logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/23/06/AG

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 08.05.2006 r. Nr 1449/2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/248/KA

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2006 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 10.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436-1/06

  DECYZJA Pismem z dnia 14 września 2005r. strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Sródmieście z pytaniem, czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za ustanowienie na przedmiotowym pra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-10/05/KP

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2646/289/MH/04

  Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym m... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/423/9/2004/JR

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście odpowiadając na pismo Przedsiębiorstwa z dnia 19.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 04.05.2004 r. (data wpływu 05.05.2004 r.), w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych informuje. Z przedsta... Czytaj więcej >