logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/36/05

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 16.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Si.WV/443-27/04/DP

    W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie stwierdził nieprawidłowości w udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiedziach na pytanie pierwsze i trzecie. Prostuje natomiast odpowiedź na pytanie drugie. ad 1) Podstawą do wystawienia faktury z tytu... Czytaj więcej >