logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-976/06/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieś... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 415/06

  Zaskarżonym wyrokiem oddalono skargę z tym uzasadnieniem, że nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wbrew jej twierdzeniom decyzje organów podatkowych nie naruszają prawa. Skargę sądową wniesiono pod zarzutami: Naruszenia zasady dwuinstancyjności, poprzez istotne uzupełnienie materia... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1316/05

  Wyrokiem z dnia 4 maja 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2384/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda Z na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2003 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadni... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1140/05

  Postanowieniem z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2093/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę Zygmunta P o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2003 r., s... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 946/05

  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 715/04, oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlanego \"R.\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Sosnowcu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ka... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 371/05

  Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1358/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tomasza W na decyzję Izby Skarbowej Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r. Nr PB.2.33-4117/825-31/2003 w przedmiocie odmowy, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 370/05

  Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Tadeusza W na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2003 r., utrzymującą w mocy decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2003 r., odmawiającą, w wyniku ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 352/05

  Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2925/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Przedsiębiorstwa \"M.G.\" spółki z o.o. w Katowicach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2003 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 177/05

  Wyrokiem z dnia 17 września 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2012-2013/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Ireny i Bernarda S. na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2002 r. Nr PB.II/2-4171/56/Wo/03 i Nr PB.II/2-41172/20/Wo/03 w sprawie podatku dochodowego od os... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2452/04

  Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 906/99, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczec... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2059/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 czerwca 2004 r. (SA/Sz 2518/02) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpatrzeniu skargi Beaty T na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2002 r., Nr PB 4 38-4117/823-15/2002, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok... Czytaj więcej >