logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/423/3/07/TG

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDZ/415-4/AJ/07

  Pismem z dnia 23.02.2007r. (data wpływu 26.02.2007r.), uzupełnionym dnia 12.03.2007r zwrócili się Państwo o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Przedstawiony przez Państwa stan faktyczny: Postanowieniem Sądu z dnia 14.02.2005r. Pani XY zam. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/69/2006/IW

  POSTANOWIENIEW dniu 12.10.2006r. Pan Jan ....... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postęp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-154/06/MB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006 r., (data wpływu do Urzędu 20 października 2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Ke 255/06

  Pismem z dnia 2 marca 2006 r. Elżbieta R działając przez pełnomocnika doradcę podatkowego Pawła Z., w trybie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/Int-70/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. ( data wpływu: 17... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-19/06

  Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Strona jest współwłaścicielem nieruchomości, z której uzyskuje przychody z najmu, dla nieruchomości został ustanowiony zarządca sądowy, Strona jest płatnikiem podatku Vat. Zdaniem Strony w odniesieniu do dochodów z najmu przepisy art. 11 ust. 1 ust... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/65/2006

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia złożonego w dniu 08.06.2006 r. przez Panią Elżbietę R. reprezentowaną przez pełnomocnika Doradcę Podatkowego Pawła Z., na postanowieni... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/73/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pana zażalenia 6.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 16.05.2006 r. nr PP/443-48/06 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415/24/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-85/06

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 9.05.2006 r. znak: OG/005/50/PDI/415-9/2006 w z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-13/06

  Pismem z dnia 05.05.2006r. uzupełnionym w dniu 16.05.2006r. o stanowisko w sprawie podatnicy zwrócili się do tut. urzędu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawców stanu faktycznego wynika, iż podatnicy wyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/58A/PP2/443/16/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2006 r. złożonego przez podatnika, w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/15/37/06

  Pismem z dnia 03.03.2006 r. (wpływ 07.03.2006 r.), uzupełnionym w dniu 22.03.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny : ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII-443/AG/7/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/2/BK/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 26... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/89/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) uznaje stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2005 r. -za prawidłowe. We wniosku z dnia 08.12.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-31/06/GB

  Podatniczka zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 10.05.2005 r. została ustanowiona Zarządcą Sądowym nieruchomości. Właścicielami kamienicy są w częściach ułamkowych cztery osoby fizyczne i Gmina Łódź. Na terenie nieruchomości znajdują się lokale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/III/415-1/06/MP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2005 r. (data wpływu do Urzędu: 05.01.2006 r., wniosek uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/14/06/MCH

  W dniu 16.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO/DP.0551-2/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujścia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0102/05/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/43/2005

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pana X - Zarządcy Sądowego dla nieruchomości (...) w Częstochowie, zamieszkałego w Częst... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/905/2005/PK

  Ustalając następstwa, w podatku od towarów i usług, wykonania czynności przez zarządcę powołanego na podstawie art. 1062 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 43, poz. 296 ze zm.) należy mięć na uwadze przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-37/05

  W związku z § 8 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r /Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. / w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05

  Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/24/2005
  OG/005/82/PP1/2005

  W dniu 25 maja 2005 r. Podatniczka wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla usług w zakresie okresowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych wykonywanych dla: spółdzielni mieszkaniowej,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN3110/24/2005

  Postanowienie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 14a § 1,3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) w związku z art.1 c ustawy z dnia 12 stycznia 1997r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF I / 423 - 2 / 05

  Stan faktyczny: Postanowieniem Sądu Rejonowego został Pan ustanowiony zarządcą zabudowanej domem handlowym nieruchomości.Do obowiązków Pana należy zgodnie z art. 935 kpc wykonywanie wszystkich czynności potrzebnych do prawidłowej gospodarki, w tym pobieranie zamiast dłużnika pożytkó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO/DP/3110-81/05

  Prezydent Miasta Świnoujścia, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-20/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 13 pkt 8b ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/71/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25. 04. 20... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PM.IV-1/PCC-123/UD/05

  Pismem z dnia 14.01.2005r. płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujące pytanie: czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż przez osoby fizyczne Skarbow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443/12/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.01.2005 r. (data wpływu do urzędu 25.01.2005r.) dotyczące zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem od to... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-6/05/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Postanowieniem sądu rejonowego zarząd nieruchomością podatnika został powierzony zarządcy. Skutkiem zawartych umów dotyczących rzeczy stanowiących własność Podatnika którymi właściciel nie może zarządzać jest powstanie pożytków. Zarządca wystawił fakt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-23/132 210/122/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.01.2004 r., uprzejmie informuje: Z analizy stanu faktycznego wynika, iż na rzecz P... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-1/443/122/222 206/72/2003

  Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.03.2003 r. (uzupełnione w dniu 14.04.2003 r.), uprzejmie informuje: Ze stanu faktycznego p... Czytaj więcej >