nieprzer... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-54/07/MM

  W dniu 02.05.2007r. wpłynął do Naczelnika tut. urzędu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-57/07/MM

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z mocy wyroku sądu zobowiązana została (pod rygorem natychmiastowej wykonalności) do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami. Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę fakt, iż wypła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/18/07/AT

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-15/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDKS/415-9/2007

  Na podstawie art. 14a § 1, i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2007 r. w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwałą zarządu Spółki refunduje ona określony w uchwale procent kosztów studiów wieczorowych i zaocznych (zarówno licencjackich jak i magisterskich) oraz podyplomowych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku iż zg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-59/07/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Oddział jest jedną z 22 jednostek organizacyjnych (oddziałów) Spólki z o.o. Dla zatrudnionych w Oddziale pracowników pracodawcą jest ten Oddział, w związku z czym dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych posiada on odrębny numer id... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-55/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych posiada rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Spółka stoi na stanowisku iż z tego względu do momentu zakończenia tego roku podatkowego, który rozpoczął się... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/07/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka planuje stworzenie planu finansowego premiowania swoich pracowników na podstawie stażu pracy w oparciu o ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym (dalej: Program). W tym celu rozważa nabycie dla swoich pracowników produktu ubezpie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka finansuje i kieruje pracowników na szkolenia w różnych dziedzinach i w różnych formach kształcenia, które można podzielić na trzy grupy: 1.Kształcenia w formie kursu, które są prowadzone przez podmioty spełniające war... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-51/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wysyła pracowników na kursy, szkolenia i studia podyplomowe, częściowo sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie takich kursów ze strony EFS wynosi 80%. Pozostałą część pokrywa Spółka... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/6/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 oraz art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), w związku z art. 11, art. 12 i art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. ... Czytaj więcej >