logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-47/07/MM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-11/07/MN

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-246/06/ŁG/108146

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2006r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-70/2006/LŚ

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1324/2006/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art.83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-148/06/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.05.2006 r., uzupełnionego pismem l.dz. 824/II/05/06 z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-51/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki VAT na roboty ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-26/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.02.2006r., uzupełnionego pismami z dnia 22.02.2006r., 01.0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-87/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 83 ust. 1 pkt. 9 i pkt. 17 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-56/TZ-10/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/476/12/2006/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 20.01.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 455/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2005 r., sygn. Akt SA/Sz 220/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Usług Morskich S S.A. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2002 r. nr PP 1.24-4408/318-329/2002 w przedmiocie podatku od t... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 461/05

  Wyrokiem z 2 lutego 2005r., sygn. akt SA/Sz 226/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę S-S Spółki Akcyjnej w W, (skarżącej) na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 21 grudnia 2002 r. nr PP1.14-4408/352- 356,358-361, 363/2002 - w przedmiocie podatku od towarów i us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia  4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ust... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-458/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a§ 1 i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.11.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 24.11.2005 r., o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/311/369/MZ/1/2005

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO/DP.0551-2/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujścia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, i... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 136/05

  Decyzją z 26 lipca 2002 r., Nr l US.KP-17503-299/94/02, wydaną z powołaniem się na przepisy art. 21 § 3 i art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 pkt 6, art. 5, art. 10, art. 15 ust. 1, art. 18 ust.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/155/151/05

  Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje sie do dostaw części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o którym mowa w pkt 1 tego artykułu, i wyposażen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/439/2005

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarboweg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-443/99/05/AMM

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/29/2005

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej, na zamówienie norweskiej firmy, wykonuje określoną ilość wyrobów, które dostarcza do polskiej stoczni. Po dokonaniu ich montażu na jednostce (statku), stocznia eksportuje przed... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2290/04

  Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2002 r., Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie oddalił skargę P S.A. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2000 r. W uzasadnieniu wskazano, iż zaskarżona decyzja utrzymała... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB-1/423/11/2005

  Pismem z dnia 19.04.2005 r. Spółka z o.o. wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć całość dochodu osiągniętego w 2005 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/100/61/2005/AN

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r N r 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07 marca 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO/DP/3110-81/05

  Prezydent Miasta Świnoujścia, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-45/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.01.2005 r.), uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-44/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.01.2005 r.) o udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-43/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.01.2005 r.), uzu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-183/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.01.2005 r.), uzupełnionego pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/36/2005

  Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznacz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-43/05/KH/16809

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Strony nr KF/34/2005 z dnia 24.01.2005 r. (doręczony w dniu 25.01.2005 r.)... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-286/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik wykonuje usługi przeładunkowe ropy i produktów ropopochodnych z/do rurociągów przesyłowych na/z tankowce w Porcie Północnym w Gdańsku na zlecenie kontrahentów krajowych (rafinerie polskie) oraz zagranicznych (przedsiębiorstwa rosyjskie, niemieckie oraz spółka cy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/443/57/MZ/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki z dnia 29.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-106/05/CIP

  Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi spedycyjne związane z transportem międzynarodowym, a w szczególności morskie usługi transportowe z kraju trzeciego na terytorium RP. Ocena prawna stanu faktycznego: Z przepisów art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2545/04/CIP

  Stan faktyczny I: Spółka jest firmą świadczącą usługi spedycji w transporcie międzynarodowym, wewnątrzunijnym oraz w transporcie między krajami Wspólnoty, a krajami poza terytorium Wspólnoty. Organizowany przez Podatnika transport odbywa się na zlecenie polskiego klienta na ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2516/04/CIP/08

  Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi detektywistyczne i ochroniarskie opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Oprócz umów na ochronę osób i mienia Podatnik realizuje dodatkowe zlecenia polegające na ochronie wagonów z ładunkiem, od momentu wprowadzenia na te... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/41/500/MZ/04

  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że posiada terminal do przeładunku smoły i paku smolnego na terenie portu w Świnoujściu. Terminal wykorzystywany jest do świadczenia usług przeładunku i składowania towarów transportowanych z Republiki Czeskiej celem ich w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2178/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Spółka wykonuje usługi polegające na nadzorowaniu przeładunku towarów masowych i drobnicowych (węgiel, śruta sojowa, paliwa i in.), które stanowią zazwyczaj ładunki środków transportu morskiego (statków przeznaczonych do przewozu towarów, tankowców). Świadczone usł... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-137/04

  Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, tj. prawem na rzeczy cudzej. Poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego właściciel przekazuje wycinek uprawnień płynących z prawa własności na rzecz innego podmiotu. Ustanowienie użytkowania następuje najczęściej w drodze umowy. Zg... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1687/04/CIP

  Stan faktyczny: Od początku działania (od 8 lat) firma zajmuje się eksportem części zamiennych środków transportu morskiego. Całość sprzedaży dotyczy tych części. Każda sprzedaż odbywa się na podstawie zamówienia od armatora i dotyczy statku. Spółka posiada na to pełn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1225/2004

  Zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu, Strona dokonuje dostawy dla kontrahenta z kraju członkowskiego łożysk, będących częściami zamiennymi do drobnicowców pełnomorskich. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1306/04/CIP

  Stan faktyczny: Podatnik otrzymuje zlecenie obsługi towaru, który znajduje się na terenie portu. Bezpośrednim zleceniodawcą Podatnika jest importer towaru i dla niego Podatnik wykonuje kompleksową usługę związaną z czynnościami prowadzącymi do dopuszczenia do obrotu importowanego towaru... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1082/04/CIP/01

  Stan faktyczny Podatnik – (stocznia remontowa) zakupuje części oraz wyposażenie dla środków transportu morskiego od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. Dostarczane towary są transportowane z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska do Polski. Ocena prawna stanu faktyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-882/04/CIP/04

  Stan faktyczny 1.Podatnik w ramach prowadzonej działalności pobiera następujące opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej: opłatę tonażową za wejście statku na obszar portu bądź wyjście statku, przejście statku tranzytem przez obszar portu, umożliwienie odbioru i unieszkodliwi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-723/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług – Spółka z o.o. – wystawił w maju 2004r. fakturę za dostarczenie części do statku dla odbiorcy posiadającego siedzibę na Cyprze. Części do statku Spółka zakupiła u dostawcy w Niemczech, który bezpośrednio dostarczy... Czytaj więcej >