logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-110/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-61/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-40/07/WM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-220/234/BDŚ/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2007r. stwierdza, że udzielo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150/IN-98/PUSŁ-G/07/BM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 27.04.2007r. Nr USI-415/40/07. Dyrektor... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-38/06/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 25.05.2006r. (uzupełnionym w dniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/89/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-177/178/JB/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-24-384/07/ZDB

  Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-29/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 5, art. 216 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB/415-02/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 12.02.2007 r.- data wpływu do Urzędu 14.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-8/07/PLU

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 22 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działaj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-33/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 29 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towa-rów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Nacze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III/440-74/06/PZ

  Wnioskiem z dnia 20 października 2006r. / wpływ do tut. Urzędu 8 listopada 2006r./ Prezydent Miasta zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Dnia 21.07.2006r. z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP423/4/MD/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 §1 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30 października 2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 06.11.2006r.) w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-62/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2006 r. (data wpływu 28.08.06 r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.10.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/21/109/06

  Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 października 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-41/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-11/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia dnia 18.07.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kętrzynie z dnia 13.07.2006r. zn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-3/4407int-67/VAT/06/TK

  W dniu 11 kwietnia 2006 r. Spółka zwróciła się do organu pierwszej instancji z zapytaniem dotyczącym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji udzielania bonifikat - w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/41/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-37/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 30.05.2006 r. (wpływ 02.06.06 r.) w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-25/06/JW

  Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza zbyć działkę budowlaną o powierzchni 0,37 ha na rzecz podmiotu użytkującego niniejszą nieruchomość. Szacunkowa wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi 125.500,00 zł., ale w odniesieniu do wspomnianej tr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/9/AZ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 23.06.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/13/2006

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-40/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie Nr FB 3217/5/06 z 28.04.2006 r. (data wpływu: 02.05.2006 r.) uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-154/212/06/PK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-155/199/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-99/186/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.03.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/06/ME

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2006 r. dotyczącego kwest... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0009/06

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia ... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 1 marca 2006r. Nr I-2/423-0018/05 zawierającego pise... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-44/18a/12/06/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż apteka, którą prowadzą wspólnicy, udziela stałym klientom rabaty. Program apteczny ILC i współpracująca z tym programem drukarka fiskalna w raportach fiskalnych dobowych, w pozycji ?łączna należność? nie odlicza ty... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1.8-443-74/06/D

  Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14 b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDD/423-30/05

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 17.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/8/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawac... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-94/05/Z/07

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem datowanym dnia 17 października 2005 roku, na pos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/360/46/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku P. ... , zam. ... z dnia 13.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD/4230Z-61/05/BB

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.07.2005r. Sp. z o.o. „Z” , wniesio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-I-T-415-8-2005

  W dniu 13.07.2005r. Pani X złożyła wniosek (uzupełniający dnia 04.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie zaliczenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/134/PP1/443/32/2005

  W dniu 12.08.2005 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa \"W.\" zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem na własność od Urzędu Miasta gruntów i przeniesienie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-342/05/AK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przejęła spółkę (dalej: Wykonawca), występując z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, będącej wykonawcą hotelu, którego budowa została zakończona w sierpniu 2003r. Inwestor zakwestion... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-68/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r., uzupełnionego pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NV/4406-1-24/29/05/KM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku xxxxx . z dnia 06 czerwca 2005r. (data wpływu do tut. Urzę... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0011a/05

  Stan faktyczny: Przedmiotem obrad zebrania przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej będzie podjęcie uchwały w sprawie dot. przekształcenia przysługującego członkowi lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Statut spółdzielni mieszkanio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415-5/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2005r. uzupełnionego w dniu 31.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-98/05/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2005 r. (data wpływu do Urzędu 06.06.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/423-6/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.17.PO.I/436/03/R/62/05

  Na podstawie art. 216 , art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r Nr 8 , poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów wynikających z art. 2 pkt.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/65/2005

  Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie podatnika, z którego wynika, że w roku 2002 wykonywał badania stanu technicznego bocznicy kolejowej oraz sporządził książkę obiektu budowlanego. Zgodnie z zawartą umową za wykonanie ww. usług miał otrzymać zapłatę w wysokości 5.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-11/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2005 r. znak: SM/108/05 (u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0016/05

  Stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność produkcyjno-handlową. Kontrahenci spółki, tj. odbiorcy towarów i wyrobów, w zależności od wielkości dokonywanych w spółce zakupów otrzymują bonifikatę. Dla udokumentowania bonifikaty Spółka wystawia fakturę korygującą. Odbiorcy regu... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117i-1/BZ/05

  Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/406/36/IK/05

  Urząd Miejski w złożonym wniosku zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej lub prawnej z zastosowaniem bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej należy doliczyć podatek VAT do kwoty po zastosowaniu bonifikaty czy też do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-10-05-Ago

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu do tut. Or... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-839/04/MP

  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 30.12.2004 r. nr PD-3/415/71/04 w części dotyczącej opodatkowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/12/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz.60 ),po rozpatrzeniu wniosku z 15.03.2005r / data wpływu do Urzędu /, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-5/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz tj. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 lutego 2005 r., znak: L. dz. 96/2005/SM w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-422/I-104/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. - po zmianie informacji udzielonej przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 19.11.2004 r., Nr PD/423-79/04 dotyczącej s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB 005A-997/ZL/04

  W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oferowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową bonifikata dla członków, którzy jednorazowo wpłacą brakujący wkład budowlany w związku z przekształc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-443-52-04-MI

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.12.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-484/04/WR

  Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-33/05/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Kontrahenci podatnika, w zależności od wielkości dokonywanych zakupów w spółce otrzymują bonifikatę. Dla udokumentowania przyznanej bonifikaty podatnik wystawia fakturę korygującą. Jednakże kontrahenci dokonują zapłaty za fakturę pierwotną nieuwzględniają... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-33/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2004 r., działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29-08-1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik US w Kozienicach informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Miasto i Gmina , będąc właścicielem nieruc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-423-48/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Panią w zapytaniu z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/109/04

  Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; (...). Opisana w zapytaniu dostawa, nie jest połączona z dost... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/101/04

  Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; (...). Opisana w zapytaniu dostawa, nie jest połączona z dost... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-443-264/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Starosty Bydgoskiego z dnia 28 września 2004r. (wpływ do tut. Organu 29 września 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/116/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 08.10.2004 r. skierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przekazane do tut. Urzędu 10.11.2004 r. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 w związku z art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/540/AGA/04/76

  Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika z dnia 21.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-57/04

  Zgodnie z art. 29 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/145/04

  Wyjaśniam, iż zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, natomiast zgodnie z §3a Rozporządze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76-1-GK/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/43/2004

  W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/115/04

  Wyjaśniam, iż zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został określony w art.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z ust.1 pkt1 powyższego przepisu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym „podatkiem... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1063/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W związku z tymi nabyciami kontrahenci po upływie pewnego okresu czasu udzielają Podatnikowi rabatów, bonifikat, upustów, skont. Rabaty mogą dotyczyć zarówno konkretnego zakupu, jak również mogą odnosić się do... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/578/04/AW

  Ze złożonego wniosku wynika, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej Prezydent Miasta ma prawo do udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty przy „przekształceniu” wieczystego użytkowania gruntów we własność. Kosztami uzyskania prawa własności zostaną następnie obciążenia ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-805/04/CIP/04

  Stan faktyczny: Podatnik (gmina) zwrócił się o udzielenie informacji na temat zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie szeroko rozumianej problematyki opodatkowania gruntów. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/421/543/04/PS

  Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 25.05.2004r. informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-613/ZL/04

  W związku z wystąpieniem z dnia 18 maja 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, iż odpowiedź Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielona pismem z dnia 17 czerwca 2004r. NR IMUS-1471/DPF/4... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/4/2004

  Za przychód z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) uważa się także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO IV-423/1/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-37/03

  Odpowiadając na pismo z dnia 23.11.2003 r. w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług bezpłatnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14 § 1 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/432/09/03

  Przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa ... Czytaj więcej >