logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-23/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawców zawarte w piśmie z 19.06.2007 r., jako prawidłowe. Z przedstawionych okolicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/1/2007/Msz

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana .... z dnia 02.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/19/412-244/2006/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-3/ER/06

  Pismem z dnia 31 stycznia 2006r. (wpływ 2.02.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 10.03.2006r., Bank złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-45/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/147/05/MKow

  W przedmiotowym wniosku Spółka podała, że na terenie dzierżawionym wieczyście uzyskała pozwolenie na budowę budynków apartamentowych, które w pozwoleniu tym określono jako rekreacyjne. W przypadku zainteresowania klientów część lokali znajdujących się w budynkach zo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/51/05/PP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-18/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.04.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-REK-055-5/2005

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I/415-40/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25 sierpnia 2004 r., w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zaliczania do kosztów uzyskania przychod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415-83/2004/ML

  Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami/ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej spra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.DF-3/415/44/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2003 r. uzupełnione o własne stanowisko oraz znaczek opłaty skarbowej w dniu 27.06.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z umowy o dzieło zawartej z obywatelem Kanady zamieszkałym w Polsce, Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie a... Czytaj więcej >