logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/07

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-78/07/241-102/MC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2007r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego dn. 13.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-78/07/241-92/MC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2007r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego dn. 13.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-36b/07/RS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-36a/07/RS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-36/07/RS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-35/07

  Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) w związku z art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 3, ust.4 pkt 1-4, pkt 5, ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-34/07

  Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) w związku z art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 3, ust.4 pkt 1-4, pkt 5, ust. 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-10/07

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży postanawia stanowisko zawarte we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/588/53/2007BD

  - art. 14a par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 oraz art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.06.2007r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-43/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1B/415-2/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.03.2007 r. (data wpływu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-6/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-453/06/JP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-1/07

  Pismem z dnia 31 stycznia 2007 r. Pan X uzyskujący przychody w ramach Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego zwrócił się do tut. urzędu o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan X do pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/443/103/BŚ/06

  Wnioskiem z 18.12.2006 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: W trakcie wykonywania swoich obowiązków ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OPZ-0550/2/2006

  Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8. poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), po rozpatrzeniu wniosku Wicestarosty Mrągow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.3120/2/4/7P/07

  Prezydent Miasta ... działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 4, art. 14b, § 1, § 2 i § 7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-1/07

  W dniu 17 listopada 2006r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Płatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo pos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/22/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przep... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-034/2006/CJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 29.09.2006 r. (wpływ do Urzędu Celnego w Gliwicach dnia 03.10.2006 r.), uzup... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/26/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Spółkę wniosku DK/ACH/K.8... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-27/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a par. 1, 3, 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 3, 4, 5, 5b, 5c, 7, art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54,... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4407-005/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.08.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 lipca 2006r. Pani M. D. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, udzielając pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/134/PP/443/164/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu 17.07.2006 r.) Podatnika w sprawie udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/62/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 18.05.2006 r. (data wpływu 23.05.2006 r.) i uzupełni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/43/06/MJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytucji Pocztowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-12/2006

  Pismem w dniu 15.05.2006r., Pan ... zam. ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie robót zi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/116/AF/06

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 8 marca 2006r. Nr PP443/IN/12/DM/06, w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/2005/26/2006/AN

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 lutego 2006r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.III-3364/B/08/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 )... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III 443-P/3/2006/KH

  Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 05.01.2006r. (uzupełnionego w dniu 07.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3113/1/4/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 uchwały nr XV/145/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28.04.2004 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/168/8/06/HG

  Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. W swojej działalności wykorzystuje samochody i pojazdy będące własnością firmy takie jak:- ciężarowe posiadające stosowne zaświadczenia o spełnieniu wymagań zawartyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-84/2/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, na wniosek z dnia 27.12.2005 r. (data wpływu) złożony przez Pana Zenona K... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. III-415/24/05

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-105/05

  Wnioskiem z dnia 08.11.2005r. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem skutera wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji Strona prowadzi działalnoś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/6677/BT/05

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-39/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005r. poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 14.10.2005r. który wpłynął do tutejszego Urzędu dnia 26.10.2005r., uzupełnionego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-459/05/PD

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierws... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/18/JK/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza, że stanowisko Zakładu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-191/05/JK-70989

  Wnioskodawca poinformował, że użytkuje jako pogotowie techniczne WOD-KAN samochody marki Lublin i Volkswagen. Z dołączonych do wniosku kserokopii dowodów rejestracyjnych tych pojazdów wynika, że są to samochody o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i zarejestrowane są jako samo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-669/2005/US

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 06.10.2005r., (data wpływu do tutejsz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II443/136/05/MR

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. z. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 3 i ust. 4 pkt 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II443/143/05/MR

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 i ust. 4, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II 443/138/05/MR

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 3 i ust. 4 pkt 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/12/NO-27/05

  Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 , art. 14b § 1, § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-593/2005/US

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 22.07.2005r., (data wpływu do tutejszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-60/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zakupił Pan pojazd samochodowy za kwotę brutto 18.700,00 zł, który będzie miał zastosowanie w Pana firmie jako naczepa pługu śnieżnego do odśnieżania placu i drogi dojazdowej do firmy, oraz do przewożenia przy pomocy przyczepy c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-136/05/GS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawiawydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443.1-21/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 31 sierpnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-533/05/KB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 09.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2005r.) ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-188/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie nr 35400-RPA-911-16/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku wydane prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 22 czerwca 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22 czerwca 2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 11 lipca 2005r. o udzielenie pisemnej... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/WV/443-2/3/05/DG

  Decyzja Na podstawie art. 86 ust. 3 i ust. 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ oraz art. 207 § 1, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednoli... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/05

  W dniu 25 kwietnia 2005 r. Spółka jawna nabyła w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego samochód Ford FABY, który został zarejestrowany przez organ rejestrujący jako samochód specjalny kempingowy. Samochód ten będzie wykorzystywany przez Spółkę w działalności gospodarczej pod wyna... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45/13/05

  Z treści wniosku wynika , iż podatnik wnosi o zweryfikowanie obowiązujacych stawek podatkowych w podatku od towarów i usług w przedmiocie wykonywanych usług. Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zmia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-911-5/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst Jednolity: Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 z późn.zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 10-01-2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-59/05/DG

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.02... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/19/05

  P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 14 a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.JJ-3114-62/05

  Burmistrz Słubic działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) oraz art. 12, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/39/2005

  Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik prowadzi działalność wg branż: 92 - związana ze sportem, wyścigi na torach, rajdy,50 - sprzedaż, konserwacja pojazdów samochodowych i ich części,70 i 71 - wynajem pozostałych maszyn, urządzeń i środków transportu,74 - reklama.Na ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/9/05/BJ

  W dniu 31.01.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Z treści pisma przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że przedmiotem zapytania jest kwestia odliczenia podatku naliczonego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 333000 - RPA – 9103 - 2 /2005/JK

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Celnego Częstochowie działając na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r.tekst jednolity )po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005r.(wpływ do Urzędu Celnego w Częstochowie w d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-6/014a/05/KC

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako prawidłowe W dniu 24.01.2005 r. do tu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/602/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku pismem z dnia 11.10.2004 r. (znak: US. P... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/18/2004/RB

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16 sierpnia 2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zmianami), wyjaśnia co nas... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1466/2004/PK

  Prawo podatnika do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług w zakresie w jakim nabywane towary, usługi są wykorzystywane do ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/782/WG/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 28 września 2004r., nr PP/443/IN/105/BT/2004 o zak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDO-415/64/04

  W odpowiedzi na pismo Wasz znak PSR 2327-1/04 z dnia 23-09-2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż:w roku 2003 wolne od podatku docho... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-92/04

  Ad. 1 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże, w myśl art. 88 ust... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/295/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.07.2004 r. (znak: PUS.II/443/... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.-415/04/57/04

  Odpowiadając na państwa pismo z dnia 21.09.2004 r. (data wpływu 22.09.2004 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na podstawie art. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/24/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku z dnia 14.09.2004 r. czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie przy zakupie ciągnika rolniczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/443-51/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów praw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-632/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabyła koparko-ładowarkę. Jest to pojazd kołowy wolnobieżny. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NO/443/62/04

  Świadectwa homologacji wydawane są przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych potwierdzających, że dany typ pojazdu odpowiada określonym warunkom technicznym. Podobne zasady obowiązują w krajach UE. Świadectwa homologacji przechowywane są ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/4430/73/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w odpowiedzi na złożone w dniu 04.08.2004 r. zapytanie dotyczące sprowadzonych z zagranicy środków transportu objętych obowiązkiem uzyskania zaświadczenia o obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług oraz nie podlegających takiemu o... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-22/04

  W odpowiedzi na pismo podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach , na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póź. zm.) informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIB12OpO4

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2004r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/005/62/2004

  W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 29.06.2004r. zapytanie, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/446/146/2004/KM

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.06.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 21.06.2004r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/518/2004/PK

  Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napęd... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/142/2004

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach odpowiada na zapytanie z dnia 06.07.2004 r., znak TR 4467/1477/2004 w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-980/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik wykorzystuje samochód dostawczy marki „ŻUK” na który nie posiada świadectwa homologacji, o ładowności wyższej niż określonej wzorem zamieszczonym w art. 86 ust. 3 ustawy oraz sprzęt drogowy – walec w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/443-155/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2004r. Nr I-2/443-62/04/EL o zakres... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/197/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS -WV/443/76/04/KC

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne X prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży samochodów używanych. Na dzień l maja 2004r. posiadała na zapasie samochody używane nabyte wcześniej od osób fizycznych nie będących podatnikami VAT oraz od podatnik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/50/2004

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w odpowiedzi na zapytania z dnia 07.07.2004 r. informuje, że: Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 200... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-817/04/CIP/06

  Stan faktyczny : Podatnik zamierza nabyć samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności wyższej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz dwa samochody ciężarowe, które nie spełniają wymogu minimalnej dopuszczalnej ładowności całkowitej określone... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR 1/443-313/04/UP

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorstwo posiada liczny tabor samochodów zarejestrowanych jako ciężarowe o dopuszczalnej ładowności większej niż wynika ze wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/27/2004

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/27/2004

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-27/04

  Działając na podstawie art. 14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2004r. informuje: W myśl art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/37/04

  Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 15.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia 15.06.2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny: Je... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-14/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działającw oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/16/04/BJ

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 roku, (data wpływu 12.05.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 1997 r. Nr 137,... Czytaj więcej >