logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-10/07-4/MC

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-231/07/AK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 22 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-34/07/KO

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. „T” z dnia 31.05.2007 r. wniesionego n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-128/07/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwsz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-25/07/JM

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b §5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.04.2007 r. (wpływ: 03.04.2007r.) wniesionego na postanowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI.PM.406/2/07/sp

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach działając na podstawieprzepisów art. 216 w związku z art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późń. zm), art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-120/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 28.03.2007.) w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Op 311/06

  1. Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 sierpnia 2006 r. utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 21 listopada 2005 r., która orzeczono o odpowiedzialności skarżącego X, jak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-108/07/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-9/07

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wnioskach skierowanych do: 1. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego, 2. Naczelnika Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/06

  1. Opis stanu faktycznego Dnia 08.12.2006 roku wpłynął do tut. Organu Pana wniosek w sprawie potwierdzenia upływu z dniem 21 sierpnia 2007 roku dziesięcioletniego okresu całkowitego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie przepisów 21 ust. 1 pk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-5/07/KST

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/57/2006

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-283/05/MZ

  DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z wnioskiem d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-131/06/KS

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.10.2006 r. Wspólnoty Mieszk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4218Z-11/06/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 1 w związku z art.14b § 5, art.20a pkt 2 ), art.3 pkt 10-12 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60), art. 11.ust. 3a. ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-76/05/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 18 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/115/297/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2006 r., który do tu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-12/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 06.05.2005 r. Spółka zawarła umowę leasingu, której przedmiotem był samochód ciężarowy PEUGEOT Partner 1,9 Diesel. Dopuszczalna ładowność powyższego samochodu zgodnie z dowodem rejestracyjnym wynosi 715 kg i jest wyższa niż okreś... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/14/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 30b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ora... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1348/05

  W dniu 28.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek spółki X o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 13.07.05 r. i 22.07.05r. Wątpliwości Spółki dotyczyły możliwości wykazania kwoty na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-14/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.11.2003 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-5/2006

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju po rozpatrzeniu pisemnego wniosku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-7/06/KK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 29.12.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.01.20... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 625/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Lu 288/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i oddalił skargę Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie określającą Spó... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 102/05

  Wyrokiem z dnia 8 października 2004 r. o sygn. akt I SA/Lu 140/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę \"S\" spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2004 r. o nr PD-1/4218-84/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/45/05

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.09.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/22/05

  Na podstawie art. 14a, art. 14b, art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 17.08.2005r. (złożonego w dniu 22.08.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 21.09.2005r. (data wpływu 22.09.2005r.) o pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 285-9 / 05 / MS

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2005 r. znak FR/615/2005, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII 443/1/172/160/05

  Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik jako zarządzający obszarem strefy, prowadzi roboty budowlane polegające na wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę techniczną grunty będące w jej posiadaniu. Spółka oprócz robót budowlanych na własnych gruntach, w ramach porozumień z Gminami... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-34/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/31/2005

  Spółdzielnia mieszkaniowa sporządza CIT-2 i CIT-8. Do dnia 31.12.2006r. wolne od podatku są dochody Spółdzielni wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-54.1/32583/05/PJ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/4/2005

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 17... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/20/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) oraz art. 6 ust. 2, 3 i 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III//443/15-2/05/AO/1021_POS_21_22_38

  W dniu 09 marca 2005 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w S... zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powyższy wniosek uzupełniło pismami w dniach 11 i 27 kwietnia 2005 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia/3/415/3-PI/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OP-423/7/2/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/318/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej spółce cywilnej „K.” w M. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/1/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.01.2005 r. (bez znaku) w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/2/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 21.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przep... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-103/04/PJ

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP III 1645/04/BZ

  Dokonanie zakupu udokumentowane fakturą z 27.04.2004 r. wskazuje, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, iż jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, bowiem ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych ma zastosowanie do transakcji między... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/506/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji - w trybie art. 14b § 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - informacji udzielonej spółce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pismem z 8.07.2004 r. (znak: US-III-443/18/2004) o z... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 345/04

  Zaskarżonym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Z uzasadnienia ww. orzeczenia wynikają następujące ustalenia faktyczne i prawne: W dniu 27.10.2000 r.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/108/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu pi... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 304/03

  Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie, po rozpoznaniu odwołania Stefana S. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 27 lutego 2003 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. W uzasadnieniu decyzji Izba Ska... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/292/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 28.07.2004 r. (znak: PUS-II/443/... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/135/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 18.06.2004 r. (znak: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/101/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej jednostce pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.06.2004 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/50/04

  N. w S. zwróciło się z zapytaniem dotyczącym interpretacji artykułu 160 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W złożonym zapytaniu podatnik podał, iż: Działalność gospodarcza przy N. prowadzona jest na podstawie statutu, który zarejestrowany w KRS. Zgodnie z art.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/188/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 24.08.2004 r. (znak: US.III-443/44/2004) na z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/107/2004

  Kupuję mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera. Zgodnie z umową z dnia 1.08.2003 r. ustalona pełna cena nieruchomości zawiera 7-procentowy VAT. Na umówioną cenę składa się wartość lokalu oraz wartość udziału w gruncie. Akt notarialny sprzedaży będzie podpisany we wrześniu 2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-136/04

  Ad.1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego istot... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/204/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2004 r. (z datą wpływu 26.07.2004 r., bez znaku) oraz pismo uzupełniające z dnia 26.08.2004 r. (z datą wpływu 30.08.2004 r., bez znaku), a także pismo z dnia 14.09.2004 r. (z datą wpływu 14.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/443-258/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w piśmie z dnia 4 sierpnia 2003 r., Nr IV/443/49/03/I/EL, uzupełnioną pism... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-120/04

  W związku z pismem z dnia 30.07.2004 r. L. dz. 51/2004 w sprawie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 199... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.44.IC/39/2004

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2004 r. (znak: L.dz.1745/2004), który wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 30.07.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/45/04, IS.IX/3-0050/46/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle interpretacji znak: PP/443/10/04 z dnia 2.06.2004 r. w zakresie sto... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/106/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 14.06.2004 r. (znak: Ldz/86/2004, uzupełnione pismem z dnia 18.07.2004 r., znak: Ldz/108/2004) zawierające zapytanie, jaką stawką... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/427/04

  Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) oraz art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), w przypadku świadcze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/133/2004

  W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 3.08.2004 r. (znak: FK-0604/66/2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX./3-0050/121/04

  Działając na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia udzieloną przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informację o zakresie stosowania przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r. (znak: RRiPG 7041-21/2004) skierowane do Ministerstwa Finansów w Warszawie (data wpływu do Urzędu Skarbowego 13.07.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie: wysokości stawki podatku od towarów i usług związanego z przebudową (modernizacją)... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/47/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle w dniu 7.06.2004 r. interpretacji nr PP-443/12/04 w zakresie stosow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-10/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożonym w dniu 1.07.2004 r zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku uprzejmie wyjaśnia: Od dnia 1.05.2004 r. w związku z wejściem w życie pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/152/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 28.05.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 31.05.2004 r., znak: PKS-2-325/26/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/390/163/04

  W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie nie ma obecnie zapisu zwalniającego od podatku od towarów i usług czynności świadczone przez zakłady pracy na rzecz pracowników i ich rodzin, a finansowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/159/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2004 r. (data wpływu 21.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zapytanie jednostki dotyczy stawki podatku od towarów i us... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/437/04/PK

  Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, przez którą - zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 – należy rozumieć także ustanowienie lokatorskiego l... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/12/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie uregulowań art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), w związku z wnioskiem złożonym przez pana Andrzeja Z. prowadzącego Zakład Usługowo-Handlowy w sprawie interpretacj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/72/2004

  Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (złożono w tut. Urzędzie 25.06.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/179/2004

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 28.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/536/04/EM

  Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opoda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-9/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 23.06.2004 r.: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/92/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1552/120/MH/04

  Od dnia 1 maja 2004 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) - z wyjątkiem tych, które weszły w życie w terminach wcześniejszych – w przypadku wykonywania niektórych czynności, zmianie uległa wysoko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/318/122/04

  Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zapisano, że podatnicy zarejestrowani na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-1087/691/04/MF

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2004r. (uzupełnione w dniu 15.06.2004r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego stanu faktycznego, który został opisany niżej – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/386/105/04

  Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że przepisy przejściowe ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie regulują kwestii wysokości stawki podatku jaką należy sto... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/848/65i/04

  Na podstawie przedstawionego przez Spółkę opisu stanu faktycznego stwierdzono, iż w miesiącu maju 2004 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy zawartej przed 1 maja 2004 r. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. ustawą z dnia 11 marca 2004... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/139/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 8.06.2004 r. (znak: GR/10/06/2004, data wpływu 14.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-241/04/WK

  W nawiązaniu do pisma Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Nr PD-423/4/GŁ/04 z dnia 04.06.2004 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-IIa-005/7/2004

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z żądaniem strony o urzędową interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie wyjaśnia: Pismem z dnia 19.05.2004 r. (wpływ 21... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-423/48/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 16.04.2004 r. nr PUS.I/423/41/2004 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 440/178/2004

  Zgodnie z zapisem art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnicy zarejestrowani na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w ar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/19/2004

  Z otrzymanego w dniu 26.09.2003 r. zapytania wynika, iż Gmina przygotowuje do sprzedaży nieruchomość rekreacyjną zabudowaną domem letniskowym wybudowanym przez dzierżawcę nieruchomości na podstawie otrzymanego pozwolenia na budowę. Budynek jest w stanie wykończonym lecz nie oddanym formal... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/62/2004

  W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 15.06.2004 r. (z datą wpływu 21.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/80/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 9.06.2004 r. (znak L.dz. KW-14/06/2004): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US II/443/54/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 8.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 9.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-166/04/RW

  Spółka wystawia faktury korygujące dotyczące okresów przed 1 maja 2004 r. Na gruncie poprzedniej ustawy większość towarów była opodatkowana stawką VAT 7 %, a po wejściu w życie nowej ustawy nastąpiła zmiana na stawkę 22 %. Przepisy § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/79/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 8.06.2004 r. (znak L.dz. DK-01/1/06/04): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejści... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/417/81/04

  Do końca kwietnia 2004 r. miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Przepis § 67 ust. 1 pkt 12 tego rozporządze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/18/2004

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 30.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/45/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 20.05.2004 r.: z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z ży... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/42/04, IUS-II-443/67/04

  Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu 6.05.2004 r.), wg jakich zasad opodatkować usługi międzynarodowego transportu towarów dokonane w kwie... Czytaj więcej >
 • interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PP3-812-458/2004/AK/1786

  Od dnia 1 maja 2004 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - z wyjątkiem tych, które weszły w życie w terminach wcześniejszych - w przypadku wykonywania niektórych czynności, zmianie uległa wysoko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/24/04

  Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 20.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1266/70/MH/04

  Zgodnie z ogólną zasadą zawartą zarówno w przepisach obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) - art. 19 ust. 3 - jak i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-111/126/04

  Analizując przedmiotowe pismo, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 08.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniem od podatku objęte było świadczenie usług, wymienionych w załączniku ... Czytaj więcej >