logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-45/07-6/HS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-66/07/PS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-4/07/PS

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PM/436/PCC/21/07

  Współwłaściciele nieruchomości (osoby fizyczne) udzielili spółce w upadłości pełnomocnictwa do sprzedaży tej nieruchomości na rzecz jej samej. Na tle opisanego stanu faktycznego wnioskodawca formułuje stanowisko, że zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-31/07/BK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4, art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 26.06.2007r. jest prawidłowe. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII-415-10/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z póź. zmian.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27 kwietnia 2007r. (data wpływu 11.05.2007) w sprawie udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/06

  D e c y z j aNa podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym stanowisko Spółki z o. o., zawarte we wniosku o udzielenie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/38/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Wr 1737/06

  Przedmiotem skargi „C” sp. z o.o jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 25 września 2006 r., nr PP I 443/922/06/SD, odmawiająca zmiany postanowienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego z dnia 13 lipca 2006 r., nr PP I/443/1/190/398/06, w przedmiocie interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1051/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UU/436-0001/07/RK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Op 311/06

  1. Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 sierpnia 2006 r. utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 21 listopada 2005 r., która orzeczono o odpowiedzialności skarżącego X, jak... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 365/06

  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Jacka P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania za nieuzasadniony zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z treści... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007 r. (data wpływu 21.03.2007 r.) w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 395/06

  Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/5-A/07

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r. – uznaje za prawidłowe stanowisko prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/5-B/07

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r. – uznaje za nieprawidłowe stanowisko p... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 442/06

  Wyrokiem z 7 listopada 2005 r. (sygn. akt I SA/Gl 561/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny wznowił postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem z 24 października 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2308/03 i zmienił ten wyrok w ten sposób, że uchylił wydaną dla Krystyny i Stefana Z. (skarż... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-202/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15.12.2006r. (data wpływu do Urzędu 18.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-423/7a/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej w upadłości przedstawione przez Syndyka, we wniosku z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-11/07/10423

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 21 grudnia 2006 r. (data wpływu do tut... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-976/06/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieś... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 199/06

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Anny i Mariusza R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu wyroku ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 415/06

  Zaskarżonym wyrokiem oddalono skargę z tym uzasadnieniem, że nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wbrew jej twierdzeniom decyzje organów podatkowych nie naruszają prawa. Skargę sądową wniesiono pod zarzutami: Naruszenia zasady dwuinstancyjności, poprzez istotne uzupełnienie materia... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 179/06

  Wyrokiem z dnia 21 września 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 318/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Firmy Handlowej KT sp. z o.o. w S na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2005 r., nr ZPB-4218-3/05, w przedmiocie określenia wysokości straty za ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-802/06/KUP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 07 listop... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/213/06/AMM

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r. złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 25.10.2006r. przez Spółkę, o udzielenie pisemnej interpr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/160/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko PPUH „B...” Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF/415-63/VII/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 23 ust. 1 pkt 20 i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku doch... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/315/06

  Firma w dniu 4 października 2006r. zawarła z syndykiem masy upadłości firmy X S.A. w upadłości przedwstępną umowę sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie przedsiębiorstwa upadłego X Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Poznaniu, w skład którego wchodzą nieruchomości za... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 314/06

  Wyrokiem z dnia 12 października 2005 roku, sygn. akt l SA/Sz 640/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 lipca 2004 roku Nr NA-2-7240/58/2004/AST w przedmiocie zarzutów w prawie prowadzenia postę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-69/06/AS

  Wnioskiem z dnia wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny:W Pani ocenie jako syndyka uważa Pani, że jest on podmiotem prywatnym, który może rozliczać podate... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RUU/4260-50/06/KB

  W dniu 24.10.2006 r. do Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald wpłynął wniosek podatnika – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo up... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1287/05

  Wyrokiem z dnia 26.04.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 456/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (dalej WSA) oddalił skargę Antoniego M. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 18.03.2002 r., znak: IS.I/2-41170/9/2002, w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu z tytułu zaleg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV.0717-I-6/2006

  STAN FAKTYCZNY Wnioskiem z dnia 16 października 2006 r. „P.” sp. j. w B. wystąpiła do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a powoływanej na wstępie ustawy - Ordynacja podatkowa. Z wniosku wynika, iż „P.” sp. j. w B. zamierza nabyć od syndyka mas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/Int-80/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 września 2006 r. (data wpływu: 11.09.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-300/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0127/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/OP-430/483/JS/06

  Spółka AAA zamierza nabyć od syndyka masy upadłości spółki X w upadłości w Białymstoku w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość zabudowaną (o wartości przekraczającej 15.000 zł), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ... założona w Sądzie Rejonowym w ... Nieru... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–253-327/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. z dnia 3 sierpnia 2006 r. (data wpływu 4 sierpnia 2006 r.) w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1262/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 maja 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 1481/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę „K.” S.A. w Tychach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2004 r., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodow... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 661/06

  Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 4 października 2004 r. Nr NA-2-7241/68/2004/SB w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wyroku... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 471/06

  Wyrokiem z dnia 12 października 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 641/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2004 r. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasa... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1316/05

  Wyrokiem z dnia 4 maja 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2384/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda Z na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2003 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadni... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1196/05

  Wyrokiem z dnia 23 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 790/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17 września 2004 r. nr NA2- 7240/72/2004/AST w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzeku... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1140/05

  Postanowieniem z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2093/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę Zygmunta P o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2003 r., s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/16/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2006r w sprawie udzielenia pisemnej inter... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4117/IN-11/IUSŁ-B/06/JK

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.07.2006 r. (wpływ do Izby Skarbowej – 09.08.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Pierws... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/504/06/IW

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 18.07.2006r. (wpływ do urzędu 20.07.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-73/06/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-30/06/201

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/12/06/JZ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 25.05.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2006 o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/269/KA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-71/06/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/83/2006

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia \"E.\" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 11.04.2006 r., znak: OG-005/2... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 946/05

  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 715/04, oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlanego \"R.\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Sosnowcu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ka... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 890/05

  Wyrokiem z 8 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z 29 stycznia 2004 r., którą to decyzją odmówiono Gra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/8/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp z o.o. z/s w Bielsku-Białej przedstawione we wnios... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 843/05

  Wyrokiem z dnia 24 lutego 2005 r., wydanym w sprawie (sygn. akt) l SA/Sz 217/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Lutza P na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecini... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/38/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 20 i 21, ust. 2 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38-266/06/ZDB

  Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-40/06/KK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 §1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.03.2006 r. Banku na postanowienie N... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 737/05

  Wyrokiem z 2 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Ewy Barbary Ż. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 25.10.2004 r., utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 09.09.2004 r., odmawiają... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-54/06/36928

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/475/11/2006/AN

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 stycznia 2006r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/488/19/2006/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a. § 1 i 4, art. 165a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego 24.02.2006r ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-78-107/06/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-39/06/28500

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz.. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28 lutego 2006 r., uzupełnionego pismem z dn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/406-0010/05

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 12 września 2005r. przez Syndyka Masy Upadł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-135/05/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej int... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 4.01.2006 r., wniesionego przez Bożenę N., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Sk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-2/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 4.01.2006 r., wniesionego przez Bożenę N., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Sk... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 488/05

  Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 r. o sygn. akt SA/Sz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę F spółki z o.o. w Ż na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. o Nr PB1.28-4218-823-58/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 744/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę O sp. z o. o. w G na decyzję Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2001 r. Z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego wynika, że decyzj... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 151/05

  Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 października 2004 r., SA/Sz 292/03, oddalono skargę V Fabryki Grzejników Spółki z o.o.- Zakładu Pracy Chronionej w W na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2003 r. w przedmiocie odsetek od zaległości p... Czytaj więcej >
 • wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: AP3-SP2-1087/033-197/3552/05/AK

  W związku z licznymi wystąpieniami dotyczącymi postanowień o sprzedaży dowodów rzeczowych wydawanych przez organy prowadzące dochodzenie na podstawie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), przekazywanych następnie do w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-33-75/06/AW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/4/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/81/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku O... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/13/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 20 i 21, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 373/05

  Wyrokiem z dnia 6 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1889/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 września 2003 r. nr NA 2- E/723/18/ACH/03 w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Bożeny G i Anatola T zobowiązania podatkoweg... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 374/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Daniela J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 10 kwietnia 20... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 295/05

  Przedmiotem skargi kasacyjnej B-F sp. z o.o. w S jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. akt SA/Sz 631/03, mocą którego oddalono skargę spółki na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie. W przedmiotowych decyzjach z 17 lutego 2003 r. Izba Skarbowa w Koszalinie, po pier... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 371/05

  Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1358/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tomasza W na decyzję Izby Skarbowej Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r. Nr PB.2.33-4117/825-31/2003 w przedmiocie odmowy, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 370/05

  Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tadeusza W na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r., utrzymującą w mocy decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2003 r., odmawiającą, w wyniku ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 367/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w wyroku z 8 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1487/03 oddalił skargę Karoliny J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2003r. Nr PB.4.388-4117/823-20/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994r. Sąd w uzasadn... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 853/05

  Wyrokiem z 26 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1981/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 11 września 2003 r. Nr ZPB-4218-12/03 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. Z uzasadn... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 336/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 roku (sygn. akt I SA/Lu 435/04), oddalił skargę Bogdana M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 271ipca 2004 roku,Nr PD.1-4218-48/04 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 352/05

  Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2925/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Przedsiębiorstwa \"M.G.\" spółki z o.o. w Katowicach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2003 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt.3, art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 290/05

  Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. Sygn. akt SA/Sz 1870/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. Nr PB.2.31-4117/4110-5/2003 oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia 2 lipca 2003 r. Nr PB.2.41-4110/5/... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 177/05

  Wyrokiem z dnia 17 września 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2012-2013/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Ireny i Bernarda S. na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2002 r. Nr PB.II/2-4171/56/Wo/03 i Nr PB.II/2-41172/20/Wo/03 w sprawie podatku dochodowego od os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDW/415-24/05/MDK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)#8722; dalej: Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17 października ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-102/05/ICh

  DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia Instytutu „T” z dnia 12.10.2005r., bez nr, na postanowienie Naczelni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-43/05/91442

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: SP1/648/8012-116/2184/05/ES

  W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienionego art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2232/04

  Wyrokiem z dnia 21 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Krzysztofa P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 2 października 2003 r. Decyzją tą organ odwoławczy uchylił decyzję Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w części dotyczącej odpowiedz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-71/IK-C/05

  Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >