logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-46/07-3/RL

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 16 / 22/76a/23/76b/ 07 / KSz

  Stan faktyczny Z wniosku podatników wynika, że w 1999 roku podatnik skorzystał z ulgi podatkowej związanej z kasą mieszkaniową. W związku z tym podatnik dokonał w zeznaniu rocznym PIT-37 za 1999 rok odliczenia od podatku w wysokości 7.139,21 zł. Następnie w 2006 roku wycofane zostały ś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UBPII/415-3/P/07

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 13 marca 2007 roku (data wpływu 14 marca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-15-07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ? 1 oraz ? 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Saczu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/5/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a §1, §3 i §4, art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana .... z dnia 07.02.2007r ( data wpływu do US 08.02.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/406-1/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz .U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-27/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2006 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postana... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06

  I. Stan faktyczny. Dnia 11 lipca 2006 roku wpłynął do tut. Organu wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości dokonywania odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na spł... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-54/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po wydaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu postanowienia z dnia 20.02.2006r., znak: PD-415/P/5/2006, w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-6/KK/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 08 marca 2006r. o pisemną inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/5/2006

  Na podstawie art. 14a § 1, i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 15.12.2005 r uzupełnionym w dniu 06.01.2006 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-70/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa ...... z dnia 28.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/1. 415-12/2005

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w okresie od stycznia 2001 r. do marca 2005 r. oszczędzała Pani wspólnie z mężem w kasie mieszkaniowej. W maju 2005 r. wycofali Państwo zgromadzone na koncie kasy środki, przeznaczając je na: zakup w miesiącu lipcu 2005 r., dzierżawionej od ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-2.35-4150-12/05/P

  Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0054/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.06.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/163/05

  Podatnik kontynuuje rozbudowę budynku mieszkalnego z basenem, rozpoczętą przed dniem 01 stycznia 2002r. Do części domu, w której wybudowano basen, podatnik zakupił wannę z hydromasażem. Wszystkie poniesione w 2004r. wydatki udokumentowane zostały fakturami VAT. Podatnik stoi na stanowisk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/12/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 14a § 1,§,3 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 26 ust. 1, 26b i art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0027/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.03.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WM/436/2/S/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005r Dz.U. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku p.,,, zam. Gdańsk ul. ...o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG 415-1/05/MDK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana... z dnia 5 stycznia 2005 r. (wpływ do tut. organu – 6 stycznia 2005r.), o udzi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-0001/05

  Stan faktyczny Podatnik odziedziczył po zmarłym współmałżonku lokal mieszkalny (o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 110 m2) i spełnił wszystkie warunki wyszczególnione w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005-12/04

  Działając na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie na złożone w dniu 02.11.2004 r. (uzupełnione w dniach 02.12.2004 r. oraz 03.12.2004 r.) zapytanie w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0967/04

  Stan faktyczny: Podatnicy w związku z zakupem lokalu mieszkalnego zaciągnęli kredyt hipoteczny. Umowa kredytowa została zawarta przez trzech kredytobiorców (podatników i ich synową). Kredyt spłacany jest jednak wyłącznie przez podatników i tylko oni ponoszą wszelkie koszty z nim związ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1B/415/10/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2004r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim działając na podstawie art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) uprzejmie wyjaśnia: Ze st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436-36/04

  Dokonana przez podatnika VAT-u - po dniu 30.04.2004r. – jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, tj. nie nabytego na potrzeby tejże działalności, w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV-415/30/2004

  W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi związanej ze spłatą odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/21/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie możliwości skorzystania przez Pana z odliczeń w zeznaniu rocznym od podatku z tytułu poniesionych w 2004 roku wydatków : 1) na nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej własnościowego spółdzielczego prawa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0053/04

  Przepisy prawa podano w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/415/41/04

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz.926 ze. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na pismo wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-2/415-07/04

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2002 r., odliczeniu od podatku dochodowego podlegało 19% wydatków poniesionych przez podatnika na włas... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV-415-21/2004

  W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie kontynuowania ulgi mieszkaniowej dotyczącej zakupu mieszkania od dewelopera w 2003 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-415/2/2004

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.03.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-2/415-18/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/415/17/04

  W związku z zapytaniem w trybie artykułu 14a Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), r. dotyczącym wyjaśnienia czy przysługuje Pani odliczenie od podatku w przypadku gdy w 2003 roku wzięła Pani kolejny kredyt na spłacenie wcześniej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/85/EG/2004

  Poczawszy od 1 stycznia 2002 r., stosownie do postanowien art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza sie, z zastrzezeniem ust. 2-4, fak... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/EK/415-6/04

  1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2002 r. zostały zlikwidowane odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I/415-25/03

  W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92... Czytaj więcej >