logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4150/IN–108/US Pab./06/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 09.05.2006r. Nr US IA/415/20-2006. Stosownie do a... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/29-17/2006/MK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2006r., uzupełnione pismem z dnia 14.03.2006r. i 23.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/301/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 19.08.2005 r., nr DP3/443-40/05/TZ/59358, w którym udzielono inter... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/44/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 10.08.2005 r. (znak... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP2-449/I-23/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchylam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23.09.2005r. znak: PP/4430-22/05, dotyczące udzielenia interpreta... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4231/7/05

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 11.04.2005 r. (znak: US.Ia/3/415/4-PI/05) w sprawie interpretacj... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-8/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pani Anny P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/43/2005

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. i uzupełnione pis... Czytaj więcej >