logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-153/07/KM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-18/07-3/SM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443-29/07/AA

  U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 30.05.2007 roku, Pani ........zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Wnioskująca jest właścicielką siedmiu działek położonych w ....... W planach zago... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-263/216/US/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2007 r., stwierdza, że sprzedaż działek, po upł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF/III/415-35-1/07/KW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia Pani stanowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-35-2/07/KW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia Pana stanow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/10631/07/14/16/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Pan J. od 1983 r. jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodziła działka Nr X o powierzchni 3,27 ha. W 1993 r. zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego i teren ten przeznaczono m. in. pod zabudowę mieszkaniow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-2/443-31/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.12.2006 r. (data wpływu 04.12.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-127/06/MZ

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a w związku z art. 14b § 2 oraz § 5 pkt. 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz z art. 5 i 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-2/5/06/AW

  DECYZJA Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-2/4/06/AW

  DECYZJA Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/238/06

  Pani... wnioskiem z dnia... zwróciła się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwestii opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, nabytej w drodze spadku,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-82/06/KSW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/64/06/MJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ..., z dnia ..., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-8/228a/104/06/TR

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1977 roku mocą aktu notarialnego - umowy darowizny nabyli Państwo na zasadzie współwłasności w udziale obejmującym #189; część prawo własności do działki ozn. nr geod. 251 o powierzchni 760 m2 położonej przy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/63/SP/18/06

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2006 r. - data wpływu 27.06.2006 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/17/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2006 r. w części dotyczącej podatku dochodoweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/179/KO/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/348/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, po przeanalizowaniu wniosku K, K oraz S, postanowieniem z lutego 2006 r. stwierdził, iż stanowisko pytających jest nieprawidłowe.W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 6 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/734/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.43 ust.1 pkt 2, art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-335/04/PN

  Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat ta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-4151/11/04

  W związku z pismem z dnia 07 lipca 2004r. (data wpływu 12.07.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że stanowisko Pani w kwestii zryczałtowan... Czytaj więcej >