logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-11/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-87/06

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy XXX zam. w Poznaniu przy ul. XXX przedstawione we wniosku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/50/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2006 r. (uzupełnionego w dniu 27.09.2006 r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/39/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2006 r. (uzupełnionego w dniu 27.09.2006 r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po roz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US310/436-3/07/TM

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.04.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-82a/05

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2005r. w przedmiocie wydania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-82/05

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2005r. w przedmiocie wydania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI 415/163/43/75/05

  W stanie faktycznym przedstawionym w pismach wskazuje Podatnik, że od dnia 01.09.2004 r. prowadzi działalność gospodarczą: przedszkole niepubliczne. Zdaniem podatnika, na podstawie art. 81 i art. 90 ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/65/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzęd Skarbowego w Oświęcimiu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/73/2/2005/IW

  W dniu 12.07.2005r. Przedszkole Publiczne wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo post... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/73/1/2005/IW

  W dniu 12.07.2005r. Przedszkole Publiczne wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo post... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-715/04/I

  Stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2004 r., po zweryfikowaniu – w kontekście obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzi Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lubl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-101/05/EN

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/64/05/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 21.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-13/2/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę wynika, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest:- sprzedaż detaliczna art. nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G),- zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),- wyk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/9/5/10/2005

  Tut. organ podatkowy nie zgadza się z Pani stanowiskiem przedstawionym w przedmiotowym wniosku, że w zamian za otrzymanie niższej dotacji w porównaniu do przedszkoli publicznych oraz obowiązku przyjęcia określonej liczby dzieci, korzystanie z pomieszczeń użyczonych nieodpłatnie przez Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/18/05

  Działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 5 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/0090/1/4/05

  Ze złożonego wniosku wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - Przedszkole Niepubliczne, opodatkowaną na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatniczka otrzymuje od Urzędu Miasta dotacje na pokrycie bieżących wydatków związanych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1a/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Miejskie Przedszkole wnioskiem z dnia 06.01.2005r. uzupełnionym w dniu 20.01.2005r. w sprawie udzielenia in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1b/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Miejskie Przedszkole wnioskiem z dnia 06.01.2005r. uzupełnionym w dniu 20.01.2005r. w sprawie udzielenia interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1c/2005

  POSTANOWIENIE Na art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Miejskie Przedszkole wnioskiem z dnia 06.01.2005r. uzupełnionym w dniu 20.01.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1d/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Miejskie Przedszkole wnioskiem z dnia 06.01.2005r. uzupełnionym w dniu 20.01.2005r. w sprawie udzielenia inte... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-232/04

  Zasady opodatkowania, pojęcie podatnika oraz przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 30.04.2004 r. określały przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-206/04

  Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust.2-22, art.30-32, art.119 oraz art.120 ost.4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/20/2004

  W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wykazywania w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 - dochodów zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 i pkt 47b ustawy z dnia 26 lipca 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/140/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie udziela odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie jednostki z dnia 20.10.2004 r. (data wpływu 21.10.2004 r.) dotyczące stosowania prz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/81/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie l.dz 36/2004 z dnia 07.07.2004 r. (wpływ do urzędu 14.07.2004 r., przedłużone postępowan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/123/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2004 r. znak L.dz. PM/80/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję:Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1638/04/RN

  W złożonym zapytaniu podatnik stoi na stanowisku, iż do remontu Przedszkola Niepublicznego, które mieści się w jednej z trzech kondygnacji budynku (Dom Zakonny) zamieszkałego przez siostry ze Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, w myśl art. 146 ust. 1 należy stosować s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/42/AZ/04

  Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 , poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2004r. (data wpływu do tutejszego organu 16.09.2004r.) nr GZO-0542-6/2004 uzupełnione pismem z dnia 08.10.2004r. (data wpływu do tute... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/39/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na Wasze zapytanie z dnia 03.09.2004r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/69/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na zawarte w piśmie l.dz. 431/1/DB/04 z dnia 07.07.2004 r. (wpływ do urzędu 16.07.2004 r., przedłużone po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1611/04/RN

  W złożonym zapytaniu podatnik stoi na stanowisku, iż do konserwacji dźwigów towarowych (wind) w Przedszkolu Publicznym zgodnie z art. 146 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) z dnia 11 marca 2004 r. należy stosować stawkę VAT-7% Zgodnie z zapisem art. 5 ust.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1575/04/CIP/03

  Stan faktyczny: Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi jako zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Dzieci przebywające na terenie placówk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/84/BT/2004

  W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów pra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/412/2004/IW

  Zgodnie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. w sprawie podatku od towarów i usług ( Dz. U nr 54 poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/107/MP/04

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.07.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do statusu szkoły niepublicznej prowadzonej przez Spółkę oraz statusu Spółki, uzupełniony o własne stanowisko w sprawie dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1281/04/CIP/03

  Stan faktyczny: Przedszkole Publiczne jako jednostka budżetowa prowadzi usługi w zakresie edukacji. Dzieci przebywające na terenie placówki otrzymują posiłki. Żywienie odbywa się w ramach opieki edukacyjnej małych dzieci w wieku od 3 do 6 lat w godzinach zajęć. Odpłatność rodziców z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-52/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 02.06.2004 r. uzupełnione w dniu 24.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/04

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i ich części oraz grunty, będ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/04

  W odpowiedzi na zapytanie, czy Miejskie Przedszkole jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarte w piśmie z dnia 12.05.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.07.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04

  Zgodnie z przepisami art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Obrotem jest także otrzymana dotacja , subwencja i ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/36/04

  Podatnik jest powołaną przez Radę Gminy samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania administracyjno-gospodarcze i finansowo księgowe dla szkół i przedszkola działających na terenie gminy. Za usługi w przedszkolu pobierane są opłaty stałe + opłaty za wyżywienie dzieci ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/94/EK/04

  Zgodnie z opinią wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi ( pismo z dnia 14.05.2004 r. Nr OK.-5672/KU-137/10-2957/2004 – załączone do wniosku Jednostki) – statutowa opieka nad dziećmi oraz prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników mieści się w grupow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-3/04

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 maja 2004r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, zobowiązany postanowieniami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-28/WC/04

  Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 06.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 18.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-42/2004

  W odpowiedzi na pismo Przedszkola z dnia 20 maja 2004 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyja... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/23/04/AP

  Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pok... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/16/204

  Zgodnie z przepisem § 67 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finans... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-005/14/2004

  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowane... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0972/03

  Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi opodatkowaną na zasadach ogólnych działalność gospodarczą -przedszkole niepubliczne wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Na podstawie umowy użyczenia Podatniczka wykorzystuje w swojej działalności nieruchomość będącą własnośc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-208/323/03

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.), przedmiotem opodatkowania, określonym w art. 2 powołanej ustawy jest sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytor... Czytaj więcej >