logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06/IK-26679

  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w dniu 14 -go grudnia Spółka otrzymała zaliczkę od kontrahenta unijnego w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na powyższą okoliczność wystawiono w dniu 14.12.2005r. fakturę VAT zaliczkow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/29/04/JŁ

  W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:-w kwietniu 2004 r. nie osiągnął obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonał jednak opodatkowanych zakupów towarów pozostałych związanych wyłącznie ze sprzedaż... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-75/04

  W związku z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz zapytaniem podatnika o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie wyjaśnia:Przepis ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. (art. 40) o k... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26-GSZ/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/II/412/3352/2004

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa - Mokotów działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa informuje, że w świetle przepisu a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/36/2003/MK

  W odpowiedzi na pismo z dn. 03.12.2003 r. bedace zapytaniem czy prawidlowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytulu zakupow towarow zwiazanych ze sprzedaza zwolniona i opodatkowana do miesiaca, w ktorym wystapi zarowno sprzedaz opodatkowana jak i zwolniona Naczelnik Urzedu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/86/2003

  Stosownie do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub mi... Czytaj więcej >