logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/32/2005/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... złożonym przez Pana ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-5/05

  Z pisma Podatnika wynika, że w ramach budowy i remontu następujących budynków: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 1110), budynków o dwóch mieszkaniach (PKOB 1121), budynków o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122), budynków zbiorowego zamieszkania: domów dziecka, domó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.0090/1/2/05

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 cyto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPM/4430-02/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1- 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), w związku z wnioskiem Miasta Działdowo, z dnia 18 stycznia 2005 r. złożonym w dniu 19.01.2005 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-245/2004

  Z treści zapytania Podatnika wynika, iż jako komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej, w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu w zarządzanych budynkach (rewitalizacji), jest zobligowany do zapewnienia lokatorom tych budynków zastępczych lokali mieszkalnych. W sytuacj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-8/147/03

  Zarząd budynków mieszkalnych, jako zakład budżetowy, został powołany do zarządzania powierzonym mu przez Miasto zasobem mieszkaniowym w postaci budynków komunalnych. Urząd Miasta zakupił wodomierze i przekazał je Podatnikowi celem nieodpłatnego zainstalowania ich u poszczególnych lokat... Czytaj więcej >