logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/173/Z/K/07

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 29.05.2007r. Wnioskiem z dnia 29.05.2007r. wystąpiła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/159/Z/K/07

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 16.03.2007r. (uzupełnionym w dniu 20.04.2007r.). Wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 22.03.2007r. (uzupełnionym w dniu 29.03.2007r.) przez XY w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/9/06

  W dniu 26.01.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jest Pani osobą niepełnos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-11/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, z 2005r., poz. 60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej odliczenia... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/67/05

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 207 oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8 czerwca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z dnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/120/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 21.06.2005 r. (znak: PB5/AŁ-033-62-94... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 413/142/05

  D E C Y Z J ANa podstawie art. 207 oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 kwietnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy z dnia 1 kwietnia 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-17/05

  Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: Podatniczka jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o pierwszej grupie inwalidztwa. W 2004 r. zakupiła dwa komplety wełnianej pościeli profilaktyczno - rehabilitacyjnej. W tym celu zaciągnęła kredyt bankowy, którego spłata została rozło... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12-PDF/415-46/04

  Zgodnie z treścią art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku (dochód) w 2003 r. można obniżyć o wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-110/2286/03/306

  W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie informuje:Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-12/04

  Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 oraz ust. 7c i 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/005-2-1/04

  Odpowiadając na pismo Państwa P. z dnia 29.12.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje częściowej zmiany informacji udzielonej Państwu przez Naczelnika ... Czytaj więcej >