logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-23/07-2/AJ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-138/06/DM-81270

  Z treści wniosku wynika, że Sp. z o.o. zawarła kontrakt z dostawcą z innego kraju UE na dostawę maszyny produkcyjnej. Tytułem realizacji zamówienia Spółka wpłaciła do dostawcy zagranicznego zaliczkę. Dostawca zagraniczny jednak nie wystawił faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/31/2006/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-584/05/AM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Ur... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/177/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika \"Z\" przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2005 r., który wpłynął do tut... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0048/05/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-5/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 września 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) - po rozpatrzeniu wniosku firmy uzupełnionego pismem z dnia 12. 05. 2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie mo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/36/2005

  Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznacz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP-443/VAT/6/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-201/05/CIP/01

  Stan faktyczny I: Podatnik zawarł z firmą holenderską umowę pożyczki, z tytułu której zobowiązany był do zapłaty odsetek. W 2004r. Podatnik uregulował odsetki od przyznanej pożyczki i zgodnie z ustawą o VAT wykazał ich kwotę w deklaracji VAT 7 jako import usług zwolnionych od podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-005/9/KB/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną Spółce informację zawartą w piśmie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 27 lutego 2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV 436/2/2004

  Ze stanu faktycznego wynika, że spółka z o.o. Z... - W... z siedzibą w Z... przy ulicy S... w dniu 15.06.2004 r. udzieliła spółce W... S.A. z siedzibą w W... przy ulicy G... pożyczki pieniężnej w kwocie 2.000.000,-złotych / dwa miliony/ i w dniu 05.07.2004 r. w/ w strony czynności zło... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II./443/59/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 14.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-423/16/2003

  Na podstawie art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 07.07.2003 roku (data wpływu do Urzędu 11.07.2003 r.), w sprawie dotyczącej zakwalifikowan... Czytaj więcej >