logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1/06

  Wyrokiem z dnia 28.09.2005 r., sygn. l SA/Sz 529/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez F M B B Spółka z o.o. w C decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28.05.2004 r. oraz poprzedzająca ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Choszcznie... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1115/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22.03.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę N. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.06.2004 r. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. W uzas... Czytaj więcej >
 • wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: SK 68/03

  I 1. Pismem z 20 lutego 2003 r. spółka \"KRAW-POL\" spółka z o. o. zaskarżyła art. 33 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej: ordynacja), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r., tj. przed wejściem w życie ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2639/04

  Wyrokiem z 9 września 2004 r. sygn. akt SA/Sz 679/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę UFG w W, na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 5 marca 2003 r. Nr NA-2-E/724/AD/7/2003 w przedmiocie kosztów egzekucyjnych. Z uzasadnienia wyroku wnikało, że na ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 481/04

  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3.10.2003 r. sygn. akt SA/Rz 963/01 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.03.2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją uch... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 198/00

  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego-Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 20 marca 2000 r., sygn. I SA/Ka 1585/98, oddalającego skargę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej \"P.\" w D. na decyzję ... Czytaj więcej >