logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-44/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka oddelegowuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do pracy w innej miejscowości. Oddelegowanie ma charakter czasowy. W związku z tym Spółka zwraca pracownikom koszty przeniesienia oraz rekompensuje koszty wyna... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/61/MK/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 10.11.2006r (wpływ d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-I-415-1/07/WK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19 grudnia 2006 r. Pani XXX na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-47/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2006 r. (data wpływu: 03... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-1/415-247-6/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 19 października 2006r. wniosku w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1416/PD/415-7/2006/AN

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2006r.w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-16/06

  POSTANOWIENIEw sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowegodziałając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VI/415/art.14a-59/06/WR

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 i art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku wniosku z dnia 14.06.2006r.( wpływ do tutejszego organu dnia 07.07.2006r za poś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/106/PDII/415-73/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 24.04.2006 r. (d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/06

  Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić pisemnej interpretacji, co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/05/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka planuje przenieść pracowników z Opola do Warszawy i w związku z tym zostaną im wypłacone kwoty z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem, do wysokośc... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/8/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust 1 pkt 1, art. 11 ust 1, art. 21 ust 1 pkt 14, art. 32 oraz art. 39 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/237/26/05/JK/3

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku firmy...z dnia 17 czerwca 2005 r. (data wpływu : 23.06.2005 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.II/415-9/ML/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Jednostki Wojskowej o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-19/KP/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, Nr 86 poz. 732) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR-II/423-18/PDOP/280/JS/05

  Pismem z dnia 07.04 2005r. (data wpływu 11.04.2005r.) Izba Celna zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472 /RPŁ/415-8/05/OKP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) udzielając pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-08/05/KP

  POSTANOWIENIE Podatnik jako żołnierz zawodowy został przeniesiony do pełnienia służby zawodowej do innego garnizonu. W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 kwietnia 2001 roku ( opublikowanym w Dz.U z 13 kwietnia 2001 roku Nr 32 poz. 372, które ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415/2/05

  Podstawą prawną do przyznania świadczeń związanych z przeniesieniem służbowym funkcjonariuszy celnych jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz.U. z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/11/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2004 r. w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2... Czytaj więcej >