logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127A/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127B/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127C/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-14b/07/JK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-74/07-2/KCH

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa pod... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-31/07-2/GD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443-23/07

  Na podstawie art. 216 § 1, art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. - t.j.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.2007 r. dotyczące zapytania odnośnie korekty podatku należnego przy zwrocie podatku VAT dla podróżnych informuję, że p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443-22/07

  Na podstawie art. 216 § 1, art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. - t.j.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 06.2007 r. dotyczące zapytania odnośnie korekty podatku należnego przy zwrocie podatku VAT dla podróżnych informuję, że po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-10/07

  Działając na podstawie art. 11, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/07

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-36/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zaprasza gości do udziału w realizowanych przez siebie programach telewizyjnych. Osobom zaproszonym zwraca koszty podróży związane z dojazdem do studia, w którym realizowany jest program, na podstawie przedstawionych dowodów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/07

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku z... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/247/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.09.2006 r. znak: IIUS-II-443... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-37/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika złożonego w dniu 30.10.2006 r. w sprawie udzielenia int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/40/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2006 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/49/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2006 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-45/HM/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-269/06/MŻ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 13 lutego 2006 r. (data wpływu do Urzędu - 24 sierpień 2006 r.) o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-32/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/16/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-70/06

  Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 12.09.2006 r. (data wpływu 15.09.2006 r.), bez znaku, dotyczącym sposobu rozliczania dokumentów „tax... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/II/443-20/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/ w związku ze złożonym przez XXXXX XXXXXX - NIP XXX-XXX-XX-XX dnia 17 sierpnia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS- II- 443/82/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 127 ust. 8, ust. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/628/97/2006/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 02.06.2006r (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego w dniu 03.07.2006r, żądającego udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59/06

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku V... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-37/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. (...) zawarte we wniosku z dnia 31.05.2006 r., iż: spółka z o.o. naby... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/ 21 /2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt 7 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. ustawy o podatku od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50/06

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/51/2006/ZK

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Jednostki ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/06

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) , zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-51/06

  UZASADNIENIE Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Przedsiębiorstwo działało od roku 1998 w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zgłoszonej w Wydziale Handlu miasta Lublina. Zgłoszenie o rozpoczęciu sprzedaży osobom fizycz­nym, nie mającym stałego miejsca zamieszkani... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 753/05

  Wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 284/04, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Romana R. - właściciela firmy \"A.\" w Białymstoku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 lipca 2004 r. Nr PP1/4407-112/BO/04... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 822/05

  Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Ewy K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 18 marca 2005 r. w przedmiocie podatku od towarów usług za poszczególne miesiące 2001 roku. Uzasadniając wyrok Sąd I instancji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-81/19a/12/2006/IR

  Stan faktyczny Jak wynika ze złożonego wniosku jest Pan osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonującym wyłącznie czynności opodatkowane. Przedmiotem Pana działalności jest między innymi sprzedaż materiałów b... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-80/19b,c/13,14/2006/IR

  Stan faktyczny Jak wynika ze złożonego wniosku jest Pan osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonującym wyłącznie czynności opodatkowane. Przedmiotem Pana działalności jest między innymi sprzedaż materiałów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE1/443-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w zakresie podatku od tow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-188/05/BZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005 r. (data wpływu do Urzędu 03.10.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-62/HM/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-554/177/JS/05

  Spółka jawna jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Spółka posiada również status \"sprzedawcy\", o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) oraz prowadzi ewidencję obrotu i kwo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/173-2/I/05/ZD

  Dnia 15.09.2005r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego wniosek Podatnika o udzielenie odpowiedzi w przedmiocie podatku od towarów m.in. czy należy zgłaszać każdego roku, że jako sprzedawca będzie zwracać podatek VAT dla podróżnych. Z przedstawionego w ww. wniosku stanu faktycznego wynik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81/05

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) , zwanej dalej \"ustawą\", osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/53/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8 września 2005 r. (data wpływu: 13 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/77/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91/05

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej \"ustawą\", osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane \"podróżnymi\", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapł... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-201/05/I

  Decyzja Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 08.08.2005r., Nr D2-443/63/05 w sprawie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-231/303a/234/05/PP

  Jak wynika ze złożonego wniosku, Spółka prowadzi sprzedaż m. in. opon do samochodów ciężarowych. Kierowcy, także spoza Unii Europejskiej – obcokrajowcy nie mający stałego zamieszkania w Polsce, dokonują wymiany opon w samochodach ciężarowych przed długimi trasami, bądź w przypadku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-101/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2005 r. (data wpływu 07 lipca 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 września 2005 r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/05

  POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-417/78/JS/05

  W wyniku kradzieży zostały utracone dokumenty „Zwrot VAT dla podróżnych” na podstawie których w miesiącach lutym i kwietniu 2005r zastosowano stawkę 0% VAT. Przed dokonaniem zwrotu podatku VAT, wynikającego z poszczególnych dokumentów „TAX FREE” potwierdzono ich zarejestrowanie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/78/105/2005/BD

  Na podstawie art. 14a par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 i art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 08.08.2005r. (data wpływu do tut. Organu -09.08.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/VAT/125/94/2005/ZG

  W dniu 20.05.2005 r. wpłynęło do tut. organu zapytanie dot. interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W powyższym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-182/247a/200/05/JR

  Jak wynika ze złożonego wniosku Spółka od dnia 1 maja 2004 r. zwraca podróżnym podatek należny od towarów nabytych przez nich w punkcie handlowym przy ul. XXXX. Spółka jest uprawniona do tego jako sprzedawca na mocy art. 127 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-4407/124/05/I

  D e c y z j a Na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) – po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr P-1-443/35/2005 z dnia 10.05.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/67/05

  Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 14.04.2005 r., bez znaku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-19/05

  POSTANOWIENIE Na podsatwie art. 216 § 1 w zwiazku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uzać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym w dniu 31.05.2005 r. wnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-297/05/IS

  POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.04.2005 r. (data wpływu 14.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-167/2005/MP

  Zgodnie z zasadą wyrażoną w ramach art.129 ustawy o VAT do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę 0%, pod warunkiem że:- spełnił warunki, o których mowa w art.127 ust.4 pkt1 i 4 (tj. złożenie stosownej informacji naczelnikowi urzędu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1033/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 127 ust. 1 i 6, art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/25/IK/05

  Pismem z 22 lutego 2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka dokonuje sprzedaży towaru osobie fizycznej nieprowadzącej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/6/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stosownie do przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 127, art. 128, art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-27/79a/64/05/MKS

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu 22.02.2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/1/05

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony, bez daty i bez znaku, z datą wpływu do Urzędu Skarbowego 10.01.2005 r., ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-5/05

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/16/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z 07.01.2005r. (data wpływu do Urzędu 12.01.2005r.).Jednostka prowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z póz. zmian.), naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związku z pismem Pana XXXX z dnia 03 styczni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443-13/05/AL/11384

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 04 stycznia 2005 roku doręczony w dniu 10 stycznia 2005 ro... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/140/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. (następnie uzupełnione w dniu 28.10.2004 r.) zapytanie informuje o zakresie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/97/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 07.10.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-109/05/CIP

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzi sklepy na terenie wolnych obszarów celnych ustanowionych na terenie lotniczego przejścia granicznego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy krajowi dostawcy towarów stosują stawkę podatku 0 %. Towary te sprzedawane są w sklepach Wnioskodawcy podró... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/128/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim zawartej w piśmie z dnia 2 czerwca 2004 r. Nr PP/443-19/04 oraz z dnia 19 sierpnia 2004 r. N... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-106/04

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym artykułami przemysłowymi branży RTV i AGD. Od pewnego czasu pojawiło się zainteresowanie ze strony klientów z poza terytorium Wspólnoty Europejskiej na zakup w systemie „ZWROT VAT DLA PO... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/351/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. , Nr 137, poz. 926 ze zmianami ) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 23.09.2004 r. w sprawie: • korygowania w deklaracji podatko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/117/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 09.09.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odnie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1470/04/CIP/09

  Stan faktyczny Podatnik zamierza nabyć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej samochody nowe, używane osobowe i ciężarowe oraz części do tych samochodów. Ocena prawna stanu faktycznego. System zwrotu podatku VAT podróżnym dotyczy osób fizycznych niemających stałego miejsca zamieszkani... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1309/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik nieodpłatnie przekazuje na cele reprezentacyjne firmy wcześniej zakupioną kawę i napoje, umieszcza ulotki reklamowe jako dodatek do określonych czasopism oraz rozdaje klientom ulotki informacyjne o otwarciu nowego sklepu. Podatnik nieodpłatnie przekazuje na potrzeby... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-73/04

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym artykułami przemysłowymi branży RTV i AGD. Od pewnego czasu pojawiło się zainteresowanie ze strony klientów z poza terytorium Wspólnoty na zakup w systemie „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/797/239/04

  Odpowiadając na pytanie podatnika należy wskazać, iż w związku z faktem, że zarówno zakup jak i wywóz przedmiotowych towarów nastąpił w miesiącu marcu 2004 r. zastosowanie w tym przypadku będą miały przepisy nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-119/04/PN

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 27.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 31.05.2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-PP/440-10-19/04/MC

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r., w sprawie udzielenia informacji odnośnie możliwości dokonania korekty podatku należnego od dokonanego zwrotu podatku podróżnym... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1574/2004/D.Sz.

  Zgodnie z przepisem zawartym w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.I-2/415/2/2/LJ/04

  Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 5... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/81/WE/04

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej „ustawą o VAT”, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu poda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55-1/04

  Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-02/04

  W związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, stosownie do postanowień wynikających z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1009/2004/MG

  Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 1993r. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) – podstawą dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierająceg... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II-443/3/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na złożone w tut. organie podatkowym w dniu 6.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. zapyta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/43/2003/MG

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr... Czytaj więcej >