logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-50/07/KS

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.06.2007 r. wniesionego prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/11a/2007

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 12 marca 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDM/415-3/07/OF28

  We wniosku z dnia 23 marca 2007 r. r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego wnioskodawca wystąpił z zapytaniem w sprawie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca po zawarciu związku ma... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-3/37408/07

  Matka wnioskodawcy zmarła w dniu 09 września 2006 r. pozostawiając mieszkanie, stanowiące masę spadkową. Obecnie została zakończona sprawa sądowa dotycząca podziału i przyjęcia spadku. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalania się... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-23/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 18.05.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 18.05.2007r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-16/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 04.04.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 04.04.2007r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/1/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-8-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 lutego 2007r., uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/06

  1. Opis stanu faktycznego Dnia 08.12.2006 roku wpłynął do tut. Organu Pana wniosek w sprawie potwierdzenia upływu z dniem 21 sierpnia 2007 roku dziesięcioletniego okresu całkowitego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie przepisów 21 ust. 1 pk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-40/06/3/RSD

  Ze złożonego wniosku (brak daty) - wpływ do tut. Urzędu 20.12.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w dniu 02.10.2006 r. dokonał zakupu gruntu z rozpoczętą budową... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-33/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2006r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-190/06/GS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/28/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku wnioskiem złożonym w dniu 28.09.2006r., uzupełnionym w dniu 29.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 78 / 282a/79 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Z wniosku podatnika wynika, że w bieżącym roku zamierza przystąpić do budowy nowego domu. Podatnik planuje w związku z tym podpisać umowę i zaciągnąć do końca 2006 roku kredyt bankowy na ten cel w wysokości około 200.000 zł. Spłata odsetek od kredytu będzie następow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 25 września 2006r. Podatnik w najbliższym czasie zamierza wspólnie z mężem utworzyć spółkę cywilną. Oboje małżonkowie do chwili obecnej prowadzą odrębne przedsiębiorstwa w oparciu o dwa różne wpisy do e... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/55/06

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r . Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art.9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/133/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-240/06/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.07.2006 r.), uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-161/06/AG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-91/06/KSW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/16/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-108/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53/2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 27.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu) o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0617/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2005r. Nr DF/415-27/05/AJ, zawierając... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-2/436/2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-14/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a: uznać, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2006 r. uzupełniony ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-457/06/FW

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 marca 2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzęd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-67/06/MAS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2006 r. (data wpływu do Urzędu 07.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. Pdf-415/19/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-16/06/MS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 20.02.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 23.02.2006 r.) o udzielenie ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/47/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz.60 ze zm), po wszczęciu postępowania - postanowieniem z dnia 24 marca 2006 roku nr - w sprawie zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-38/144/06/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/3/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 53 ust. 1, 7 i 15 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganyc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0080/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2005r. Nr DZ/415-55/20/05 dotyczą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/1/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/06

  Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wspólnie z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualne działalności gospodarcze utworzyć spółkę cywilną. Jako wkłady do tworzonej spółki wspólnicy zamierzają wnieść swoje przedsiębiorstwa (własno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/34/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/ 28 /2005

  Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatników we wniosku z 14.12.2005 r. (zło... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/406-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, w złożonym w dn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14-178/05/WD

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 9, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 27 ust. 3, art. 29 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/37/05/WM

  DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60) i art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U Nr 14, poz. 176... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/10/2005/AK/2

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.14a §1, §3 i §4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa Pomocniczego w X przy WZM i UW NIP z dnia 14.11.2005r. (data wpływu 15.11.2005r.) w spra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/66/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października. 2005 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego 24 października 2005 roku) S.M. w O. Naczel... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/42/05/AP

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz z art. 233 § 1pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 października 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszaw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdfn/415-6/05/180149

  Z pisma wynika, iż w dniu 30 listopada 2001 r. Podatnik podpisał z Kasą Mieszkaniową XXX SA w (...) umowę o kredyt kontraktowy nr 000/000000/2001/00. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.12.2016 r. Czyli planowany okres oszczędzania wynosił 182 miesiące. Obecnie sytu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-104/05/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 8 sierpnia 2005r. (data wpływu do Urzędu - 9 sierpnia 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I415/1/26/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2005 roku, o udzielenie interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/242/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożony... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/SL-LM/Rek57/05/DR

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz U. Z 2005r Nr 8 poz 60 ) po rozpatrzeniu wnisku z dnia 10.05.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-26/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ... z 5 kwietnia 2005 r., uzupełnionego 10 maja 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-5/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1691/KW/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1,3,4, art. 14b § 1,2, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) oraz art.5 i art.8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/11/05

  Wnioskodawcy nabyli w dniu 29.12.2001r. w drodze kupna udział we własności nieruchomości, na której rozpoczęte zostały prace budowlane związane z budową budynku mieszkalnego. Właściciel, od którego kupiony został udział w nieruchomości, poniósł w 2001 roku wydatki na tę budowę i n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/14/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe własne stanowisko w sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z dnia 02.05.2005 r. w sprawie interpretac... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/i/4218-3/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia X Sp. z o.o. z siedzibą w Y. z dnia 17 marca 2005 r. (bez znaku), na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/59/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu informacji z dnia 5.04.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/32/05

  Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05

  POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-7/05

  Pismem z dnia 14 lutego 2005 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiony przez Panią stan faktyczny,W swoim wniosku zwróciła się P... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/121/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożo... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1825/04

  Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2004 r. (ISA/Gd 2785/00) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (jak napisano w wyroku), a Izby Skarbowej w Bydgoszczy jak wynika z akt sprawy podatkowej i uzasadnienia wyroku z dnia 27 listopada 2000 r. Nr PB-2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-7/05

  Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych przyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-2/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 z poz. 60) po rozpatrzeniu państwa wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/I/60/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/66/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawców przedstawione we wniosku z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1139/287/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2004r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedst... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1c/415-37/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2004 r. (data wpływu 23.12.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 176 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stoso... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1137/249/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2004r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedst... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-51/04

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie postanowienia sądu od 1999 roku zostaliście Państwo zobowiązani do spłaty z tyt. odpłatnego działu spadku połowy wartości ceny rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem spadku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-27/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.10.2004 r. (wpływ do US 20.10.2004 r.) sprecyzowanym i uzupełnionym oświadczeniem złożonym do protokołu w dniu 10.11.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/2CF/415/IP-111/2004/BS

  Począwszy od 1 stycznia 2002 r. w zakresie odliczeń od podatku zlikwidowano ulgę związaną z zakupem gruntu lub odpłatnym przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, tzw. dużą ulgę mieszkaniową oraz ulgę z tytułu systematycznego gromadzenia osz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP.8/005/94/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Starostwa z dnia 19 października 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-115/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Jednostki zawarte w piśmie z dnia 10 sierpnia 2004r (data wpływu do tut. Urzędu 12 sierpnia 2004r) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/187/2004/RCh

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/7/04

  Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2004 r. w sprawie: możliwości dokonywania odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego gdy pozwolenie na budowę uzyskano ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0835/03

  Przedsiębiorstwo państwowe otrzymało w 1979r. od miasta w zarząd na czas określony grunt wraz z budynkiem magazynowo-usługowym. Powyższą nieruchomość przedsiębiorstwo po-siadało w zarządzie także w dniu 5.12.1990r. W dniu 29.09.1994r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w j... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/46/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwsz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VI/40-1/04

  W odpowiedzi na zapytanie skierowane dnia 25.05.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim wyjaśnia co następuje: Zgłoszona wątpliwość dotyczy sukcesji praw i obowiązkó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/435/22/04/KK

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2004r., uzupełnione znakami opłaty skarbowej w dniu 05.05.2004r., stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności dotyczące prawa do zwrotu podatku naliczonego od nabycia gruntów - prawa wieczystego użytkowania gruntów na kt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-II/415/5/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne zapytanie podatniczki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Do opisa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-44/04/I

  Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie odpowiedzi zawartej w piśmie nr PP-443/4/2004 z dnia 22.03.2004 r. wyjaśniam : Zgodnie z art. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-II/415/4/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie na pisemne zapytanie podatników udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DG-III-415-14/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2004 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD I 415/21/04

  Zgodnie z treścią art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania spółdzi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415.15.2004

  W zwiazku z pismem z dnia 16.03.2004 r. (data wplywu do Urzedu 16.03.2004 r.), na podstawie art. 14 a ? 1 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzedu Skarbowego w Limanowej udziela infomacji o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego. Podatnicy, ktorzy korzystali z odliczenia od dochodow wy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US42/DF/415/ER/287/04

  Zgodnie z art. 27 a ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r. podatek dochodowy od osób fizycznych (...) zmniejsza się na zasadach określonych w us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PO II/415-13/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie odliczenia od podatku poniesionych wydatków na rozbudowę lub przebudowę budynku mieszkalnego zakupionego w miesiącu czerwcu 20... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-34/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) dotyczące możliwości odliczania wydatków związanych z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spłaty kredytu do spółdzielni, Naczelnik Urz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/10/04

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (...) zmniejsza się na zasadach określonych w u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1 MUS-1471/DPD2/423/20/04/KZ

  Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła udziały w obcym podmiocie gospodarczym. Zgodnie z umową cena zakupu wyrażona była w walucie obcej ( w EURO), a zapłata za udziały nastąpiła w kilku ratach, w okresie kilku miesięcy od dnia podpisania umowy. Na skutek zmiany kursu EURO w ok... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-PB-415/17/04

  Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. w sprawie możliwości dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych w latach 20... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-3/04

  Zgodnie z przepisami art. 6. ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. 2000r. Nr 14 poz. 176 z ze zm./, w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Mał... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-413/2/2004

  Odpowiadając na pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Na mocy art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2001... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.V/413-4/04

  W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 8.01.2004 r., uzupełnione do protokołu w dniu 20.01.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: L.IUS.XVII/415/5/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (uzupełnione na wezwanie w dniu 5.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-PDF/415/13/03

  Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 8.12.2003 r. (data wpływu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.),wydatkó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423/22/2003

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w związku z pismem Spółki z dnia 16 września 2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2003 r., wraz z załączonym aktem notarialnym, dotyczącym stosowania przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/36/03

  Z dniem 1.01.2002 r. w ramach dokonanych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skreślono m.in. tzw. „dużą” ulgę budowlaną, czyli ulgę polegającą na odliczeniu od podatku wydatków poniesionych w związku np. z budową budynku mieszkalnego. Respektując zasadę ochrony p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I/415-25/03

  W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/417/005/99/45/1/2003

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który stanowi, że Izba Skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej informacji, (dotyczące... Czytaj więcej >